Sparande

Bästa utdelningsaktier – Aktierna med högst utdelningar 2024

Utdelningsaktier
Skriven av Svante Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Ett populärt sätt att investera i aktier, är att rikta in sig på så kallade utdelningsaktier. Vad menas egentligen med det? Är det ett smart sätt att investera? Hur fungerar det? I den här artikeln svarar vi på dessa frågor, och en massa annat du behöver veta om du vill investera i utdelningsaktier.

Eller om du vill läsa på mer om Avanza eller Nordnet så har vi skrivit en guide som jämför skillnaderna.

Siffrorna som används i tabellen nedan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Kort om aktier

Kortfattat kan sägas att aktier är andelar av ägandet i ett bolag. De bolag som finns på börsen kan handlas av vem som helst på den offentliga aktiemarknaden. Den som köper aktier gör det generellt med en förhoppning att tjäna pengar på sin aktieaffär.

En vinst från aktier kan komma antingen genom att priset på aktien går upp och aktieinnehavaren väljer att sälja, eller genom att företaget delar ut pengar till aktieägarna. I den här artikeln fokuserar vi på just utdelningsaktier.

Vad är utdelningsaktier

Utdelningsaktier är aktier i de bolag som väljer att dela ut en del av sin vinst till aktieägarna. Vissa bolag har aldrig utdelning, andra bolag delar ut ibland beroende på hur bra verksamheten har gått, och så finns det bolag som i stort sett alltid delar ut pengar, år efter år.

När man talar om utdelningsaktier brukar man generellt syfta på de bolag som har en någorlunda god historik av aktieutdelningar. De som investerar i utdelningsaktier brukar titta på flera aspekter när det gäller utdelningen, bland annat:

 • Hur hög direktavkastningen är
 • Hur stabil utdelningshistorik bolaget har
 • Om utdelningarna har vuxit genom åren
 • Hur stor del av vinsten som delas ut

Samtliga av dessa bolag har bibehållit eller höjt sin utdelning i minst 10 år, men vissa av dem har betydligt längre sviter än så. H&M till exempel, har över 40 års historik av stabila utdelningar, med många höjningar genom åren. Även fastighetsbolagen Hufvudstaden och Castellum har otroligt fin historisk utdelning med kontinuerliga höjningar, år efter år.

Hur fungerar utdelningen?

Ett aktiebolag har möjlighet att välja att dela ut pengar till aktieägarna. Det vanligaste är att ett bolag använder en del av sin vinst och delar ut som kontanter. Du som äger aktier i bolaget får då in pengarna på det konto där dina aktier är placerade. Det förekommer även att bolag delar ut andra tillgångar, till exempel aktier i företag de äger.

De bolag som har utdelning är oftast större och mer mogna bolag, som kontinuerligt generar vinst, varav en del kan gå till aktieutdelning. Mindre bolag, och bolag som genomgår en tillväxtfas, brukar många gånger välja att använda sitt kapital för att istället utveckla och bygga ut sin verksamhet.

Hur mycket ett bolag väljer att dela ut ska bolaget redovisa vid sin årsstämma. Då framgår hur många kronor per aktie som ska delas ut, samt vilket datum utdelningen ska ske. Det är företagets årsredovisning som ligger till grund för beslutet och vanligtvis är det när vinsten är god som utdelningen också har chans att höjas.

För svenska aktier är det väldigt vanligt att utdelningarna sker under vårmånaderna omkring april-maj. Detta skiljer sig dock från bolag till bolag, vissa delar ut under till exempel vintern, och andra har flera utdelningar per år.

Amerikanska aktier har i regel utdelning kvartalsvis, vissa till och med varje månad. Den totala utdelningen och direktavkastningen brukar dock räknas ut på årsbasis.

X-dag och utdelningsdatum

För att ha rätt till en utdelning behöver du äga aktien innan den så kallade X-dagen. Den dagen är ett förutbestämt datum en viss tid innan utdelningen. Om du handlar aktien på X-dagen har du alltså inte rätt till den kommande utdelningen. Utdelningsdagen brukar infalla några dagar efter X-dagen. Viktiga datum för utdelningar, X-dag, med mera, går oftast att hitta hos din nätmäklare, eller på bolagens hemsidor.

Utdelningsandel

Ett nyckeltal som kan vara bra att ha koll på när du tittar på utdelningsaktier, är bolagets utdelningsandel. Det talet visar hur stor del av vinsten som delas ut.

Exempel 1

Om ett företag gör 10 kronor i vinst per aktie, och ger 5 kronor i utdelning, innebär det att utdelningsandelen är på 50%.

Exempel 2

Om ett företag gör 10 kronor i vinst per aktie, och ger 9 kronor i utdelning, innebär det att utdelningsandelen är på 90%.

Hur stor utdelningsandel olika bolag har kan variera ganska mycket och det skiljer sig åt beroende på vilken bransch de är verksamma inom. Som tumregel kan dock sägas att det är bra om utdelningsandelen inte är alltför hög. Det innebär hög risk och innebär att bolaget kanske kommer att behöva sänka utdelningen vid minsta tecken på motgång.

Det finns till och med bolag som vid tillfällen delar ut mer än vinsten, vilket kan vara ett orostecken. Det kan göras till exempel av prestigeskäl, då bolag har en lång svit av bibehållen utdelning som de inte vill bryta. Men risken är stor att sådana utdelningar inte är hållbara och det kan drabba bolaget hårt om de inte lyckas öka vinsterna.

Vad menas med direktavkastning

Direktavkastning är ett mått på förhållandet mellan utdelningens storlek och det nuvarande priset på bolagets aktie. Direktavkastningen anges i procent och visar på ett enkelt sätt hur mycket en aktie kommer att ge dig i utdelning per år, förutsatt att utdelningens storlek bibehålls.

Här följer ett enkelt exempel: Låt säga att ett bolags aktier kostar 100 kronor styck, enligt nuvarande aktiekurs. Bolaget delar ut 3 kronor per aktie i årets utdelning. Det innebär att bolagets aktie har en direktavkastning på 3%.

Eftersom aktiekurserna hela tiden förändras, innebär det att direktavkastningen inte heller är statisk. Summan som delas ut bestäms vid bolagets årsstämma, men om aktiekursen går ner kommer direktavkastningen att se högre ut. Det är därför viktigt att göra en fullständig analys av bolagets förutsättningar och inte låta sig lockas av ett bolag enbart för den höga direktavkastningens skull.

Återinvestera utdelningen

Hängivna utdelningsinvesterare brukar i regel se till att alltid återinvestera sin utdelning. Det är ett oerhört effektivt sätt att skynda på processen att bygga upp sin aktieportfölj rejält. Oavsett om du väljer att investera utdelningarna tillbaka i samma bolag som delade ut, eller i andra bolag, kommer det att ge din portfölj en extra boost.

Ränta på ränta
Bildkälla: Rikatillsammans.se

Att återinvestera utdelningen gör att värdet på din portfölj kan växa exponentiellt, genom den så kallade ränta-på-ränta-effekten. Den gör att pengarna växer hela tiden, och att varje steg i tillväxten blir lite större än det föregående steget. Varje nyinvesterad utdelning gör att din nästa utdelning kommer att vara större, och så vidare.

Ränta-på-ränta-effekten kallas ibland för världens åttonde underverk, på grund av dess förmåga att bygga något stort över tid. En växande portfölj med utdelningsaktier, där utdelningen kontinuerligt återinvesteras, kan liknas vid en snöboll som rullar nedför en kulle och hela tiden växer sig större i allt snabbare takt.

Ett bra sätt att visualisera vikten av att återinvestera sina utdelningar är att titta på SIX Return Index. Detta är ett index som visar Stockholmsbörsen genomsnittliga avkastning räknat inklusive utdelning.

SIX Return Index har under de senaste 10 åren genererat en avkastning på en bit över 200%. Det kan jämföras med OMX Stockholm 30, ett index över de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Detta index genererade över samma 10-årsperiod en avkastning på under 90%.

Är utdelningsaktier en bra investering?

Det finns många exempel på utdelningsaktier som har varit väldigt goda investeringar över tid. När utdelningarna återinvesteras i bolagen kan totalavkastningen för de bästa aktierna bli fenomenal. I Sverige är investmentbolagen typexempel på utdelningsaktier som har genererat otroligt bra avkastning under många års tid. Investmentbolaget Latour har under de senaste 15 åren gett en totalavkastning på 1484%, varav utdelningarna utgjorde 561% av avkastningen.

Ett ännu tydligare exempel på en aktie vars utdelning betytt mycket för aktiens totalavkastning är fastighetsbolaget Castellum. Över de senaste 20 åren har Castellum gett en avkastning på 3 314%, varav utdelningarna stått för hela 1 986%.

Det finns många fördelar med att investera i utdelningsaktier. Här är några positiva aspekter som många utdelningsinvesterare brukar uppskatta:

 • Inflöde – Regelbundna utdelningar get ett stadigt kassaflöde i portföljen.
 • Slår index – Utdelningsaktier slår ofta tillväxtaktier över tid.
 • Krockkudde – Utdelningarna från dina aktier kan ge en viss buffert och dämpa fallet vid nedgångar.
 • Klarar sämre tider – Vissa utdelningsaktier bibehåller sin utdelning även när börsen överlag går ner.
 • Motivation – Regelbundna utdelningar gör sparandet roligare och det blir mer motiverande att sätta in pengar i portföljen.

Aktier med höga utdelningar 2024

Många som letar investeringar i utdelningsaktier gillar att leta fram bolag som har en hög direktavkastning. Det ger en viss säkerhet i att veta att du som investerar kommer att få tillbaka pengar när det väl är dags för utdelning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att göra sin research innan man köper aktier, eftersom en högutdelande aktie kan bli en förlustaffär om priset på aktien går ner mer än man tjänar på utdelningen.

I bästa fall går det att hitta aktier där man både gillar direktavkastningen, och tror att företaget har en ljus framtid, så att värdet på aktien kan gå upp. På så sätt blir det en dubbel vinst om investeringen faller väl ut.

Svenska bolag med hög utdelning

Det finns många svenska utdelningsaktier med relativt hög direktavkastning. Här är en lista på några välkända svenska högutdelande bolag:

Samtliga av dessa bolag har en direktavkastning på över 5% och Kindred Group har den högsta på över 10%. Detta gäller i skrivande stund, oktober 2019.

Det är dock värt att ha i åtanke att direktavkastningen kan variera beroende på hur priset på aktien har utvecklats under senare tid. Om aktien sjunkit i värde kan direktavkastningen se hög ut, men om även bolagets vinst försämrats finns risken att nästa utdelning kommer att kunna sänkas. En sektor som ofta brukar ha hög utdelning är banksektorn. Det gäller i synnerhet nu då bankaktierna varit pressade och aktiepriserna på de flesta storbanker har sjunkit en del.

Bra utdelningshistorik

En annan parameter som är bra att titta på när du vill investera i utdelningsaktier, är utdelningshistoriken. Bolag som har bibehållit eller höjt sin utdelning under många år i rad anses ofta vara mer stabila investeringar och ger portföljen ett mer stabilt kassaflöde att räkna med. Det finns förstås inga garantier att dessa bolag heller kommer kunna bibehålla sin utdelningssvit för alltid, men det ger åtminstone en viss trygghet att kunna se tillbaks på bolagets historiska utdelning.

Svenska bolag med bra utdelningshistorik

Här är en lista på några svenska bolag som har kunnat bibehålla eller höja sin utdelning under många år i rad:

Utländska utdelningsaktier

Det är inte bara svenska aktier som ger utdelning. Faktum är att det finns många stora välkända bolag, kanske framförallt på den amerikanska aktiemarknaden, som har väldigt lång historik av stabila aktieutdelningar.

Många svenska utdelningsinvesterare tittar även på utländska aktier för att bredda sin utdelningsportfölj. Eftersom amerikanska aktier ofta delar ut kvartalsvis, eller till och med varje månad, är det dessutom möjligt att bygga en portfölj med utdelningsaktier som ger väldigt många utdelningar över ett år.

Det skapar ett väldigt starkt kassaflöde in på kontot och ger den som investerar nya utdelningar att se fram emot hela tiden. Även kanadensiska aktier är populära att leta bland, för den som vill ha en bred och diversifierad utdelningsportfölj.

Bland de amerikanska aktierna finns det några aktier med extremt god historik när det gäller utdelningar. Dessa aktier kallas ibland för Dividend Aristocrats eller Dividend Kings.

Dividend Aristocrats – Utdelningsaristokrater

Ordet dividend betyder aktieutdelning på engelska. Bolag som kontinuerligt delar ut pengar, och dessutom höjer utdelningssumman regelbundet, kallas ofta för Dividend Aristocrats, eller utdelningsaristokrater på svenska.

Till aristokraterna räknas de bolag som lyckats höja sin utdelning åtminstone 25 år i rad. Vanligtvis rör det sig om stora väletablerade bolag som inte längre befinner sig i snabb tillväxt. En fördel med dessa bolag är att de ofta står sig väl emot sämre tider såsom konjunkturnedgångar, och kan fortsätta generera avkastning som vanligt.

Några exempel på amerikanska utdelningsaristokrater är:

Dividend Kings

En ännu mer förnäm lista på utdelningsaristokrater är den som kallas Dividend Kings. Det är en lista på de amerikanska bolag som har en historik av utdelningshöjningar under minst 50 år. Med på den listan finns bland annat välkända bolag som:

Även om direktavkastningen för dessa aktier oftast är ganska låg, är det onekligen imponerande att de har kunnat leverera så stabila höjningar av sina utdelningar. Dessa aktier är mycket populära hos utdelningsinvesterare världen över.

Preferensaktier

En annan typ av utdelningsaktier, är så kallade preferensaktier. Ägarna till dessa aktier har företräde till utdelningar och de brukar ofta ha en hög direktavkastning. Ofta brukar preferensaktier kunna bibehålla en väldigt stabil utdelning, och vanligt är att utdelningen sker kvartalsvis, vilket annars är ovanligt för svenska aktier.

Preferensaktier kan beskrivas som en mix mellan obligationer och aktier. Obligationer är räntebärande instrument som ska ha en löptid på minst ett år. Anledningen till att preferensaktier kan liknas vid obligationer är för att den huvudsakliga rätten aktieägaren har, är till den utdelning som bestämts för året.

Om bolagets lönsamhet ökar är det inte säkert att preferensaktien går upp nämnvärt i pris för det, åtminstone inte på kort sikt. Det medför att aktien tenderar att ligga ganska stabilt i pris, medan den vanliga stamaktien kan öka snabbt i pris vid goda nyheter om bolaget.

LÄS MER: Bästa preferensaktierna 2024

Preferensaktier kan ofta handlas utöver ett bolags vanliga stamaktier. Det är vanligt att fastighetsbolag erbjuder preferensaktier.

Här är en lista på några preferensaktier som kan handlas på Stockholmsbörsen:

Fördelarna med preferensaktier är att de ofta ger en ganska stabil utdelning, och aktieägarna vet ungefär vilken avkastning de räkna med.

Nackdelarna är bland annat att aktien ofta inte har så stor uppsida utöver utdelningen. Dessutom är preferensaktier ofta ganska illikvida, vilket innebär att de kan vara svåra att sälja under sämre tider.

Sammanfattning

Utdelningsaktier är ett populärt sätt att investera på börsen. Genom att bygga upp en portfölj av bra utdelningsaktier har du skapat ett pengaflöde in till din aktieportfölj. Genom att hela tiden återinvestera utdelningarna kan du få din portfölj att växa snabbt genom ränta-på-ränta-effekten.

Många utdelningsaktier har presterat väldigt bra och genererat god historisk avkastning. Det är inte bara storleken på utdelningarna som är viktig, utan även utdelningssviterna är viktiga att ta hänsyn till. Det finns stabila aktier, både i Sverige och utomlands, som levererat stabila utdelningar över många års tid.

Aktier med utdelning varje månad 2024

Det finns en hel del bolag som delar ut pengar varje månad till aktieägarna. De flesta av dessa är noterade i USA och Kanada. För den som vill säkerställa att få utdelning varje månad finns även möjligheten att planera portföljen så att utdelningar kommer varje månad, även från bolag som delar ut mer sällan. I den här artikeln tar vi en närmare titt på månadsutdelare!

Här kommer ett par listor på bolag som har utdelning varje månad. Tänk på att det händer att bolag ändrar sin policy när det gäller utdelningar, till exempel under tuffare tider ekonomiskt. Därför är det viktigt att du tittar närmare på det specifika bolaget för att se hur det ser ut just när du läser det här.

Månadsutdelare i USA

Här är en lista på aktier med utdelning varje månad, noterade i USA:

Ticker:Bolagets namn:
APLEApple Hospitality REIT Inc
ARRARMOUR Residential REIT Inc
AVALGrupo Aval Acciones y Valores S.A.
CLDTChatham Lodging Trust
CLNCColony Credit Real Estate Inc
CRTCross Timbers Royalty Trust
DREUFDream Industrial Real Estate Investment Trust
DRETFDream Office Real Estate Investment Trust
DXDynex Capital, Inc.
EFCEllington Financial Inc
EPREPR Properties
ERFEnerplus Corporation
GAINGladstone Investment Corporation
GLADGladstone Capital Corp.
GOODGladstone Commercial Corp
GOROGold Resource Corporation
GROWU.S. Global Investors, Inc.
GWRSGlobal Water Resources Inc
HCAPHarvest Capital Credit Corp
HRZNHorizon Technology Finance Corp
ITUBItau Unibanco Holding S.A.
LANDGladstone Land Corp
LTCLTC Properties, Inc.
MAINMain Street Capital Corporation
MTRMesa Royalty Trust
ORealty Income Corp.
ORCOrchid Island Capital Inc
OXSQOxford Square Capital Corp
PBAPembina Pipeline Corporation
PBTPermian Basin Royalty Trust
PFLTPennantPark Floating Rate Capital Ltd
PRTPermRock Royalty Trust
PSECProspect Capital Corp
PVLPermianville Royalty Trust
SBRSabine Royalty Trust
SJRShaw Communications Inc.
SJTSan Juan Basin Royalty Trust
STAGSTAG Industrial Inc
SUNSSolar Senior Capital Ltd
SUUIFSuperior Plus Corp.
VETVermilion Energy Inc
WSRWhitestone REIT

Månadsutdelare i Kanada

Även på den kanadensiska börsen finns en hel del bolag som har utdelning varje månad. Här är en lista på månadsutdelare i Kanada.

TickerBolagets namn:
PPLPembina Pipeline
SJR.BShaw Communications
NPINorthland Power Inc.
IPLInter Pipeline Ltd
PKIParkland Corporation
KEYKeyera Corp
ALAAltaGas
RNWTransAlta Renewables Inc.
PSKPrairieSky Royalty Ltd.
FNFirst National Financial Corporation
SPBSuperior Plus
BADBadger Daylighting Ltd
VETVermillion Energy
EIFExchange Income Fund
ERFEnerplus Corporation
MTLMullen Group Ltd
FRUFreehold Royalties Ltd
PLCPark Lawn Corporation
SISSavaria Corporation
CHRChorus Aviation Inc.
CHE.UNChemtrade Logistics
EXEExtendicare
SESSecure Energy Services Inc.
BDTBird Construction Inc.
CEUCES Energy Solutions
BNEBonterra Energy Corp.

Månadsutdelare i Sverige

I Sverige är det vanligast att bolag endast delar ut en gång om året. Men det har börjat förändras och många bolag delar nu ut en gång i halvåret. Under år 2020 fick vi dessutom vår första månadsutdelare på den svenska börsen: Cibus.

Cibus investerar i fastigheter, med fokus på sådana som används av livsmedelskedjor. De har sitt huvudkontor i Stockholm men har det mesta av sin verksamhet i Finland, men siktar även på att växa inom Norden.

Om du vill investera i en aktie som delar ut varje månad i Sverige, så är det Cibus som gäller just nu.

Aktieutdelningar 2024

En aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sina innestående tillgångar, från bolaget, till aktieägarna. I de flesta fall är det när bolag går med vinst som de väljer att dela ut en viss del av vinsten.

Både börsnoterade och privata aktiebolag kan ha utdelningar. Många privata företagare väljer att ha aktieutdelning av skatteskäl, då det är mer lönsamt än att själv ta ut allt i lön.

Ger alla aktier utdelning?

Nej. Det är upp till bolagsledningen och majoritetsägarna att besluta om bolaget ska dela ut pengar. De bestämmer även hur mycket som ska delas ut, samt när utdelningen sker. När det gäller bolag på börsen är det vanligast att stora och mogna bolag med stabila vinster delar ut en del av vinsten.

Mindre bolag, eller bolag som håller på att expandera, brukar istället välja att återinvestera vinsten i den egna verksamheten. De bolagen har oftast ingen utdelning.

Hur ofta får du aktieutdelningar?

Det varierar från bolag till bolag hur ofta de har aktieutdelning. Bland svenska bolag på börsen är det vanligt att utdelningen kommer på årsbasis. Många välkända svenska företag har sina aktieutdelningar på vårkanten, omkring april-maj. Det förekommer även att svenska bolag har utdelning halvårsvis, eller till och med kvartalsvis. Bland så kallade preferensaktier är det vanligt att utdelningarna kommer fyra gånger per år.

Läs mer: Vi har skrivit en artikel här om vilka aktier som har utdelningar varje månad för dig som vill lära dig mer.

Hos amerikanska bolag är det vanligast att utdelningarna kommer varje kvartal. Det förekommer dock även där att vissa företag har andra utdelningsmodeller, till exempel var sjätte månad. En del företag har utdelning så ofta som varje månad.

Svenska bolag som har aktieutdelningar 2024

Vi baserar våra favoriter på svenska bolag som haft stabila utdelningar i minst 10 år.

BolagDirektavkastning
Castellum3,13%
Loomis2,22%
Alfa Laval1,82%
Investor1,79%
Hufvudstaden1,72%
Assa Abloy1,45%
Beijer Ref1,20%
Vitec Software Group0,47%
Nibe0,43%

Siffrorna som används i tabellen nedan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2021-06-28.

Varför vill företagen dela ut pengar?

Att ett bolag vill dela ut pengar i aktieutdelning beror oftast på att de inte kan använda alla pengar för att växa. Detta gäller ofta för mer mogna bolag. Då kan de välja att ha aktieutdelningar och ge tillbaka en del av vinsten till aktieägarna istället, vilket även hjälper till att skapa kapitalbalans hos företaget.

De pengar som inte kan återinvesteras för att få företaget att växa fyller en viktigare funktion om de delas ut, än om de blir kvar i företagets eget kapital. Annars kommer vinsten jämfört med innestående kapital att bli mindre över tid, vilket inte är eftersträvansvärt.

Betalar du skatt på dina utdelningar?

Om du har svenska aktier på ett så kallas ISK eller en kapitalförsäkring, är utdelningen inte skattepliktig.

Om du istället har aktierna i en aktiedepå betalar du skatt precis som du gör för övriga vinster på ett sådant konto.

Om du har utländska aktier betalar du dessutom en utländsk källskatt, oavsett vilken kontotyp du har dina aktier i. Hur mycket den skatten ligger på kan variera beroende på vilket land aktierna är noterade i, men många gånger ligger källskatten på 15%.

Om du har en Kapitalförsäkring har du ofta möjlighet att få tillbaka pengarna du betalat i källskatt. Många banker sköter detta åt dig, men det kan dröja flera år innan du får igen pengarna. Om inte banken hjälper dig med detta kan du själv ansöka om att få tillbaka källskatten.

Vanliga frågor och svar

Skatten på aktieutdelningar kan variera beroende på ett par olika saker:

 • Vilken typ av konto du har aktierna på
 • Vilket land aktierna är noterade i

Om du har aktierna på ett ISK eller en kapitalförsäkring behöver du inte betala någon skatt på utdelningen från svenska bolag. Det ingår i schablonbeskattningen på kontot. Om du däremot har aktierna på en aktiedepå, beskattas de som vinst av kapital, vilket innebär 30% skatt.

Om du har utländska aktier dras dessutom en så kallad källskatt. Det innebär en skatt som dras i landet där aktierna är noterade. Den kan variera, ofta mellan 15–30% beroende på land. Du kan ofta få tillbaka denna, eller delar av den, om du har dina pengar på en kapitalförsäkring. Då ansöker banken om att få tillbaka denna skatt från respektive lands skattemyndighet. Detta kan dock ta ganska lång tid, ofta över ett år att få tillbaka.

4%-regeln är en riktlinje för när du uppskattas ha tillräckligt mycket pengar för att kunna leva på ditt kapital livet ut. Tanken är att du då har ett så stort kapital att du bara behöver spendera max 4% av pengarna per år. Då ska de räcka i minst 30 år och ge god förutsättning för att du ska kunna leva livet ut på pengarna, när du väl nått dit.

4%-regeln har sitt ursprung i en artikel skriven av den finansiella rådgivaren Bill Bengen, i the Journal of Financial Planning från 1994. Modellen bygger på historiska finansiella data och tar hänsyn till att man ska kunna klara av även en dålig period på börsen. 4%-regeln är populär inom rörelsen som kallas ”FIRE”, bland personer som drömmer om att gå i pension tidigt för att leva av sitt kapital.

Ja, det finns många aktier som delar ut pengar varje månad. Framför allt i Nordamerika hittar vi en mängd sådana aktier.

Några exempel på månadsutdelare i USA och Kanada är:

 • Realty Income Corp
 • EPR Properties
 • ARMOUR Residental REIT

I Sverige har det historiskt inte funnits många bolag med utdelning varje månad. Men år 2020 började det svenska bolaget Cibus att dela ut pengar till aktieägarna varje månad.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Svante Hansson

Aktiesparare och Japan-entusiast. Driver Buffert.se tillsammans med min tvillingbror Axel Hansson. Som systemutvecklare i grunden så står jag för den tekniska biten av Buffert.se

Kommentarer