ROE – Avkastning på eget kapital

Har du någon gång hört talas om ROE? För att bli en riktigt bra investerare är det ett nyckeltal som du bör hålla koll på. ROE står för avkastning på eget kapital och genom att räkna ut ett bolags ROE kan du se om det är värt att investera i företaget eller inte. Du bör dock inte använda ROE på egen hand utan analysera detta nyckeltal tillsammans med fler nyckeltal för att få en bra bakgrund.

Vad är ROE?

Roe är ett engelskt begrepp som står för “return on equity.” Equity är eget kapital och det begreppet står helt enkelt för avkastning på eget kapital. ROE är ett nyckeltal som investerare använder sig av för att hitta nya bolag att investera i och bra aktier att köpa.

Med hjälp av ROE kan man se hur lönsamt bolaget är då detta nyckeltal visar hur hög avkastning aktieägarna har fått på det kapital de har investerat.

Att investera i ett företag med bra ROE är viktigt. Ett bra ROE-nyckeltal visar nämligen att bolaget har en hög och stabil avkastning och därmed är välmående. Det ger en hint om att aktien kan komma att prestera bra och därmed lönar sig att investera i. Vissa investerare talar ibland om räntabilitet, vilket är samma sak som avkastning.

Så här räknar du ut ROE

Att räkna ut ett bolags ROE är enkelt, det gäller bara att få fram rätt siffror att räkna ut nyckeltalet med. Det du behöver är bolagets eget kapital samt vinst efter skatt.

Den formel du följer är denna: Vinst efter skatt / Eget kapital = ROE – avkastning på eget kapital.

Du tar alltså bolagets vinst efter skatt och dividerar det med eget kapital för att få fram vad avkastningen på eget kapital blir. Det du får fram är en siffra i procent. Ju högre procentsiffra du får desto bättre då detta nyckeltal gärna bör vara högt för att visa på en god avkastning.

Avkastning på eget kapital – vad är bra?

När det gäller ROE, alltså avkastning på kapital, så vill man ha en så hög procentuell siffra som möjligt. Då vet man att företaget presterar bra vilket ger en bra riktlinje inför framtiden. Vad är det då exakt vad ROE visar? Jo, det ROE talar om för investerare är hur mycket vinst bolaget har skrapat ihop jämfört med eget kapital. Ett bolags eget kapital brukar man säga är aktieägarnas kapital då det är aktieägarna som äger bolaget i form av sitt aktieinnehav.

Avkastning på eget kapital innebär alltså avkastningen på det kapital som du har investerat i företaget om du äger aktier i det. ROE är ett riktigt bra nyckeltal att granska då det visar dig hur bra bolagets förmåga att skapa avkastning är, något som hänger samman med hur mycket vinst det genererar.

Så här tolkar du ROE

Ett nyckeltal som ROE bör alltså vara så högt som möjligt och anges alltid i procent. Precis som med många andra nyckeltal bör du som investerare dock inte förlita dig på ett enda nummer då nummer alltid kan vara missvisande om man inte har hela bakgrundshistorien och alla fakta på bordet. Det finns därför vissa saker du bör använda ROE-talet med.

När du tolkar ROE bör du göra det tillsammans med skuldsättningsgrad och soliditet. Först då kan du säga om bolaget verkligen har ett bra ROE och har lyckats. Skuldsättningsgrad visar hur stora bolagets skulder är i förhållande till det egna kapitalet. Det används för att kunna bedöma hur stor finansiell risk ett bolag har. Även soliditet används för att analysera bolag. Vad soliditet säger dig är hur stor del av bolagets totala tillgångar som utgörs av eget kapital.

Tolka alltså ROE tillsammans med skuldsättningsgrad och soliditet. Först då kan du få den bästa uppfattningen om hur väl företaget faktiskt har lyckats och om du bör investera i det eller inte. Alla dessa tre nyckeltal hänger ihop då de alla påverkas av andelen eget kapital. Genom att kombinera de tre nyckeltalen kan du skapa dig själv en bra översiktsbild av hur välmående företaget är vilket ger dig den bästa bolagsanalysen och värderingen.

Varför är det då bra att kombinera ROE med andra nyckeltal. Ett exempel är att ett ensamt ROE kan bli ett missvisande nyckeltal om bolagets skuldsättning är väldigt hög. En hög skuldsättning kan nämligen få en avkastning att se bättre ut än vad den är då andelen eget kapital är lågt. Eftersom att ROE-formeln lyder vinst efter skatt / eget kapital så är alltså viktigt att få en större överblick av företaget än bara just ROE.

Känn igen ett bra ROE

Hur ska du veta vilket ROE-nyckeltal som är bra och som inte är missvisande. Generellt kan man säga att du bör leta efter ett företag som har ett högt ROE och en låg skuldsättning. Då får du ett hållbart nyckeltal som inte är missvisande på grund av höga skulder. Högt ROE och låg skuldsättning är ett välmående bolag som kan tänkas ge bra avkastning på lång sikt vilket ger en hint om att bolaget är en god investeringsmöjlighet. Ett ökande ROE kombinerat med ett ökande eget kapital är en positiv utveckling för ett bolag och även för dig som aktieägare då ditt investerade kapital växer.

Något som inte kännetecknar ett bra ROE-tal är ett högt ROE tillsammans med en hög skuldsättning. I detta fall har bolaget nämligen fått det höga ROE-talet just på grund av sin höga skuldsättning snarare än för att avkastningen är bra. Hög skuldsättning ger alltså missvisande ROE-tal. Du kan enkelt upptäcka om ett företag går dåligt genom att kika på om ROE-talet ökar samtidigt som företagets egna kapital minskar.

Jämför bolags ROE

Du kan med fördel jämföra olika bolags ROE-tal. Men i så fall gäller det att endast jämföra ROE-tal med bolag inom samma bransch. Om du använder fel perspektiv kan ROE nämligen bli missvisande och ger dig ingen bra översikt.

Jämfört gärna ROE-talet med bolagets historiska avkastning och historiska ROE-tal för att se om företagets avkastning har utvecklats. Kika på de senaste 5-10 åren för att se ändringar.

Vad är då ett bra ROE-tal? Det bör som sagt vara så högt som möjligt, men faktum är att ett ROE på 15-20 % generellt anses vara bra. Du kan därför använda 15-20 % som en tumstock när du jämför och analyserar bolag. Exakt vilket ROE-tal som indikerar en bra nivå varierar dock mellan olika branscher. Det beror på att olika marknader och de företag som verkar på dessa har olika förutsättningar när det kommer till att lyckas.

Ett högt ROE är alltså bra, men glöm inte bort att förstå varför ROE-talet är högt så att det inte ger dig en missvisande bild av bolaget.

Artikeln senast granskad: 1 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.