Nyckeltal

När du ska göra en bedömning av ett företags affärsmodell, lönsamhet och liknande har du stor nytta av så kallade nyckeltal. Dessa tal används oavsett om det är ett företag som är börsnoterat eller ej.

I den här artikeln går vi igenom en massa matnyttig information om nyckeltal, hur de används och några vanliga tal du säkert stött på.

Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är tal som visar specifik information om ett företag. De visar något viktigt i hur det går för företaget, angående till exempel:

 • Företagets lönsamhet
 • Hur företaget är värderat
 • Hur mycket företaget har i aktieutdelning
 • Hur det är ställd med företagets finanser

Vad använder man nyckeltal till?

Oavsett vilket nyckeltal du tittar på, får du ut någon information om bolaget, hur det värderas eller hur det presterar. Om du ska köpa aktier är det värdefullt att analysera och jämföra nyckeltalen. Då kan du till exempel jämföra dem med nyckeltal från samma bolag tidigare år, samt med andra bolag i samma bransch.

Det finns till och med särskilda program där du i datorn snabbt kan sortera olika bolag efter diverse nyckeltal, för att till exempel leta fram intressanta köpkandidater. Ofta säger ett enskilt nyckeltal inte allt om bolaget, utan ger lite information som sedan behöver kompletteras genom andra steg i en bolagsanalys.

Vilka nyckeltal är viktiga när man ska handla med aktier?

Det råder delade meningar om vilka nyckeltal som är viktigast när bolag ska analyseras inför aktiehandel. Oavsett vilket, är nyckeltalen till stor hjälp för att du ska kunna få fram information om hur företagen presterat, utan att behöva gå igenom årsrapporter och liknande på egen hand. Det är helt enkelt snabb och lättillgänglig information som är värdefull att ha.

Några av de vanligaste nyckeltalen som kan vara viktiga att titta på när det gäller aktier är:

 • PE-Tal – Står för Price/Earnings och ger information om aktiens pris i förhållande till hur mycket företaget tjänar.
 • PB-Tal – Står för Price-to-book-ratio och ger information om aktiens pris i förhållande ett bolags bokförda värde, alltså det egna kapitalet.
 • PS-Tal – Står för Price/Sales och ger information om aktiens pris i förhållande till företagets försäljningssiffror.
 • PEG-Tal – Står för Price/Earnings to Growth Ratio och ger information om hur bolagets PE-tal förhåller sig till hur snabbt deras vinstutveckling sker.
 • EV/EBITDA – EV står för Enterprise Value och EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Nyckeltalet EV/EBITDA ger information om hur bolagets marknadsvärde står sig i förhållande till sitt ekonomiska resultat.
 • EV/EBIT – Liknar på många sätt EV/EBITDA, men utan att ta med till exempel nedskrivningar, till exempel när fysiska tillgångar såsom maskiner, minskar i värde.

Samtliga av dessa nyckeltal kan användas för att värdera ett aktiebolag. De utgår från information om aktiekursen, företagets värde samt hur mycket de tjänar, och generar nyckeltal som sedan kan jämföras med andra likvärdiga bolag.

Vilka andra nyckeltal finns?

Det finns många andra nyckeltal som används för flera olika ändamål. Till exempel:

Nyckeltal som mäter lönsamheten hos ett bolag:

Nyckeltal som mäter den finansiella ställningen hos ett bolag, bland annat:

 • Balanslikviditeten
 • Kassalikviditeten
 • Soliditeten
 • Skuldsättningsgraden
 • Ränteteckningsgraden
 • Nettoskulden

Nyckeltal för att jämföra och mäta aktieutdelningen hos ett bolag:

 • Direktavkastningen
 • Inlösensrätten
 • Yield-On-Cost
 • Utdelningsandelen

Artikeln senast granskad: 11 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.