Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är ett vanligt begrepp du sannolikt kommer att stöta på när du tittar närmare på ett bolags årsresultat eller liknande. Men vad innebär det och hur används det? Här går vi igenom det du behöver veta om begreppet rörelsemarginal.

Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen visar kort och gott vilken lönsamhet ett bolag har innan finansiella kostnader har dragits. Finansiella kostnader är i huvudsak räntekostnader för bolagets lån. Därutöver tillkommer skattekostnader, vilket inte heller har dragits när vi tittar på rörelsemarginalen.

Rörelsemarginalen visar hur mycket ett företag ”har att röra sig med”, för att betala räntor och skatter. Om rörelsemarginalen är hög kan bolaget sannolikt göra större vinst. I vissa fall innebär det att en större del kan gå till utdelning, vilket brukar uppskattas av aktieägarna.

Ju högre ett bolags rörelsemarginal är, desto bättre är det för bolaget och dess aktieägare. Rörelsemarginalen uttrycks i procent.

Hur beräknas rörelsemarginalen?

Formeln för rörelsemarginalen är: Rörelseresultatet (EBIT) / Omsättningen

Genom att dela EBIT på bolagets omsättning får vi alltså fram rörelsemarginalen.

Detta kan tydliggöras genom ett exempel:

Ett bolag tjänar 2 MSEK före skatt och omsätter 10 MSEK.

Då är rörelsemarginalen:

2 MSEK / 10 MSEK = 0,2 = 20%

Hur hög rörelsemarginal brukar bolag ha?

Rörelsemarginalen varierar väldigt mycket mellan olika bolag och branscher. Företag som inte går med vinst kan ha en negativ rörelsemarginal.

Vissa branscher, såsom detaljhandeln och e-handel, tenderar att ha väldigt låg rörelsemarginal. Där kan rörelsemarginalen många gånger ligga på endast 1-3 procent.

Andra branscher har betydligt högre rörelsemarginaler, till exempel inom mjukvaruförsäljning, konsultverksamhet eller inom reklambranschen. Där kan rörelsemarginalerna ligga långt över 10 procent eller till och med närmare 20 procent.

Eftersom det varierar så mycket mellan branscher krävs det en viss förståelse för den enskilda branschen för att kunna avgöra om rörelsemarginalen är rimlig, om den är bra och hur mycket utrymme för förbättring som är rimligt att förvänta sig inom en viss tidsperiod.

Hur kan ett företag öka sin rörelsemarginal?

Ett företag kan förbättra sin rörelsemarginal till exempel genom att höja sina priser och på så sätt få större omsättning i bolaget. De kan även förbättra marginalen genom utökad försäljning eller genom att minska sina kostnader.

Ofta strävar bolag efter att göra en kombination av alla dessa åtgärder, för att hela tiden förbättra sin rörelsemarginal. Samtidigt är det ofta en kamp om små marginaler hela tiden och i branscher med mycket konkurrens är det inte lätt att öka rörelsemarginalen.

Kan man analysera bolag med hjälp av rörelsemarginalen?

Ja, rörelsemarginalen är ett nyckeltal som kan vara till hjälp vid en bolagsanalys. Det kan ge dig en vägledning till huruvida bolaget är lönsamt. Nyckeltalet kan sedan sättas i perspektiv när du jämför det med likvärdiga bolag, förslagsvis inom samma bransch. Du kan även med fördel se hur rörelsemarginalen hos ett bolag sett ut över tid för att avgöra om verksamheten är stabil, om lönsamheten förbättras och så vidare.

Det är dock värt att komma ihåg att ett enskilt nyckeltal inte ger en tillräcklig grund för att fatta ett beslut om hur ett bolag ska värderas. För att förstå ett företags rörelsemarginal behöver du dessutom sätta dig in i varför den ser ut som den gör och vilka faktorer som påverkar marginalen.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.