Rörelseresultat – EBIT, EBITA & EBITDA

Om du ska investera pengar på börsen är det viktigt att du lär dig hur du analyserar ett företags resultat för att få en god förståelse för företagets börsvärde.

De tre nyckeltalen EBIT, EBITA och EBITDA kan alla användas för att beräkna och analysera företagets resultat med hjälp av dess resultatrapport. Du väljer själv vilket eller vilka tal du vill använda beroende på vad det är för bransch och företag.

Vad betyder EBIT, EBITA och EBITDA?

Rörelseresultat eller som på engelska kallas EBIT, EBITA och EBITDA är alla termer som är en del av ett företags resultat och du finner dess siffror i företagets resultatrapport. Siffrorna skvallrar om hur väl företaget presterar, vilket är bra att ha koll på när du ska utvärdera aktier.

Tre termerna är engelska initialförkortningar och har följande betydelse:

  • EBIT – Earnings Before Interest & Taxes
  • EBITA – Earnings Before Interest, Taxes & Amortisation
  • EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortisation

På svenska blir dess motsvarande betydelse därför:

  • EBIT – Resultatet före räntor och skatter
  • EBITA – Resultatet före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar
  • EBITDA – Resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar

För en mer ingående beskrivning så innebär depreciation avskrivningar av materiella tillgångar medan amortisation betyder avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBIT

EBIT är samma sak som företagets rörelseresultat. Här har man räknat på resultatet före ränteintäkter, räntekostnader och skatter.

Om du tar EBIT minus räntekostnader och minus skatter så får du företagets nettovinst. EBIT och EV (Enterprise Value) används ofta när man värderar aktier. Nyckeltalet skrivs som EV/EBIT och innebär att du dividerar EV med EBIT.

EBITA

EBITA är samma siffra som EBIT förutom att man inte har räknat med goodwill-avskrivningar. Det gör EBITA till ett ännu bättre nyckeltal när det kommer till att analysera företag och deras börsvärde. Man kan använda EBITA för att räkna fram företagets rörelsemarginal och lönsamhet.

När man använder EBITA ser man användande och värdeminskning i anläggningstillgångar som en faktiskt kostnad för företaget. Därför vill man att det ska synas på resultatet.

Du kan själv räkna ut EBITA med följande formel: EBT (resultat före skatter) plus räntekostnader plus amorteringskostnader.

EBITDA

När man beräknar EBITDA så beräknar man samma som EBITA, men man har även räknat bort vanliga avskrivningar för bland annat inventarier och maskiner. Du får enkelt fram nyckeltalet EBITDA

genom att ta företagets bruttovinst minus avskrivningar och amorteringar.

Vad är skillnaden mellan EBIT, EBITA och EBITDA?

Skillnaden mellan EBIT, EBITA och EBITDA är alltså vilka delar av företaget som man räknar bort för att få ett resultat. Alla siffror är lämpliga att använda beroende på vilket företag och vilken bransch du vill analysera.

EBITA är generellt bäst för att analysera företag som arbetare med materiella tillgångar, till exempel finansbolag, eftersom man räknar bort dessa. EBITDA är däremot bra om du vill beräkna börsvärdet för kapitalintensiva företag med stora lån eftersom lånen kan dra ner resultatet mycket.

Det bästa är alltid att använda sig utav flera olika nyckeltal när man analyserar ett företags resultat och börsvärde. Då får man en övergripande och mer sanningsenlig insikt.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.