Multiplikatoreffekten

Multiplikatoreffekten är en makroekonomisk term som används när man talar om den inverkan på ekonomisk aktivitet som kan ske med ändringar i penningmängd. När man talar om multiplikatoreffekten talar man ofta om ett lands ekonomi eller banker. Men i en multiplikatoreffekt är många inblandade, från privatpersoner och företag till ett helt lands befolkning. Det finns många som kan påverkas av positiva multiplikatoreffekter.

Detta är multiplikatoreffekten

Multiplikatoreffekten kan enklast beskrivas som en ekonomisk kedjereaktion som kan äga rum på olika nivåer i samhället. Det är en positiv effekt där fler får tillgång till pengar som kan spenderas. Effekten kommer sedan att bli större än den ursprungliga handlingen eller åtgärden.

En multiplikatoreffekt kan ske på många olika sätt. Det kan handla om exportintäkter, statliga utgifter, bankinsättningar, företagssatsningar och liknande. Det som händer är dock oftast en investering som får positiva följdeffekter för andra, vilket i sin tur leder till en lång, positiv kedjereaktion.

Multiplikatoreffekten på företagsnivå

Om ett företag investerar i och lanserar en ny produkt är det många som vill köpa den. Detta kan även leda till att företagets kunder köper fler produkter från företaget, alltså att företaget får en merförsäljning. Detta leder till att företaget får en ökad intäkt, vilket kan bidra till ökade intäkter för de som tillverkar produkternas råvaror och de som utför dess transporter.

Detta i sin tur kan leda till att företagets anställda får påslag på lönen då det går bra för företaget. De anställda får då mer pengar att spendera vilket ger ökad konsumtion och ger fler intäkter till andra företag, något som i sin tur påverkar handeln i regionen. Detta är ett enkelt exempel på en multiplikatoreffekt som kan ske på en låg nivå i olika delar av landet. En positiv investering leder till många, multipla positiva effekter för andra.

En multiplikatoreffekt kan helt enkelt förklaras som effekten av efterfrågade varor som leder till ökad produktion, ökad inkomst och därmed ännu mer utökad produktion. Detta blir en stor multiplikatoreffekt som fortsätter under en lång tid.

Multiplikatoreffekten på nationell nivå

En multiplikatoreffekt kan dock påverka på mycket högre nivå än enbart regionalt. Multiplikatoreffekten kan också ske på nationell nivå. Om ett lands penningmängd ökar leder det till att fler banker kan låna ut pengar. Därmed kan fler människor låna pengar för konsumtion vilket i sin tur leder till en positiv effekt för landets hela ekonomi.

Det samma gäller om en kund sätter in pengar på banken för att förvara dessa där. Banken måste då behålla en del av pengarna för att uppfylla det som kallas för kassakrav. Resten av pengarna får de dock låna ut till andra kunder. När pengarna lånas ut kan de användas för konsumtion, investeringar, eller för att sättas in på andra banker. Följden blir då att pengarna sprids mellan bankerna i en lång kedja, ända tills det belopp som ursprungligen sattes in av den första kunden har blivit insatt på olika banker.

Om man ska beskriva multiplikatoreffekten med en enda mening kan man säga: multiplikatoreffekten innebär att en ökning av investeringar eller konsumtion kommer öka inkomster mer än vad den ursprungliga ökningen gjorde.

Effekter av multiplikatoreffekten

En multiplikatoreffekt har en lång rad fördelar, vilket syns i typexemplen här ovan där ekonomin har fått en boost. Det finns dock även vissa nackdelar som en allt för stor och utbredd multiplikatoreffekt kan bidra till.

En multiplikatoreffekt som ger en allt för kraftig boost i ett lands ekonomi kan leda till en hög stigning av landets BNP. Priserna kommer bli för höga i landet för att landets invånare ska kunna fortsätta med sin konsumtionsnivå. Därmed kommer konsumtionen avta, vilket ger en inflation. Då prisnivån blir hög i landet kommer det bli svårare att exportera produkter vilket i sin tur kommer påverka landets ekonomi.

Hur mycket en multiplikatoreffekt kan påverka ett land varierar beroende på vilket land det gäller. Ett land med låg skattenivå ger mer pengar till privatpersoner att konsumera. Tvärtom gäller för de som istället betalar hög skatt.

En multiplikatoreffekt i ett land där det råder en ekonomisk kris blir inte så stor. Detta då människor istället måste spara de pengar de äger. Om en multiplikatoreffekt istället börjar i ett rikt land kan den snabbt växa sig stark då detta lands invånare har mer pengar och fler möjligheter att spendera.

Artikeln senast granskad: 5 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.