OCR-nummer

Om du haft ansvar för att betala räkningar eller fakturor någon gång har du sannolikt stött på OCR-nummer tidigare. Du kanske har stött på det utan att riktigt veta vad det är, eller varför det behövs. Här går vi igenom grundläggande information och svarar på vanliga frågor om OCR-nummer.

Vad är OCR-nummer?

Förkortningen OCR står för Optical Character Reading. Det är ett långt nummer som innehåller information om en faktura samt vilken kund den tillhör. Ibland kallas OCR-numret även för referensnummer.

Genom ett OCR-nummer kan en betalning genomgå automatisk registrering, och systemet för betalning på egen hand se till att betalningen blir genomförd. En del bankgiron eller Plusgirokonton accepterar bara inbetalningar som har ett OCR-nummer.

Hur ser OCR-numret ut?

OCR-numret anges alltid i siffror. Det varierar hur många siffror numret har, beroende på vem som utfärdat fakturan. När du hittar OCR-numret längst ned på en räkning brukar det föregås av ett nummertecken, alltså en så kallad hashtag (#).

Siffrorna på slutet av numret används som kontrollsiffror, via en algoritm i datorn som avläser OCR-koden.

Var står OCR-numret?

På en pappersfaktura brukar det stå ett OCR-nummer längst ner på den vänstra sidan av fakturan. Detta gäller även många digitala fakturor. Numret kan dock även stå på förstasidan av den digitala fakturan, vanligtvis tydligt markerad som OCR-nummer.

Fördelen när du har en digital faktura är att du ofta kan kopiera och klistra in numret när du ska genomföra en betalning. Om du betalar via en smartphone kan du ofta scanna siffrorna genom bankens app för att snabbt mata in dem när du ska betala en räkning.

Det finns även en särskild scan-penna som kan användas för att läsa in fakturor, men i takt med mobiltelefonens utveckling har dessa blivit mindre vanliga då de flesta kan scanna in OCR med mobilen istället.

Kan jag skicka faktura med OCR-nummer?

Om du är företagare kan du skicka egna fakturor med OCR-nummer. Då behöver du ha ett särskilt avtal med den bank du använder för att motta betalningar. Banken bör kunna hjälpa dig att skapa ett avtal med Bank-eller Plusgirot. Därutöver kan det vara bra att ha ett datorprogram som är inriktad mot bokföring, fakturering och liknande. Där finns smarta funktioner för att enkelt skapa OCR-nummer på din faktura.

Varför används OCR-nummer?

Syftet med OCR-nummer är att öka sannolikheten att en betalning hamnar rätt. Det skyddar såväl betalningsmottagaren, som dig som konsument. Felaktiga betalningar kan vara krångliga att rätta till och innebär arbete både för dig, för banken du betalat med samt för mottagarens bank som måste gå igenom och kolla vad som blivit fel. Det är helt enkelt en trygghet och ett smidigt sätt att se till att allt blir rätt från början.

Dessutom möjliggör OCR-numret att betalningen hanteras automatiskt och registreras utan att behöva gås igenom manuellt. Det är helt enkelt ett effektivt sätt att hantera fakturabetalningar.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.