Substansvärde

Om du investerar pengar på börsen i form av aktier så är det bra att ha koll på vad substansvärde är för något. Detta nyckeltal kan nämligen hjälpa dig att förstå om en aktie är värd att satsa på eller inte.

Det gör det genom att ge dig en inblick i om ett företags aktier är högt eller lågt värderade. En aktie som kostar 5 kronor kan nämligen vara dyr, samtidigt som en aktie som kostar 300 kronor kan vara billig. Att förstå vad substansvärdet ger dig för information är alltså riktigt bra om du vill lyckas med dina aktieköp.

Vad är substansvärde?

Substansvärde är ett nyckeltal som hjälper dig att förstå om en aktie är högt eller lågt värderad. Det ska ses som en riktlinje och är ett bra verktyg när du analyserar de aktier du är intresserad av att investera i. Substansvärdet är enkelt att räkna ut och kan därför användas av alla aktieägare.

Substansvärdet kan sägas vara det verkliga värdet på företagets kapital. Man beräknar nämligen det faktiska värdet snarare än det uppskattade värdet. För att räkna ut ett företags substansvärde använder man sig av företagets balansräkning. Man tar då det egna kapitalet i balansräkningen och delar värdet på antalet aktier.

Så här räknar du ut substansvärdet

För att räkna ut substansvärdet så behöver du få fatt i ett aktiebolags balansräkning då det är denna du grundar din uträkning på. Du måste även veta hur många utgivna aktier företaget har, något du enkelt kan se på den aktieplattform du använder för att investera på. När du har fått tag i företagets balansräkning ska du leta efter siffrorna för eget kapital. Vad eget kapital innebär för ett företag är tillgångarna minus skulder.

Att sedan räkna ut substansvärdet i aktierna är enkelt. Du använder dig av följande simpla formel:

Eget kapital (Tillgångar – Skulder) / Antal aktier = Substansvärde

Du ska alltså ta eget kapital och dividera beloppet med antalet aktier för att få fram substansvärdet. Varför ska man då använda sig av just eget kapital? Jo, det är eget kapital som kan sägas tillhöra aktieägarna. Det är den del av det börsnoterade bolaget som aktieägarna har köpt av bolaget i form av sina aktier och som därmed tillhör dem tills aktierna säljs.

Du kan även använda dig av justerat eget kapital i balansräkningen och applicera den på samma formel. Om justerat eget kapital inte står med i balansräkningen kan du själv räkna ut denna siffra. Justerat eget kapital räknar du enkelt ut med hjälp av formeln: Eget kapital + Obeskattade reserver efter skatt = Justerat eget kapital.

Vad betyder substansvärde?

Substansvärde indikerar aktiens värde. Med hjälp av substansvärdet kan du se om aktier är lågt eller högt värderade. För att en aktie ska vara bra värderad bör substansvärdet och aktiens värde gärna vara så likt som möjligt.

Om en aktie får substansvärdet 40 medan aktiekursen är på 90 kronor så kan aktien sägas vara högt värderad då aktiekursen är mer än det dubbla substansvärdet. Innebär det då att man inte bör investera i en aktie som har ett högt substansvärde utan att man endast bör investera i aktier med låga substansvärden? Det är en svår fråga att svara på och detta visar på att man som investerare inte bara kan gå efter substansvärdet när man köper aktier. Istället ska substansvärdet endast ses som ett hjälpmedel utav flera.

Substansvärdet skvallrar nämligen bara om hur högt eller lågt aktien är värderad i förhållande till aktiekursen. Men det kan finnas mer information om företaget som behövs för att kunna säkerställa att substansvärdet är väsentligt eller inte. Det kan nämligen finnas osynliga tillgångar i företaget som inte syns i balansräkningen. Företagets eget kapital kan nämligen vara svårt att värdera som aktieägare utan mer insyn i företaget. Se därför substansvärdet som en hjälp vid aktievärdering och inte som ett slutgiltigt svar om köp eller sälj.

Så här hittar du substansvärdet

Om man inte vill räkna ut ett företags substansvärde på egen hand när man ska investera i aktier så kan man hitta redan färdiguträknade värden och på så sätt spara tid. Då behöver man inte heller oroa sig för att man ska råka räkna ut fel värden.

Om du är intresserad av att hitta färdiga substansvärden så kan du till exempel kika på företagets egna hemsida. Många företag publicerar nämligen dessa siffror så att intresserade aktieägare ska kunna ta del av dem. Det gäller framförallt investmentbolag som brukar ha en egen del av hemsidan dedikerad till substansvärdet.

Substansvärde för investmentbolag

Om du funderar på att investera i ett investmentbolag så är substansvärdet ett extra intressant nyckeltal. Genom att använda dig av substansvärdet i din beräkning av aktiens värde så kan du nämligen se hur underliggande tillgångarna värderas vid rådande aktiekurs. Detta innebär att det är mycket enklare att applicera substansvärdet och använda det för att förstå är aktien är värderas. Här kan du nämligen enklare förstå det egna kapitalet och investmentbolagets värde.

Att substansvärde är enklare att applicera på investmentbolag beror på att dessa bolag äger aktier i andra företag. Därför kan man enklare se hur aktiekursen ser ut jämfört med substansvärdet. Du som vill investera i investmentbolag kan därför med fördel lägga ett större fokus på substansvärdet.

När man pratar om investmentbolag och substansvärde kan man ibland säga att investmentbolagen handlas till substansrabatt, alltså när du köper aktier i dessa bolag. Det beror på att substansvärdet i bolaget egentligen är högre än vad aktiekursen visar.

Jämför ett substansvärdes historik

Om du vill kunna analysera ett företag så finns det flera olika faktorer som är bra att kika på. Du bör bland annat undersöka dagens substansvärde, hur företaget har presterat såväl föregående år och hur det presterar just nu samt kika på företagets ekonomi, dit bland annat skulder och eget kapital är relevant.

Något du kan göra för att bilda dig en uppfattning om företaget är att använda dagens substansvärde till att jämföra det med historiska substansvärden. Då kan du bilda dig en uppfattning om bland annat hur företagets ledning har presterat och hur det har gått för företaget under de senaste åren.

Substansvärde för utländska aktier

Dagens aktieägare söker sig ofta utanför landets gränser för att investera i utländska aktier. Bland annat så är det populärt att investera i amerikanska aktier då den amerikanska börsen omfattar många stora företag som går bra.

För att kunna räkna ut substansvärdet för utländska aktier gäller det att känna till de engelska termer som motsvarar de svenska begreppen du använder för att räkna ut substansvärdet. Det du ska leta efter är Value of Assets (vilket är tillgångar), Outstanding Liabilities (vilket är skulder) samt Total shares outstanding (vilket är den totala mängden aktier).

Artikeln senast granskad: 1 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.