Sparande

Investmentbolag – Bästa bolagen att investera i 2024

Investmentbolag
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

En populär sparform för aktieinvesterare, är att köpa aktier i investmentbolag. Men vad gör egentligen sådana bolag? Är de lönsamma investeringar? Vilka investmentbolag finns att investera i? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om investmentbolag.

Vad är investmentbolag?

Investmentbolag är företag vars grundidé är att tjäna pengar på investeringar i andra bolag. Investmentbolag kan äga andelar i både noterade och onoterade bolag, inte sällan en kombination av båda. Många investmentbolag är noterade på börsen och går att investera i som privatperson.

En stor del av investmentbolagens intäkter får de via aktieutdelningar från sina innehav. Många av investmentbolagen brukar i sin tur också dela ut pengar i form av aktieutdelningar, vilket historiskt har varit en väsentlig del i den totala avkastningen för aktieägarna. Det förekommer också att investmentbolag har som affärsidé att köpa och sälja mindre bolag, eller andelar av sina aktieinnehav, vilket är en annan inkomstkälla för investmentbolagen.

Vilka investmentbolag är bäst?

Att göra aktieinvesteringar handlar i grund och botten om att göra förutsägelser om framtiden. Därför går det inte med säkerhet att säga vilket investmentbolag som är bäst att köpa just nu. Däremot går det att dra vissa slutsatser utifrån historiska data.

Några av de bolag som väl stått emot tidens tand, och genererat fantastisk avkastning över flera decennier är Investor och Latour. Över de senaste 15 åren har Latour gett en totalavkastning på över 1400% och Investor har över samma tidsperiod, med återinvesterad utdelning, gett över 800%.

Bästa investmentbolagen 2024

Aktie1 årSenast kurs
NAXS1,93%58,10
Traction B-12,66%200,00
Investor B-14,68%162,10
Lundbergföretagen B-17,37%399,10
Industrivärden C-17,71%220,30
Ratos B-27,48%37,24
Öresund-29,51%103,20
Latour B-32,27%180,90
Havsfrun Investment B-34,64%15,36
Eastnine-38,96%87,90
EQT-42,99%210,30
Bure Equity-50,41%179,30
Kinnevik B-52,73%144,75

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Är aktier i investmentbolag en bra investering?

Historiskt har aktier i investmentbolag många gånger varit väldigt bra investeringar. En portfölj bestående av enbart investmentbolag på Stockholmsbörsen har historiskt presterat bättre än börsens generella index.

Det finns även investmentbolag som har haft en sämre utveckling. Ett skräckexempel på senare tid är bolaget Ratos som har haft en stadigt negativ trend sedan andra halvan av 2011. Om ett investmentbolags strategi ligger i osynk med rådande marknadstrender, eller helt enkelt innehåller för många innehav som inte lever upp till förväntningarna kan ett investmentbolag underprestera mot börsens index.

Investmentbolag kan ha lite olika inriktningar för sina investeringar och även skilja sig åt i riskprofil. Även om investmentbolag tenderar att ha en diversifierad portfölj finns det alltid en risk med aktieinvesteringar.

För den som vill investera i investmentbolag är det viktigt att göra sin egen research och skaffa sig en uppfattning om vilka innehav bolaget har, vilken strategi de har i sina investeringar, samt att ha tittat på bolagets historik. Samtidigt är det också värt att ha i åtanke att ett bolags historik inte nödvändigtvis säger något om dess framtid. Detta gäller även exemplet Ratos, som skulle kunna vända trenden och bli en lönsam framtida investering.

Det finns många fördelar med just investmentbolag som investeringsform. Ofta brukar investmentbolag rekommenderas till den som är nybörjare med aktier. Det är ett lätt sätt att komma igång och genom att köpa aktier i ett investmentbolag blir du indirekt ägare i flera andra aktiebolag. Detta gör att din risk blir lägre, samtidigt som du har en aktivt förvaltad portfölj.

Bra riskspridning

Att köpa aktier i ett investmentbolag innebär en automatisk riskspridning, då du indirekt blir delägare i hela investmentbolagets portfölj. Det kan handla om en mängd noterade bolag, men även om onoterade mindre bolag som ett investmentbolag är med och stöttar, både ekonomiskt och genom ledning.

Att vara med och äga andelar i ett aktiebolag påminner på många sätt om att äga andelar i en fond. Istället för fondavgifter tillkommer då istället vanliga företagskostnader, såsom löner till anställda i investmentbolaget och andra omkostnader som krävs för att verksamheten ska fungera.

Även om investmentbolag har en inneboende riskspridning på grund av sina diversifierade innehav, kan risken variera mellan olika bolag. De stora svenska jättebolagen som Investor och Latour har många välkända storföretag i sin portfölj och kan sägas vara lättare att bedöma risken för. Andra bolag som till exempel Vostok New Ventures, inriktar sig helt och hållet på onoterade bolag, ofta på tillväxtmarknader, vilket gör riskbedömningen mycket svårare. Det är viktigt att hela tiden göra sin egen riskbedömning och ett sätt att minska risken för sig själv är genom att ha flera olika investmentbolag i sin portfölj.

Substansrabatt

Ibland kan investmentbolag handlas till en så kallad substansrabatt. Det innebär att bolagets aktier kan köpa till ett lägre pris än dess underliggande tillgångar. Det är vanligt att man talar om substansvärde och substansrabatt just när det gäller investmentbolag.

För andra typer av bolag krävs en hel del uppskattningar, antaganden och bedömningar för att kunna komma fram till vad det faktiska substansvärdet är, medan att ta reda på substansvärdet hos investmentbolag är mer av en ren räkneuppgift.

Vad är substansvärde?

Ett substansvärde är enkelt förklarat värdet av de tillgångar, minus skulderna, som ägs av ett bolag. När det gäller investmentbolag, finns det till exempel vissa bolag som bara investerar i noterade bolag och i dessa fall blir det enkelt uppskatta värdet på bolaget, då det motsvarar värdet av de aktier som finns i dess portfölj. Om bolaget dessutom innehåller onoterade bolag, eller till och med till större delen utgörs av onoterat, kan det vara svårare att uppskatta det sammanlagda substansvärdet.

Vad innebär det att ett bolag handlas till substansrabatt?

När ett bolag handlas till substansrabatt är aktien billigare än bolagets substansvärde. Du som köper aktier i investmentbolaget får således en rabatt på den aktieportfölj som ingår i bolaget, jämfört med om du skulle handlat aktierna enskilt.

Att ett investmentbolag handlas till substansrabatt kan bero på flera saker och det är inte nödvändigtvis så att en stor rabatt alltid innebär ett bra köpläge. En substansrabatt kan ofta pendla lite upp och ner över tid. Vissa privata investerare brukar hålla koll på substansrabatten hos sina favoritbolag bland investmentbolagen och passar på att köpa när rabatten är stor. Ibland kan en stor rabatt bero på osäkerhet i bolaget.

Till exempel om ledningen byts ut, eller om bolaget ändrar om sina positioner i portföljen, så det gäller att ha koll på varför rabatten är hög eftersom det kan finnas sådana bakomliggande anledningar som också innebär högre risk.

Det kan också hända att priset på aktien överstiger marknadsvärdet på de aktier som ingår i ett investmentbolags portfölj. Då brukar man säga att aktien handlas till en substanspremie. En premie kan uppstå om marknaden värderar till exempel investmentbolagets ledning och strategi, och tror att bolaget kommer att överavkasta i framtiden. Det blir helt enkelt en spekulation på bättre tider att handla aktier i investmentbolag till substanspremie.

För den som vill köpa aktier i ett investmentbolag är substansvärdet och den eventuella rabatten en viktig aspekt att titta på. Sedan finns det givetvis andra faktorer som är avgörande för huruvida man anser att det är ett bra läge att köpa aktien eller inte, vid just det tillfället.

Kompetens och aktiv förvaltning

Investmentbolag har som mål att investera i bolag som de anser kommer att generera hög avkastning över tid. Många av de större investmentbolagen är majoritetsägda av familjer eller stiftelser som grundat, eller varit med i bolagen under väldigt lång tid. Det ger en trygghet i det incitament som finns för ägarna att leverera så god avkastning som möjligt.

Med kompetent och erfaren styrelse har många investmentbolag presterat väldigt väl på börsen under många års tid. Det är generellt ansett att många av de bästa investmentbolagen har det absoluta toppskiktet av företagsledare med i styrelsen, och att detta har varit avgörande för den goda avkastningen genom åren. Precis som i aktivt förvaltade fonder, brukar representanter från investmentbolagen vara med och besöka bolagen de är investerade i. Ofta äger de tillräckligt stora delar av sina innehav för att ha en signifikant andel av rösterna på bolagsstämmor.

I mindre onoterade bolag kan ett investmentbolag många gånger vara den allra viktigaste faktorn som är med och styr utvecklingen på bolaget. Vissa investmentbolag har som sin strategi att vara med tidigt och bygga upp mindre företag till stora framgångar.

Bra utdelning

Många investmentbolag delar ut en del av vinsten i aktieutdelning. Det innebär att alla som äger aktier i bolaget får en viss summa pengar per aktie, en eller flera gånger om året vid utdelningsdatum. Hur mycket bolagen delar ut varierar, vissa delar inte ut alls, men det är vanligt med en direktavkastning på cirka 1-3 procent. Det innebär att du som äger aktier får ut pengar motsvarande 1-3 kronor per hundralapp du har investerat i aktien.

Många mogna och mer stabila investmentbolag försöker ofta att bibehålla en god utdelningshistorik, där de antingen behåller utdelningen eller höjer den varje år. Detta brukar dock kunna ändras beroende på marknadsförutsättningarna. Under sämre tider, när vinsterna sjunker, kan utdelningen sjunka även hos dessa bolag. Men över tid har aktieutdelningen från många investmentbolag varit en bra inkomstkälla för dess aktieägare. Många väljer dessutom att återinvestera sina utdelningar, vilket är ett klokt sätt att använda sitt eget kapital för att snabbt bygga upp sin aktieportfölj ytterligare.

Många privatinvesterare uppskattar att få aktieutdelning, då det ger en inkomst direkt utan att du som ägare behöver sälja några aktier. Den utdelningen kan antingen tas ut och spenderas eller återinvesteras i bolaget eller i något annat bolag.

De fem mest kända investmentbolagen på Stockholmsbörsen är:

På respektive bolags hemsida går det att läsa mer om deras historik, samt en redogörelse för deras nuvarande innehav. Här följer en kortare genomgång av dessa fem bolag:

Investor

Detta investmentbolag har långa anor då det grundades redan 1916. Grundarna heter familjen Wallenberg och bolaget ägs än idag till största del av Wallenbergstiftelserna.

En stor del av Investors investeringar är i noterade bolag, till exempel:

Investor äger också Patricia Industries som är ett dotterbolag med fokus på utveckling av tillväxtbolag, samt en hel del aktier riskkapitalbolaget EQT.

Investor har ett totalt börsvärde på omkring 365 miljarder kronor.

Kinnevik

Bolaget grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks investeringar inriktar sig på fyra olika segment, varav huvudfokus ligger på att vara med och skapa digitala verksamheter riktade mot konsumenter. Innehaven är inom E-handel, kommunikation, underhållning, samt olika finansiella tjänster.

Några av Kinneviks kärninnehav är:

Kinnevik är verksamma på många platser runt om i världen, huvudsakligen på utvecklade marknader, men de har även satsningar på tillväxtmarknader.

Kinnevik har ett totalt börsvärde på över 70 miljarder kronor.

Latour

Latour grundades 1985 av familjen Douglas som fortfarande är bolagets största ägare. Latours affärsidé är enligt dem själva att göra långsiktiga investeringar i bolag som har sina egna produkter och varumärken, besitter stor utvecklingspotential, har stöd i globala megatrender, samt har potentialen att internationaliseras.

Latours största innehav i börsportföljen är:

Utöver sin börsportfölj är Latour delägare i ett antal mindre onoterade företag. Latour äger även en mängd andra bolag genom sin helägda industrirörelse som består av fyra områden i olika nischer inom industrisegmentet.

Latour har ett börsvärde på över 80 miljarder kronor.

Industrivärden

Industrivärden skapades som ett dotterbolag till Handelsbanken år 1944. Idag är de största ägarna av Industrivärden: L E Lundbergföretagen, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Jan Wallanders & Tom Hedelius stiftelse. Totalt har bolaget omkring 80 000 aktieägare och 20% av bolagets ägande utgörs av utländska aktörer.

Industrivärden fokuserar sitt ägande på nordiska börsnoterade bolag och några av de större innehaven är:

Industrivärden har ett börsvärde på omkring 88 miljarder kronor.

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen grundades 1944 av Lars Erik Lundberg. Den initiala inriktningen för bolaget var bostadsbyggnation. Lundbergföretagen börsnoterades sedan 1983, med familjen Lundberg som fortsatt majoritetsägare. Idag är största ägare Fredrik Lundberg tillsammans med maka och bolag.

Några av Lundbergföretagens största innehav är:

Enligt Lundbergföretagens hemsida har de som strategi att huvudsakligen investera i svenska börsnoterade företag. De inriktar sig på att ha ett långsiktigt och stabilt ägande som ska skapa värde över tid.

Lundbergföretagen har ett börsvärde på cirka 89 miljarder kronor.

Investmentbolagsfonder

För den vill ha en riktigt bred riskspridning går det att köpa en investmentbolagsfond. Det är helt enkelt en fond med ett innehav fördelat på en mängd olika investmentbolag. Genom att köpa andelar i fonden får du en väldigt diversifierad portfölj, med aktiv förvaltning för de underliggande innehaven. Nackdelen är att det förstås blir svårare att få en total överblick över alla innehav, men å andra sidan är syftet med att äga en fond oftast att göra saker och ting enklare, genom att ge upp en del av kontrollen på innehaven.

Vad är skillnaden på investmentbolag och fonder?

Det finns en del likheter mellan investmentbolag och fonder, men även flera väsentliga skillnader. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

 • Avgifter – De flesta fonder har en förvaltningsavgift. Det är en kostnad som dras på hela ditt innehav. I ett investmentbolag är kostnaderna istället inräknade i de bolagskostnader som finns för att driva företaget. Alla omkostnader för personal, kontor med mera hamnar i investmentbolagets resultaträkning, vilket påverkar årsresultatet.
 • Hur de handlas – En fond köper du andelar i via en bank eller mäklare. Det är generellt en process som tar lite tid, från en dag upp till en vecka eller så. Aktier i ett investmentbolag handlar du direkt över en börs.
 • Regler kring hur de får investera – En aktiefond har typiskt betydligt fler innehav än ett investmentbolag. Enligt de regleringar som finns måste en aktiefond ha minst 16 innehav. Ett investmentbolag kan ha färre innehav om de väljer det.
 • Substansrabatten eller premien – Investmentbolag kan ibland handlas till en substansrabatt eller en premie. Alltså en skillnad i pris mot underliggande värde i bolagets aktieportfölj. En aktiefond följer istället utvecklingen exakt för de underliggande aktierna.
 • Prissättning – Ett investmentbolag handlas på börsen och priset på aktien rör sig upp och ner under dagen då den handlas. Priset på en fond justeras vanligtvis en gång per dag, ofta efter börsens stängning.

Lista på noterade investmentbolag i Sverige

Här är en lista på de bolag som går att handla på den svenska aktiemarknaden:

Utöver dessa finns en mängd onoterade investmentbolag. Det finns även andra bolag som bedriver verksamhet som liknar investmentbolagens, även om de inte alltid har renodlade investeringar som enskild affärsidé.

Investmentbolag utanför Sverige

Det finns flera europeiska investmentbolag som går att investera i som svensk privatperson.

I Belgien finns bolagen:

 • Ackermans & Van Haaren NV
 • Sofina SA
 • Groep Brussel Lambert NV

I Frankrike finns:

 • Natixis SA
 • Eurazeo SE
 • Wendel SE

I Italien finns:

 • Atlantia SpA
 • Exor NV

I Portugal finns:

 • Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA

Berkshire Hathaway

När vi talar om investmentbolag är det svårt att undgå att nämna Berkshire Hathaway, som styrs av världens kanske mest kända investerare, Warren Buffett. Sedan 1960-talet har Buffett varit den huvudsakliga ägaren av bolaget, vars affärsidé går ut på att använda bolagets kassa till att göra värdeinvesteringar i andra bolag. Berkshire Hathaway brukar ofta nämnas som ett konglomerat, vilket i praktiken fungerar som ett investmentbolag, även om det kan finnas vissa skillnader i affärsmodellerna.

Berkshire Hathaway har en portfölj med stora investeringar i många välkända amerikanska multinationella storföretag, till exempel:

Berkshire Hathaway har ett börsvärde som överstiger den enorma summan 500 miljarder dollar.

Sammanfattning

Investmentbolag är i många fall en väldigt lönsam investering och de stora bolagen på Stockholmsbörsen har gett väldigt hög historisk avkastning. Det är enkelt att investera i investmentbolag och är ofta rekommenderat för den som är nybörjare på aktiemarknaden.

Det finns många väletablerade noterade svenska och utländska investmentbolag som går att investera i som privatperson. Det går inte att säga vilket bolag som är bäst eftersom den historiska avkastningen inte kan utlova något om framtiden. Några av bolagen som har bäst historisk avkastning bland de svenska bolagen är dock Investor och Latour.

Vanliga frågor och svar

Det finns ett par olika beskattningsregler där investmentbolag skiljer sig från andra företag. Ett investmentbolag ska inte ta upp kapitalvinster- eller förluster på delägarrätter (till exempel aktier). De schablonbeskattas istället.

När det gäller utdelningar från sina innehav, är investmentbolaget skattepliktigt, men kan göra avdrag om de har en egen utdelning till aktieägarna. Därför är det vanligt att investmentbolag väljer att dela ut en stor del av utdelningarna de får in under året, till aktieägarna.

Både fonder och investmentbolag är vanliga rekommendationer för de flesta att spara i. Vilket som är bäst är egentligen en smaksak. Några skillnader är:

 • Det finns ett betydligt större utbud av fonder än investmentbolag, att välja på.
 • Fonder har ofta en förvaltningsavgift, medan investmentbolag har driftkostnader som ingår i bolagets utgifter.
 • Investmentbolag går snabbare att köpa och sälja då de handlas över börsen.
 • Investmentbolag är lite lättare att följa då de rapporterar varje kvartal som vanliga bolag.

En kompromiss mellan alternativen är att köpa en fond som består av investmentbolag. Då kan du få det bästa av två världar. Men båda är som sagt bra investeringar som ofta förekommer som rekommendationer.

Artikeln senast granskad: 14 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

2 Kommentarer

 • Jag köper fonderna Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Global Investmentbolag. Väldigt låga avgifter och jag har insett att deras förvaltare är bättre än mig på att vikta fördelningen mellan investmentbolagen. Köpte tidigare aktierna direkt.

  Tack för en bra blogg.

Kommentarer