Taxeringsvärde

Äger du en fastighet? Då gäller det att hålla koll på allt från fastighetsskatt till taxeringsvärde. Du måste nämligen betala fastighetsskatt för din fastighet varje år och skatten baseras på taxeringsvärdet.

Det är dock inte bara fastighetsskatten som gör taxeringsvärdet så viktigt. Detta värde används även när ditt hus ska ut till försäljning eller när en olycka inträffar och försäkringsbolaget ska betala ut ersättning.

Det finns helt enkelt många anledningar att ha ett korrekt uträknat och aktuellt taxeringsvärde. Om du är missnöjd med beräkningen som Skatteverket genomfört kan du be om en omtaxering eller räkna ut taxeringsvärdet på egen hand.

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde som man baserar fastighetsskatt på. Du måste betala fastighetsskatt varje år om du äger en fastighet som betecknas som ett småhus. Ett småhus definieras som en mindre byggnad som är avsedd att användas som bostad eller fritidshus. Hit räknas bland annat radhus, parhus, kedjehus och fristående villor. Fastighetsskatten är enligt lag obligatorisk och baseras som sagt på taxeringsvärdet.

Taxeringsvärde i sin tur är det värde som ditt hus och din tomt har. Taxeringsvärdet för din fastighet är alltid 75 % av marknadsvärdet för din bostad.

Taxeringsvärdet och därmed fastighetsskatten är dock föränderliga och kan varje år värderas olika. Priserna på bostadsmarknaden går snabbt upp och ner och skiljer sig mellan olika bostadsområden och städer. Det är Skatteverket som räknar ut vilket taxeringsvärde din fastighet har. Myndigheten är dock inte så snabb med att registrera alla prisförändringar och därför kan du själv dubbelkolla vad din fastighet är värd och på egen hand räkna ut taxeringsvärdet med hjälp av Skatteverket.

Hur beräknas taxeringsvärde för fastigheter?

Det är Skatteverket som räknar ut din fastighets taxeringsvärde, men du kan också göra det på egen hand. När man räknar ut en fastighets taxeringsvärde finns det dock många olika variabler att ha i åtanke.

Taxeringsvärdet räknas ut var tredje år och därmed är det inte så konstigt om din bostad kan hinna få ett nytt taxeringsvärde innan Skatteverket beräknar det på nytt.  Allt på grund av den föränderliga bostadsmarknaden.

När Skatteverket räknar ut taxeringsvärdet så baseras det på din fastighets uppskattade marknadsvärde. Här tar man bland annat byggnadens ålder i åtanke, något som går under begreppet värdeår. Det uppskattade marknadsvärdet baseras i sin tur på den prisutveckling som skett under de två första åren sen den senaste beräkningen av ditt taxeringsvärde. Det baseras även på andra bostäders värde i samma område.

För att räkna ut ditt taxeringsvärde så använder Skatteverket alltså:

  • Fastighetens uppskattade marknadsvärde
  • Omgivande fastigheters uppskattade marknadsvärde
  • De 2 senaste årens prisutveckling

Genom att använda alla dessa faktorer får Skatteverket fram det värde som din fastighet anses ha, alltså taxeringsvärdet. Den fastighetsskatt du får betala baseras sedan på 75 % av detta taxeringsvärde.

Därför vill du ha ett uppdaterad taxeringsvärde

Vilket taxeringsvärde ditt hus har är det bra att hålla koll på. Taxeringsvärdet påverkar nämligen även din ekonomi då det bestämmer hur hög fastighetsskatt du ska betala. Ju högre taxeringsvärde din bostad anses ha desto högre blir din skatt. Om bostadsmarknaden har gått kraftigt nedåt kan du därför betala en onödigt hög fastighetsskatt.

Det finns dock fler anledningar än så till varför du vill veta vad taxeringsvärdet är. Många ansöker om lån och använder sin bostad som säkerhet. Det banker då kikar på är hur högt din bostad är värderad, alltså dess taxeringsvärde. På så sätt kan de avgöra om du kan använda huset som säkerhet eller ej. Ett högre taxeringsvärde kan alltså ge dig ett högre lån beviljat. Om du planerar att ansöka om ett högt lån med din fastighet som säkerhet kan det alltså vara en god idé att första undersöka vilket aktuellt taxeringsvärde din bostad har.

En annan god anledning till att ha ett aktuellt taxeringsvärde är att det utgör grunden för ersättning om en olycka skulle inträffa. Taxeringsvärdet används nämligen som grund om ett försäkringsbolag ska betala ut ersättning för din bostad, till exempel vid en brand. Om ditt taxeringsvärde då är lågt räknat kommer du att få ut en mindre summa pengar än vad du kanske skulle haft rätt till.

Ett taxeringsvärde används alltså till en mängd olika saker:

  • Vid belåning med huset som säkerhet
  • För ersättning av försäkringar
  • För beräkning av din fastighetsskatt
  • Vid bouppteckningar och bodelningar
  • Vid försäljning av din fastighet

Taxeringsvärdet är alltså viktigare än vad man kanske tror. Du kan dessutom använda ditt taxeringsvärde om du vill sänka dina kostnader. Genom att utföra en omtaxering kan du få en lägre fastighetsskatt om ditt hus var för högt värderat. Det finns dock en risk att Skatteverket istället anser att ditt hus var för lågt värderat, vilket istället leder till en höjd fastighetsskatt.

Vilket taxeringsvärde har mitt hus?

Vilket taxeringsvärde ditt hus har avgör Skatteverket var tredje år och efter varje beräkning så får du hem upplysningar om vad din fastighet anses vara värd. Du kan dock räkna ut ditt taxeringsvärde på egen hand. För att göra detta måste du grundligt undersöka vad de andra husen i ditt område är värda. Det är dock inte lika svårt som det låter utan Skatteverket har en tjänst för detta på sin hemsida. Du kan beräkna din fastighets taxeringsvärde genom att använda Skatteverkets tjänst “Beräkna taxeringsvärde”.

Det är viktigt att använda dig av Skatteverkets egna tjänster för att ditt eget beräknade taxeringsvärde ska vara giltigt. Om du känner att ditt hus inte är rätt värderat så kan du alltid kontakta Skatteverket för att göra en så kallad omtaxering.

Vilka faktorer kan påverka taxeringsvärdet?

Det finns många olika faktorer som kan påverka ditt taxeringsvärde. Framförallt så är det bostadsmarknadens ständiga upp och nedgångar som spelar stor roll. Om bostadsmarknaden sjunker eller ökar under de första två åren efter det att din bostad har värderats så kommer detta att synas i ditt nästa taxeringsvärde. Därför är det viktigt att pricka in rätt tid på bostadsmarknaden om du planerar att sälja din bostad. Eftersom bostadsmarknaden är så pass föränderlig är det viktigt att skilja begreppen taxeringsvärde och marknadsvärde åt då dessa två värden kan skilja rejält mycket.

De omgivande husen i det kringliggande närområdet spelar också roll för din bostads taxeringsvärde. Ditt taxeringsvärde kan alltså förändras om husen i närområdet förändras. Om du har ett gammalt hus så kan du förvänta dig att taxeringsvärdet sjunker ju äldre huset blir då fastighetens ålder, alltså värdeår, påverkar taxeringsvärdet.

Fastighetens värdeår är ett begrepp som alltid tas med i beräkningen av taxeringsvärdet. Värdeåret är dock inte husets faktiska ålder, utan representerar en ungefärlig ålder. Det finns nämligen flera olika saker att ta med i beräkningen, bland annat ombyggnationer eller ombyggnader och tillbyggnader. Alla dessa påverkar nämligen fastighetens ålder

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

En fastighets taxeringsvärde är det värde som kommunen sätter på den för beskattning. Taxeringsvärdet är vanligtvis lägre än marknadsvärdet, som är fastighetens faktiska värde.

Marknadsvärdet bestäms av många faktorer, bland annat fastighetens läge, storlek och skick. Taxeringsvärdet är ofta mycket lägre eftersom det endast avspeglar markens värde, inte de förbättringar som gjorts på fastigheten.

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan fastighetens taxeringsvärde och marknadsvärde, så att du kan se till att du betalar rätt skatt.

Taxeringsvärdena är viktiga eftersom de bestämmer hur mycket fastighetsskatt du kommer att betala. Om ditt taxeringsvärde är för högt kan du betala mer skatt än du borde. Om ditt taxeringsvärde å andra sidan är för lågt kan du gå miste om potentiella intäkter från din fastighet.

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.