Vad är ett värdepapper?

Värdepapper är egentligen ett samlingsnamn på värdehandlingar så som fondandelar, aktier, optioner, obligationer eller liknande. Med andra ord ett sorts rättsligt bevis och innefattar även sådant som skuldebrev och testamente. Förr i tiden var alla dessa fysiska dokument (varav namnet).

När man handlar med värdepapper registreras numera ägandet direkt i en elektronisk databas.

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.