Värdepapper

Du har säkert hört ordet värdepapper nämnas i samband med till exempel aktier eller andra investeringar. Men vad betyder egentligen ordet? Var kommer det ifrån och vad innefattas i begreppet?

I den här artikeln går vi igenom värdepapprets definition och annat som kan vara värdefullt att känna till.

Vad menas med värdepapper?

Det kortfattade svaret är att värdepapper själva beviset för ägande av någon tillgång.

Värdepapper är ett samlande begrepp för olika former av produkter, eller icke-fysiska tillgångar som går att äga och handla med, till exempel över en börs. Värdepapper kan, men måste inte vara, kopplade till en underliggande fysisk tillgång.

Värdepappershandel är det som görs när tillgångar byter ägare, till exempel när du köper och säljer aktier över en börs. För att få bedriva sådan handel i Sverige måste ett företag vara ett värdepappersinstitut, till exempel värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut med särskilt tillstånd enligt lagen. Företag från utlandet som sysslar med sådan verksamhet och bedriver värdepappershandel i Sverige, gör det antingen genom en filial eller via ett ombud som är etablerat i Sverige.

Gemensamt för alla olika typer av värdepapper är att handel med dessa medför en risk för dig som handlar eller investerar i dem. Värdet på pappren beror på en mängd olika faktorer och sätts hela tiden av marknaden de handlas på. Värdepapper kan både minska och öka i värde och i värsta fall kan de tappa hela sitt värde.

Oftast tillkommer särskilda avgifter för att handla värdepapper. Dessa skiljer sig mellan olika värdepappersformer och mellan de olika värdepappersinstituten. Därför är det viktigt att ha kunskap och förstå de värdepapper du handlar med och vilka avtal som gäller just dessa.

Var bevarar man sina värdepapper?

Om du äger värdepapper har du dem bevarade hos ett värdepappersinstitut. Det kan vara en bank eller en värdepappersmäklare.

Där kan du ha dina värdepapper i någon, eller flera av dessa olika kontotyper:

  • En värdepappersdepå (aktiedepå) – Ett konto där du har till exempel dina aktier eller fonder. På din depå kan du handla med många olika former av värdepapper, som du sedan deklarerar vinsten för när du säljer ditt innehav.
  • Ett investeringssparkonto – En nyare form av värdepappersdepå som skapades för att underlätta för privatpersoner att spara och investera i aktier och andra värdepapper.
  • En kapitalförsäkring – En försäkring som ägs av banken. På en kapitalförsäkring kan du handla och investera i värdepapper, men det blir banken som står som ägare av till exempel aktierna på kontot. I praktiken gör det ingen större skillnad för dig som kund, även om de tekniska detaljerna och avgifterna skiljer sig från till exempel ett investeringssparkonto.

Vilken av dessa kontotyper som är bäst finns det lite olika uppfattningar om. Det beror till stor del på vem du är som handlar och hur du kommer att använda kontot.

Som tumregel kan dock sägas att en aktiedepå är något krångligare eftersom du själv behöver deklarera dina affärer.

Ett ISK eller en kapitalförsäkring schablonbeskattas automatiskt, vilket underlättar din handel med värdepapper.

Var kommer ordet värdepapper från?

Ordet har sitt ursprung i tiden då till exempel aktier och fondandelar handlades med fysiska brev som bevis för ägande. Värdepappren har sedan dess gått över till att bli helt digitala i de flesta fall, även om det runt om i världen fortfarande förekommer att man handlar med värdepapper i fysisk form.

Precis som pengar har gått från att vara mynt och sedlar, till att allt mer handla om digitala överföringar som lagras i datasystem på datorer, har värdepappersbehandling gjort samma resa.

Digital handel med värdepapper innefattar komplexa system för transaktioner designade för att hålla reda på vem som äger, köper och säljer värdepapper på olika marknader.

Vad innefattas i värdepappersbegreppet?

Begreppet är brett och innefattar många olika former av ägande. Här är några vanliga värdepapperstyper:

  • Aktier – Ägarandelar i aktiebolag. Kan vara bevis för ägande i privata företag, eller offentliga bolag som handlas på en börs.
  • Börshandlade produkter – Dessa värdepapper innefattar till exempel certifikat, warranter, optioner och terminer. Dessa är instrument med specifika avtal för ägandet och kan användas för till exempel spekulation i framtida utveckling på en marknad och liknande. Dessa är ofta mer komplexa och kan vara mer riskfyllda än aktier och fonder.
  • Fonder – Om du vill investera i en fond köper du fondandelar. Detta värdepapper bevisar hur stor del av fondens totala värde du är med och äger. Då äger du en förbestämd andel av samtliga innehav i fonden.
  • Obligationer – Ett företag eller en stat kan sälja obligationer, vilket i praktiken är som ett lån. Obligationen är värdepappret som bevisar ägandet för lånet och den som köpt obligationen får betalt i ränta på det utlånade beloppet.

Är försäljning av värdepapper skattepliktigt?

Som generell regel behöver du betala skatt på vinsten när du säljer värdepapper. Det ska du redovisa i en separat bilaga tillsammans med din deklaration.

Det gäller dock inte om du gör dina värdepappersaffärer på ISK eller kapitalförsäkring. Då dras istället en schablonskatt från hela innehavet på ditt konto. De sparformerna har blivit alltmer vanliga sedan möjligheten att spara i ISK infördes 2012.

Artikeln senast granskad: 10 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.