Vinstmarginal

När du till exempel håller på med aktier eller studerar företagsekonomi, och försöker ta reda på huruvida ett bolag har en bra lönsamhet, kommer du sannolikt att stöta på begreppet vinstmarginal.

Men vad menas egentligen med vinstmarginal? Vad är den ett mått på? Är det bra om vinstmarginalen är hög eller låg? I denna artikel går vi igenom detta begrepp och reder ut allt du behöver veta om vinstmarginaler.

Vad menas med vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av den totala omsättningen som blir över efter att bolagets kostnader dragits av. Detta nyckeltal redovisas i procent och ger en snabb inblick i hur pass lönsamt ett bolag är.

Enkelt förklarat är vinstmarginalen: Omsättning minus kostnader delat på totala omsättningen. Den uträkningen ger dig en enkel översikt över hur stor del av omsättningen som går till vinst.

Värt att notera är att man vanligtvis räknar ut vinstmarginal genom att bortse från räntekostnaderna. På så vis går det till exempel att jämföra olika bolag mot varandra utan att ta hänsyn till eventuell skuldsättning, utan genom att bara titta på lönsamheten av själva verksamheten.

Den engelska termen för vinstmarginal är profit margin, vilket betyder precis samma sak som det svenska begreppet om det översätts ordagrant.

Exempel på uträkning av vinstmarginal

Såhär kan ett enkelt exempel på uträkning av vinstmarginal se ut:

Ett företag omsätter 10 Mkr och har kostnader på 8 Mkr. Vinsten är således på 2 Mkr.

2 Mkr / 10 Mkr = 0,20

Vinstmarginalen för detta företag är alltså på 20%.

Ju större del av omsättningen som går till vinst, desto högre kommer vinstmarginalen att bli.

Är det bra med hög eller låg vinstmarginal?

Som generell tumregel gäller att: ju högre vinstmarginaler, desto bättre. Om ett företag skulle behålla hela sin omsättning i vinst skulle vinstmarginalen vara 100%. Det kan förstås inte inträffa eftersom alla företag har kostnader i sin verksamhet.

Det är dock viktigt att förstå att vinstmarginaler kan ändra sig över tid och variera från år till år. Många bolag är cykliska och har bättre vinstmarginal under vissa perioder och sämre under andra.

Om ett bolag har låg vinstmarginal är det dock värt att sätta sig in i varför det ser ut som det gör när du försöker analysera ett bolag. Det kan vara ett tecken på problem i någon väsentlig del av verksamheten. Men för att förstå ett bolags vinstmarginal gäller det att ha koll på hur det brukar se ut för branschen i helhet och göra en bedömning utifrån det.

Hur stor vinstmarginal brukar företag ha?

Det varierar mycket mellan olika företag och skiljer sig även från bransch till bransch, vilka vinstmarginaler som går att förvänta sig. Många detaljhandlare rör sig med väldigt små vinstmarginaler på enbart enstaka procent. Många e-handelsföretag är under en oerhörd marginalpress och kan ha en väldigt låg vinstmarginal.

I andra branscher är marginalerna betydligt större, till exempel bland vissa varumärken riktade mot lyxkonsumenter där vinstmarginalerna kan överstiga 25 procent.

Ett rimligt uppskattat genomsnitt över samtliga branscher, över en längre tid, ligger på mellan 5 och 10 procent i vinstmarginal.

Går det att ha en negativ vinstmarginal?

Ja. Om kostnaderna för verksamheten överstiger omsättningen (alltså att bolaget gör förlust) kommer vinstmarginalen att bli ett negativt tal.

Artikeln senast granskad: 29 april, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.