Bostad Privatekonomi

Bostadsbidrag – Så ansöker du och så mycket kan du få

Bostadsbidrag
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Ibland kan människor hamna i situationer där det är svårt att klara av den vardagliga ekonomin. Då är det en trygghet att känna till att du kan få vissa kostnadslättnader i Sverige, i form av bidrag. I den här artikeln går vi igenom bostadsbidraget, vad det är, hur du ansöker och hur mycket du kan få.

Vad är bostadsbidrag?

Bostadsbidrag är en form av ersättning som är avsedd att betala en viss del av boendekostnaderna. Bidraget är avsett att sökas av personer som behöver hjälp för att klara sina egna kostnader under en viss tid i livet och är en trygghet som alla i Sverige har rättighet att ansöka om vid behov.

Det är endast den delen av boendekostnaderna som kallas bidragsgrundande som går att få bidrag för. Den finns en gräns för hur mycket av kostnaderna som kan vara bidragsgrundande. När det kommer till familjer med barn varierar denna gräns beroende på hur många barn som finns boende i hushållet.

Det finns särskilda grupper som är berättigade till bostadsbidrag och vissa på förhand definierade kriterier som ska vara uppfyllda för att en ansökan ska gå igenom. Längre ner i den här artikeln går vi igenom exakt vem som kan få bostadsbidrag, hur du kan se om du har rätt till bostadsbidrag samt hur du går till väga för att ansöka.

Förutom det vanliga bostadsbidraget finns likartade former av stöd att ansöka om för till exempel pensionärer. Då kallas det istället för bostadstillägg, vilket du kan ansöka om ifall du är pensionär och får så pass lite i pension att bostaden utgör en för stor kostnad för din ekonomi.

Bostadsbidraget, precis som de flesta andra bidrag och ersättningar som går att gå i Sverige, behandlas av den statliga myndigheten Försäkringskassan. En av myndighetens huvuduppgifter är att se till att familjer och barn i hela Sverige har en god ekonomisk trygghet. Bostadsbidraget är en del av det så kallade trygghetsuppdraget.

Försäkringskassans arbete görs på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Varje år beslutar riksdagen om den budget som går till myndigheterna, och Försäkringskassan är finansierad av staten via skatter.

Vem kan få bostadsbidrag?

I huvudsak är bidraget tänkt som ett stöd till personer som av någon anledning kan behöva ekonomisk hjälp för att kunna betala för sitt boende. Bostadsbidraget kan aldrig betala för hela din boendekostnad, utan endast en viss del, den så kallade bidragsgrundande bostadskostnaden.

Det går att få bostadsbidrag både i bostäder med förstahandskontrakt, eller om du hyr din bostad i andra hand, förutsatt att du har ett godkänt kontrakt.

Det finns två kategorier av personer som kan få bostadsbidrag:

 • Barnfamiljer
 • Unga personer under 29 år

Här går vi igenom lite mer specifikt vad som gäller för båda dessa kategorier när det kommer till vem som har rätt till bidraget:

Barnfamiljer

Med barnfamilj menas de hushåll där minst en vuxen och minst ett barn bor. Det gäller oavsett om barnet bor endast där, eller om separerade föräldrar har delad vårdnad och barnet bor en del av tiden i en annan bostad. Barnet behöver vara under 18 år, eller vara mottagare av studiehjälp eller ha förlängt barnbidrag.

För att en barnfamilj ska ha rätt till bostadsbidrag behöver hushållet uppfylla de grundkrav som ställs av Försäkringskassan. För att ha rätt att söka bostadsbidrag behöver du uppfylla dessa kriterier:

 • Ha ett inneboende barn – Givetvis är en grundförutsättning att ett barn bor hos dig, oavsett om det är inneboende på heltid eller under delade förhållanden.
 • Du betalar en del ditt boende – Du behöver själv betala minst 1 400 kronor för ditt boende, för att kunna ansöka om bidrag.
 • Du bor på adressen du ansöker för – Du måste själv vara folkbokförd och bo på samma adress som du ansöker om bostadsbidrag för.

Den sista punkten om folkbokföring finns det dock ett par undantag för:

 • Om du endast ska bo där en kortare tid – Ska du bo där mindre än ett år kan du ha rätt till bostadsbidrag även om du inte hinner bli folkbokförd på adressen.
 • Om du lever under hot – Är du till exempel under risk för brott, att bli förföljd eller trakasserad kan du få bostadsbidrag utan att behöva folkbokföra dig på din nya adress

Unga personer under 29 år

För personer som är under 29 finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag. Det är flera faktorer som spelar in och avgör om du är berättigad ett bidrag för din levnadssituation.

Några av saker som är avgörande är:

 • Dina inkomster – Hur mycket du tjänar är avgörande för huruvida du anses behöva ett bidrag. Inkomster syftar både till inkomst i form av lön, men även 80 procent av ditt studiebidrag och eventuella kapitalinkomster och skattebefriade stipendier. Det är din årsinkomst som avgör om du har rätt till bidrag, så det spelar ingen roll om vad du tjänar skiljer sig från månad till månad.
 • Kostnaden för ditt boende – Hur mycket du betalar för ditt boende är en annan viktig faktor som tas hänsyn till när du ansöker om bostadsbidrag.
 • Bostadstyp – Vilken typ av boende du har, till exempel lägenhet, bostadsrätt, villa och så vidare, samt storleken på ditt hem, är avgörande när beslut tas för din ansökan om bostadsbidrag. Du kan till exempel max få bostadsbidrag för en bostad på 60 kvadratmeter.

På Försäkringskassans hemsida finns en funktion som heter kassakollen där du kan fylla i uppgifter för ovanstående kriterier och se om, och hur mycket, du är berättigad till i bostadsbidrag.

Hur mycket kan jag få i bostadsbidrag?

Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror på din situation och alla olika parametrar som spelar in. Det finns dock vissa riktlinjer som kan göra det lättare att få en ungefärlig uppskattning om hur mycket pengar du kan få.

Ensamstående under 29 exempel

Om du är under 29 och inte har några barn kan du max få 1 300 kronor i bostadsbidrag per månad. Du kan få bidraget om du har en inkomst på mindre än 86 720 kronor om året, om du bor ensam. Om du bor tillsammans med någon kan ni få bostadsbidrag om era inkomster understiger 103 720.

Här följer ett par exempel på hur mycket ett hushåll med personer under 29 år kan få i bostadsbidrag:

Exempel 1:

Om du är ensamstående utan barn, har 5 000 kronor i inkomst och en hyra på 6000 kr/mån och en bostadsyta på 50 kvm.

= Bostadsbidrag: 800 kronor / månaden

Exempel 2:

Om du är ensamstående utan barn, har 0 kronor i inkomst och en hyra på 4000 kr/mån och en bostadsyta på 35 kvm.

= Bostadsbidrag: 1 300 kronor / månaden

Barnfamiljer exempel

För barnfamiljer går det att få mer i bostadsbidrag och hur mycket beror på en mängd olika faktorer såsom inkomst, storlek på boendet och antal barn.

För att bättre få en uppfattning om hur mycket bostadsbidrag kan ha, kan vi titta på ett par exempel och jämföra:

Exempel 1:

En ensamstående förälder med 2 barn, ingen inkomst, en hyra på 7000 kr/mån och en bostadsyta på 65 kvm.

= Bostadsbidrag: 4 200 kronor / månaden

Exempel 2:

Familj med sammanboende föräldrar med 1 barn, ena föräldern saknar inkomst och den andra tjänar 20 000 kronor i månaden, en hyra på 7000 kr/mån och en bostadsyta på 65 kvm.

= Bostadsbidrag: 600 kronor / månaden

Exempel 3:

Familj med sammanboende föräldrar med 4 barn, ena föräldern har en inkomst på 16 000 kronor och den andra på 20 000 kronor, en hyra på 10 000 kr/mån och en bostadsyta på 100 kvm.

= Bostadsbidrag: 400 kronor / månaden

Som du ser skiljer dig sig mycket mellan olika exempel och överlag kan sägas att personer som har barn och saknar, eller har väldigt låg inkomst, ofta kan få ganska stor hjälp via bostadsbidrag. Familjer där inkomsterna är hyfsade får i regel väldigt lite i bidrag, eller ingenting alls.

Värt att komma ihåg är att barnfamiljer även har andra bidrag såsom barnbidrag med flerbarnstillägg, vilket även kan vara till hjälp när det gäller att betala för bostaden. Själva bostadsbidraget uppgår sällan till mer än 5 200 kronor.

Det går att få en bra uppskattning om hur mycket som går att få i bostadsbidrag via tjänsten kassakollen på Försäkringskassans hemsida. Där kan du enkelt fylla i de uppgifter som stämmer för ditt hushåll och se hur mycket bostadsbidrag du har rätt till, om du uppfyller de krav som finns för att få något bidrag.

Hur ansöker jag om bostadsbidrag?

Ansökan om bostadsbidrag görs hos Försäkringskassan. Med din ansökan behöver du ha tillgång till vissa särskilda dokument för att styrka din bostadssituation. Därutöver behöver du leta fram korrekta uppgifter om hur mycket du tjänar.

Vi börjar med att titta på de dokument du behöver. Beroende på hur du bor, kan Försäkringskassan behöva följande:

Om du bor i bostadsrätt

När du ansöker om bostadsbidrag och bor i bostadsrätt vill Försäkringskassan se:

 • Den senaste låneavin där det går att utläsa vilken nuvarande skuld du har samt vilken ränta på lånet (om du har bostadslån).
 • Den senaste avgiftsspecifikationen
 • Papper där det framgår att din bostadsrätt har pantsatts, förutsatt att du har tagit lån på bostadsrätten.
 • Ett upplåtelseavtal, eller ett överlåtelseavtal (krävs om ansökan om bostadsbidraget sker för första gången)

Dessa dokument kan med fördel skickas in som digitala kopior med din ansökan. Det är i de flesta fall enklast och du kan både skanna dem, eller ta kort med telefonen och skicka.

Om du bor i hyresrätt

Bor du i hyresrätt behöver du skicka med dessa dokument med din ansökan:

 • Den senaste hyresspecifikationen
 • Ditt kontrakt för din hyresrätt (detta behöver endast skickas med om du ansöker om bostadsbidraget för första gången för denna bostad).

Om du bor i småhus

Om du bor i småhus, såsom radhus eller villa, behöver du följande dokument när du ansöker om bostadsbidrag:

 • Dokument där det framgår att huset är pantsatt för lån, förutsatt att du är belånad för huset.
 • Den senaste låneavin där din aktuella skuld samt räntekostnader framgår, förutsatt att du har tagit bostadslån för husköpet.
 • Dokument där kostnaden för tomträtten framgår, förutsatt att du innehar tomträtt.

Sammanställ uppgifterna om dina inkomster

När du har tagit fram alla dokument kring din bostadsform, är det dags att ta fram de uppgifter som specificerar vilken inkomst du har.

Det är många olika potentiella inkomstkällor att ta hänsyn till. Genom att titta i den senaste deklarationen har du tillgång till många av uppgifterna du kan behöva.

Här är en lista på sådana inkomster du måste räkna in:

 • Lön – eller andra inkomster av tjänst, till exempel föräldrapenning, sjukersättning, pension eller andra inkomster som du behöver betala skatt för.
 • Inkomster via företag – driver du företag måste du givetvis räkna in dessa inkomster.
 • Inkomster från utlandet – i förekommande fall behöver du rapportera in sådant du får in från utlandet.
 • Studiestöd – inkomster i form av studiebidrag eller andra bidrag relaterade till dina studier.
 • Stipendier – om du fått något skattefritt stipendium behöver du räkna med detta.
 • Etableringsersättning – för den som är ny i Sverige.
 • Kapital – om du har en förmögenhet större än 100 000 kronor, exempelvis i bostad, aktier eller pengar på bankkonto, behöver detta redovisas.
 • Barnkapital – om barnen som bor hos dig, antingen på heltid eller vid delad vårdnad, har en förmögenhet behöver denna också rapporteras.
 • Inkomster av kapital – alla inkomster du har från ditt kapital i form av aktieutdelning, vinster på kapitalet, ränta och så vidare, behöver tas med i beräkningarna. Vanligtvis ska du även räkna in kapitalinkomster från barn som bor med dig.

Gör din ansökan om bostadsbidrag

När du tagit fram dokumenten om ditt boende och har alla uppgifter om dina inkomster klart för dig, är nästa steg att göra din ansökan om bostadsbidrag. Processen kan gå till på lite olika sätt beroende på hur din boendesituation ser ut.

Om du lever som ensamstående loggar du in på Försäkringskassans hemsida och fyller i alla de uppgifter som efterfrågas. Om du har barn som är över 18 år ska de också logga in och signera ärendet, men barnet kommer endast signera för de delar av ansökan som angår barnet själv.

Om du lever tillsammans med en partner loggar du in på Försäkringskassans hemsida och fyller i alla uppgifter som efterfrågas. Du fyller i uppgifter som rör båda parter. Den som först loggar in kommer att vara den som tar emot utbetalningen av bostadsbidrag, så det gäller att vara medveten och överens om detta.

När du gjort klart och signerat din ansökan kommer även din partner att behöva logga in för att godkänna de uppgifter du fyllt i. Detta godkännande kan göras inom loppet av 10 dagar.

Även för partnerförhållanden gäller att barn över 18 år själv behöver logga in för att godkänna de uppgifter som berör barnet.

Utbetalning av bostadsbidrag

Efter att ansökan är genomförd och allt är klart kommer du att få ett beslut inom 30 dagar. Skulle det behövas kompletterande uppgifter så kontaktar Försäkringskassan dig om detta.

Har du blivit beviljat bostadsbidrag får du pengarna den 27:e varje månad. Om datumet för utbetalning skulle inträffa på en helgdag får du istället pengarna dagen innan. Du kan enkelt kolla vilka utbetalningar du ska få när du loggar in på dina sidor hos Försäkringskassan.

Tänk på detta

Försäkringskassan kräver att du ser till att den information du angett hos dem alltid är korrekt och uppdaterad. Det innebär att om du till exempel byter jobb, går från studier till arbete eller får förändrad inkomst eller boendesituation, måste du meddela detta. Skulle du få för mycket utbetalt kan du bli återbetalningsskyldig.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer