Glidande medelvärde (MA)

Har du hört talas om begreppet glidande medelvärde, något som ofta förkortas MA? Glidande medelvärde är en extra intressant indikator för alla som investerar i aktier.

Den hjälper dig nämligen att upptäcka trender och du kan använda den om du sysslar med trading. Med glidande medelvärde kan du få en insikt i både långsiktiga och kortsiktiga trender och du kan räkna ut medelvärdet för vilken tidsperiod du vill.

Vad är ett glidande medelvärde?

Glidande medelvärde är en teknisk indikator och den är relativt enkel att räkna ut. Allt du behöver är en matematisk formel. Vad det glidande medelvärdet visar är en trendlinje. Du får fram trendlinjen genom att kombinera prisnoteringar för ett instrument över en specifik tidsperiod. Dessa delas sedan upp på ett antal datalinjer och fram kommer trendlinjen som är det glidande medelvärdet.

Varför ska man då använda ett glidande medelvärde? Framförallt är denna indikator bra då den visar i vilken riktning en trend rör sig, något som är extra intressant för traders. Tekniska indikatorer såsom glidande medelvärde kan göra en stor skillnad när det kommer till att lyckas i trading. Medelvärdet jämnar även ut prisrörelser genom att filtrera bort slumpmässiga fluktuationer.

Räkna ut glidande medelvärde

Ett glidande medelvärde består av medelvärdet av flera olika tal i den data som används. Det du använder för att räkna ut ett glidande medelvärde är en specifik matematisk formel. Du väljer själv vilken tidsperiod du vill använda som underlag för din beräkning.

Du använder en given mängd värden för att skapa en serie av medelvärden. Du jämför sedan medelvärdet med ditt glidande medelvärde. Det du vill få fram är den punkt där ett medelvärde med ett snävt fönster skär ett fönster med en vidare tidsintervall. Då får du nämligen en köp- eller säljsignal inom trading.

På engelska kallas glidande medelvärde för “moving average”. Du räknar ut det glidande medelvärdet genom att ta en akties pris under en specifik tidsperiod och dela summan med med det totala antalet perioder. Denna uträkning kallas för SMA, men så finns det även EMA.

Om du använder en välkänd plattform för din trading så behöver du ofta inte räkna ut det glidande medelvärdet på egen hand. Istället sköter plattformen detta åt dig så att informationen alltid finns att tillgå.

SMA vs. EMA

SMA står för enkelt glidande medelvärde medan EMA står för exponentiellt glidande medelvärde. Dessa två är olika typer av glidande medelvärden och hjälper till att filtrera bort den kortsiktiga volatiliteten från aktiemarknaden.

Enkelt glidande medelvärde (SMA) visar genomsnittspriset över en valfri tidsperiod. Det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) är däremot mer responsivt till nuvarande prisrörelser. Det beror på att man lägger mer vikt vid den senaste tidens datapunkter när man beräknar EMA. Båda dessa glidande medelvärden är bra att använda och det finns inget som övertrumfar det andra. De kan istället utnyttjas på olika sätt och för olika typer av strategier. Som trader bör man därför sätta sig in i både SMA och EMA och välja medelvärde beroende på vilket objektiv man har..

Generellt kan man säga att exponentiellt glidande medelvärde visar mindre fördröjning och vänder snabbare. En risk med detta är att den kan ge signaler som inte är tillförlitliga. Om man istället använder sig av enkelt glidande medelvärde så får man en klar överblick över det verkliga genomsnittspriset för den period man valt att ha som bas för beräkningen. SMA kan vara riktigt bra att använda för att identifiera stöd- och motståndsnivåer.

Olika typer av glidande medelvärde

När man gör en analyser av aktiemarknader så använder man sig av olika glidande medelvärden. Det vanligaste medelvärdet är ett 50- eller 200-dagars glidande medelvärde. MA är ett enkelt tekniskt verktyg som indikerar aktiernas riktning så att man kan investera och sälja vid rätt tidpunkt. Det fastställer även prisdata genom att räkna ut ett genomsnittspris.

Man kan applicera ett glidande medelvärde på olika tidsperioder och beroende på vilken typ av information man vill ha så kan man använda de glidande medelvärdet  MA12, MA26, MA50 eller MA200.

MA12

MA12 innebär 12 dagars glidande medelvärden. För att räkna ut medelvärdet för en tolvdagarsperiod så tar man värdena för de senaste 12 dagarna och delar resultatet på tolv för att få rätt medelvärde.

Om värdena under tolv dagar var 23, 24, 24, 21, 20, 24, 27, 27, 26, 24, 25, 23 så adderar man dessa siffror för att få ett sammanlagt värde. Dela sedan summan på tolv och få fram det glidande medelvärdet 24.

Om man istället hade använt ett exponentiellt glidande medelvärde så hade man lagt större vikt vid de senaste dagarnas värden och därmed fått ett annat glidande medelvärde. Faktum är att MA12 är vanligast att använda för just exponentiellt glidande medelvärde då det är en bättre metod för denna kortare tidsperiod. MA12 EMA ger dig svar på frågan om kortsiktiga trender.

MA26

MA26 innebär 26 dagars glidande medelvärden. Den vanligaste metoden för att räkna ut MA26 är att använda sig av exponentiellt glidande medelvärde då denna ger ett bättre resultat för kortare tidsperioder. Exponentiellt glidande medelvärde kallas ibland för viktat medelvärde då de senaste prisförändringarna är viktigare och får mer vikt i uträkningen. MA26 EMA ger dig svar på frågan om kortsiktiga trender.

MA50

MA50 innebär 50 dagars glidande medelvärden. Det vanligaste är att använda enkelt glidande medelvärde när man har 50 dagar som bas för beräkningen. MA50 EMA ger dig svar på frågan om vilka långsiktiga trender som kan ses i uträkningen.

MA200

MA200 innebär 200 dagars glidande medelvärden. Att använda just 200 dagar som grund för uträkningen av glidande medelvärde är mycket populärt och vanligt. Det vanligaste är att använda enkelt glidande medelvärde när man har 200 dagar som bas för beräkningen. Eftersom 200 dagar är en lång tidsperiod är SMA, som lägger lika stor vikt vid alla värden, en bra formel att använda.

Om du använder MA200 EMA får du svar på frågan om vilka långsiktiga trender som kan ses i uträkningen.

Analysera trender med glidande medelvärde

Att lära sig använda glidande medelvärde för att analysera trender kan verkligen hjälpa dig att lyckas med din trading. Genom att lära dig analysera de linjer som det glidande medelvärdet skapar kan du få fram viktig information, bland annat riktlinjer som indikerar att det är dags att köpa eller sälja ditt innehav.

Det finns olika tradingstrategier du kan använda med glidande medelvärden, bland annat korsande glidande medelvärden såsom dödskors och gyllene kors. En annan strategi använder Bollinger-band tillsammans med ett 20-dagars SMA. Att lyckas med trading blir enklare om man först lär sig räkna ut medelvärden och sedan analyserar dem med hjälp av välkända utvalda strategier.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.