Scalping

Scalping är en term som förekommer inom trading och pengahandel. Den som håller på med scalping kallas vanligtvis för scalper och ägnar sig åt att handla in och ut i ett värdepapper i mycket frekvent takt. Detta betyder att en så kallad trade (en aktion som innebär att du köper och säljer) kan vara i mellan ett par sekunder och ibland i flera minuter.

Så handlar en scalper

Under en lång period var scalping den snabbaste formen av trading. Idag finns det dock andra varianter som är snabbare och vi talar då främst om så kallad high frequency trading. Det finns ett par sätt att agera som en scalper. Ett av dessa är genom att använda orderflödet se orderdjup med hjälp av level två. Vissa föredrar att istället använda konsolidering i värdepapper för att hitta register och på så vis sälja in och ut i värdepappret, åter och åter igen.

Scalping är som nämnts en kortsiktig metod vilket betyder att tradern finner och använder sig av olika prisrörelser. Diagrammen som scalpern tittar på visar oftast bara kursändringar under de senaste tio minuterna. Som grund för besluten som scalpern fattar används teknisk analys.

Att kapitalisera från hög volatilitet

Inom scalping är det också vanligt att kapitalisera från hög volatilitet. Detta är något som erfarna scalpers ägnar sig åt och som främst genomförs exempelvis då kvartalsrapporter släpps. Sådana saker kan ju påverka aktiemarknaden avsevärt. Vid dessa tillfällen används ofta index över relativ styrka, men det finns flera sätt att kapitalisera från hög volatilitet. Kort sagt betyder scalping i dessa situationer alltså att man använder sig av känsliga situationer för ett företags ekonomiska situation för att på så vis ta hem mycket pengar under en väldigt kort period.

Viktigt att vara informerad och ha bra strategier

För att lyckas med scalping är det viktigt att vara välinformerad och kunna sin produkt väl. Dessutom bör man följa med i hur marknaden utvecklas och därigenom veta vad som gäller och kunna förutse hur marknaden skall utvecklas. Det är också vanligt att en scalper använder sig av olika hävstångsprodukter för att maximera den vinst han eller hon hoppas på. Med sådana går det att tjäna mycket pengar på kort tid om man har rätt strategi. Ett gott exempel på detta är att det gäller att stänga förlorande positioner mycket snabbt, annars kan de växa sig mycket stora och förlusterna kan därmed också bli avsevärda.

Genom rätt strategi och is i magen går det att lyckas med scalping 

Scalping har stora fördelar i och med att man kan tjäna mycket pengar under relativt kort tid. Samtidigt kan det bli kostsamt eftersom aktiemäklaren också tar ut stora summor när det kommer till courtage. Genom att ha is i magen och att ha förberett sig väl vad gäller kunskap om marknaden och hur scalping fungerar så går det dock att lyckas. Steg för steg kan du då bygga upp en bra summa pengar på ditt konto och därmed lägga en god grund för fortsatt arbete som scalper.

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.