Schablonskatt

Schablonskatt är en skatt som är tillämplig när du sparar pengar. Schablonskatt innebär att du betalar en årlig schablonskatt på dina sparade pengar istället för att betala skatt varje gång du säljer dina aktier eller fonder. Istället för att skatta på den vinst du får skattar du helt enkelt på hela det belopp du har på ditt investeringskonto.

Detta är schablonskatt

Schablonskatt är en skatt som används för ett investeringssparkonto, även kallat ISK-konto. När man talar om schablonskatt och ISK-konton talar man om schablonbeskattning. En schablonbeskattning sker automatiskt en gång per år och pengarna dras från ditt ISK-konto. Därför behöver du inte ta upp försäljningen av dina aktier och fonder i deklarationen. Detta då de redan har skattats på. Schablonskatten på investeringssparkonton har helt enkelt ersatt den vanliga kapitalinkomstskatten.

En schablonskatt kommer dras en gång per år oavsett om du har gått med vinst eller förlust på dina investeringar. Detta kan anses vara en nackdel då du även måste skatta vid förlust av pengar, något som innebär att du inte kan göra avdrag på skatten.

Schablonskatt och investeringssparkonto

När du har ett investeringssparkonto dras schablonskatten årligen. Hur mycket du kommer att behöva betala i skatt beror på hur mycket pengar du har på ditt konto. Det är värdet på tillgångarna på ditt ISK-konto som avgör skattenivån. Hur mycket skatten blir på ett ISK-konto varierar år för år och beror på det allmänna ränteläget i Sverige.

Det är just schablonskatten som gör att ett investeringssparkonto och ett vanligt konto för aktie- och sparkonto skiljer sig åt. Så länge du har en bra ökning av ditt kapitalvärde på ditt ISK-konto är det lönsamt att spara på ett ISK-konto. Detta då schablonskatten kan göra så att du betalar mindre skatt. Det gäller särskilt om du köper och säljer ofta då du annars betalar skatt vid varje enskild affär. Dessutom sparar det mycket tid att inte behöva deklarera för dina transaktioner på ditt ISK-konto.

Så här beräknas schablonskatt på ett ISK-konto

För att veta hur mycket skatt som ska dras på ditt ISK-konto räknas det fram en schabloninkomst, alltså en uppskattad avkastning, som beskattas med 30 %. För att få fram din schabloninkomst måste du multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan plus en procentenhet. Du ska använda statslåneräntan från 30 november föregående år. Kapitalunderlaget du använder är en fjärdedel av värdet på ditt ISK-konto vid början av varje kapital samt de insättningar du gjort.

För 2019 var statslåneräntan 0,51 %. Därmed räknas schablonskatten för 2019 ut enligt följande:

Kapitalunderlaget * (1 % + 0.51 %) * 0.30 %, det vill säga kapitalunderlaget * 0.453 %.

Vad du då får fram är den procentsats som ditt kapitalvärde på ISK-konto kommer att beskattas med. Oavsett om värdet på dina investeringar går plus eller minus kommer de att beskattas med 0.45 % (år 2019). Om du har 100 000 kronor på ditt ISK-konto kommer du att beskattas med 100 000 * 0.45, vilket alltså blir 450 kronor.

Det är som sagt statslåneräntan som styr över hur mycket skatt du betalar på ditt ISK-konto. Ju lägre statslåneräntan är, desto lägre blir schablonskatten. År 2020 beräknas schablonskatten bli ännu lägre än för 2019.

Fördelar med schablonskatt

Det finns många fördelar med att betala en schablonskatt, och därmed många fördelar med att investera dina pengar på ett ISK-konto. Den största fördelen som en schablonskatt för med sig är att den är mycket låg. Detta eftersom att du bara betalar skatt på en tänkt avkastning istället för på en faktisk avkastning. Ju högre faktiskt avkastning man har, desto mer tjänar man på att betala schablonskatt.

En annan fördel med schablonskatt är att det är enklare att deklarera. Istället för att behöva hålla koll på mängder av vinster och förluster under året behöver man med en schablonskatt inte deklarera alls. Då pengarna på ditt ISK-konto redan är skattade och klara behöver du inte oroa dig för deklarationen överhuvud taget. Därmed blir det både enklare och mer lockande att investera pengar. Schablonskatten är helt enkelt mycket positiv för alla sparare.

En nackdel med schablonskatt

En nackdel som kan uppstå med schablonskatt är om du istället för vinst går med förlust på ditt ISK-konto. Om du skulle få en så låg avkastning att den är mindre än schablonintäkten är det inte lönsamt att ha ett ISK-konto. Då får du betala ännu mer skatt på ditt kapital än vad du hade gjort på ett vanligt aktie- och fondkonto.

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.