Sharpekvot

Sharpekvot är ett mått på en portföljs riskjusterade avkastning. Det myntades av den amerikanska ekonomen och nobelpristagaren William F. Sharpe. I den här artikeln går vi igenom vad Sharpekvot är för något och hur den används.

Vad betyder Sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått som används för att bedöma en portföljs avkastning i förhållande till den risk man har tagit. Ju högre sharpekvot desto bättre. Om Sharpekvoten är hög betyder det att portföljen har genererat en bättre avkastning, i förhållande till risken.

Hur beräknas Sharpekvot?

En Sharpekvot mäter avkastningen i en portfölj, minus den riskfria räntan. Den riskfria räntan är baserad på tre månaders statsskuldväxlar, alltså ett lån där man lånar ut pengar till den svenska staten över tre månaders tid. Detta klassas som en riskfri ränta, eftersom det i princip är helt garanterat att staten kan återbetala lånet.

För att beräkna Sharpekvoten behöver vi dessutom veta vilken risk en portfölj har tagit. Det kan göras genom att titta på standardavvikelsen. Den får vi fram genom att titta på hur mycket portföljen har avvikit från medelvärdet. Om du har en portfölj där det svänger mycket upp och ner, det avviker från medelvärdet, desto högre risk har portföljen.

För att räkna ut Sharpekvoten används följande formel:

Sharpekvot = Avkastning – Riskfri ränta / Standardavvikelsen (Svängningen i portföljen)

Avanza logotyp

Över 1300+ fonder och största utbudet av aktier i Sverige
Kostnadsfritt upp till 50 000 kr
Nöjdaste kunder 11+ år i rad

Vad är en bra Sharpekvot?

Som vi varit inne på är en Sharpekvot bättre ju högre talet är. En bättre Sharpekvot kan uppnås antingen genom att avkastningen blir högre, eller genom att svängningarna i portföljen minskar.

Vi kan göra det tydligare med några exempel för att se vilken Sharpekvot vi skulle ha fått:

Exempel 1.

  • Vi har en avkastning i portföljen på 10 procent.
  • Den riskfria räntan ligger på 0,4 procent.
  • Standardavvikelsen i portföljen ligger på 6 procent.
  • Vi sätter in dessa värden i formeln för Sharpekvot:
  • Uträkning: (10 – 0,4) / 6 = 1,6

Sharpekvoten här blev 1,6.

Exempel 2.

I det andra exemplet testar vi att ha samma värden, men bara öka svängningarna i portföljen (standardavvikelsen)

  • Vi har en avkastning i portföljen på 10 procent.
  • Den riskfria räntan ligger på 0,4 procent.
  • Standardavvikelsen i portföljen ligger på 18 procent.
  • Vi sätter in dessa värden i formeln för Sharpekvot:
  • Uträkning: (10 – 0,4) / 18 = 0,53

Sharpekvoten här blev 0,53.

Om en portfölj eller en fond har en Sharpekvot som på ett år överstiger 2 procent så anses det vara mycket bra. Generellt sett betraktas en Sharpekvot på över 1 som helt ok. Hamnar kvoten under 1 har innehaven förmodligen presterat lite för dåligt i förhållande till risken, med Sharpekvot-mått.

Det är dock en annan sak att mäta Sharpekvot över längre tidsperioder. Mäter man under en kortare period på ett, eller ett par år, kan Sharpekvoten bli högre eller lägre än den skulle bli över längre tid. Mätt över tid, över flera konjunkturcykler tenderar Sharpekvoten att ge ett mer rättvist resultat. I sådana fall är en Sharpekvot på omkring 1, ett mycket stabilt resultat.

Hur kan man förbättra sin Sharpekvot?

Ett sätt att förbättra Sharpekvoten är genom att minska svängningarna i portföljen, genom att bredda sina innehav. En portfölj med bara aktier har generellt högre risk än en portfölj med både aktier, räntebärande papper och kanske andra tillgångar såsom guld. Då brukar svängningarna över tid minska och du får en mer stabil avkastning.

Det betyder dock inte att du får en bättre avkastning och en bättre Sharpekvot behöver inte vara målet för en portfölj. Den som vill maximera sin avkastning kommer förmodligen att vilja öka risken, vilket kan leda till en lägre Sharpekvot.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.