Här är medellönen högst i Sverige 2017

Löner i Sverige

Har du funderat på att flytta till en annan stad eller undrar du var du ligger till lönemässigt? Här presenterar vi vilka län som har högst respektive lägst medellön i Sverige.

Medellöner i Sverige
Column title
 • Län

 • RIKET
  STOCKHOLM LÄN
  HALLANDS LÄN
  UPPSALA LÄN
  VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
  NORRBOTTENS LÄN
  VÄSTMANLANDS LÄN
  JÖNKÖPINGS LÄN
  VÄSTERNORRLANDS LÄN
  ÖSTERGÖTLANDS LÄN
  VÄSTERBOTTENS LÄN
  SKÅNE LÄN
  SÖDERMANLANDS LÄN
  ÖREBRO LÄN
  KRONOBERGS LÄN
  DALARNAS LÄN
  BLEKINGE LÄN
  GÄVLEBORGS LÄN
  KALMAR LÄN
  JÄMTLANDS LÄN
  VÄRMLANDS LÄN
  GOTLANDS LÄN

Column title
 • Medellönen (i SEK)

 • 290,261
  339,738
  292,348
  291,558
  285,383
  282,767
  280,033
  276,365
  276,294
  273,157
  272,204
  272,147
  272,102
  270,396
  270,201
  268,728
  266,957
  266,879
  264,449
  260,453
  259,424
  252,572

”Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.”

– Statistiska centralbyrån (SCB)

Om lönestatistiken

Det är inte speciellt förvånande att medellönen ökar kring de större städerna som Stockholm eller Göteborg. IT branschen är exempelvis väldigt het i Stockholm och pressar upp både löner men även bostadspriser likväl.

Kollar man historiskt så har den disponibla inkomsten ökat för hushållen överallt i landet tack vare dessa löneökningar.

Något man också bör beakta är att detta är medellönen och målar inte ut vad varje enskild individ har utan det är fortfarande stora glapp mellan de lägst betalda yrkena och de högst betalda. SCB tog fram en rapport där man kollade på medellönen mellan de olika yrkena och en chef i finansvärlden har en medellön som är 100 000 kr mer lön i månaden gentemot de lägst betalda yrket.

Medellön per åldersgrupp

Kollar man in medellönen per åldersgrupp så är det inte helt förvånande att ålderspannet 18-24 har lägst medellön (23 650 SEK) då de flesta är nya på arbetsmarknaden. Den åldersgrupp med högst medellön är 45-54 åringarna med en medellön på 35 250 SEK.

Medellön per kön

Tyvärr är det fortfarande stora skillnader när det kommer till medellönen per kön. Kollar vi in totalt sätt i riket så är det fortfarande att män tjänar 14% mer än vad kvinnor gör. Jämnställdhet mellan könen är fortfarande en viktig fråga för många och trots att det bör vara självklart att alla skall ha samma förutsättningar så är det fortfarande ett stor skillnad.

Medellön per utbildningsnivå

UtbildningsnivåMedellön mänMedellön kvinnor
Grundskola (under 9 år)26 00023 300
Grundskola (9-10 år)28 80025 100
Gymnasial utbildning (upptill 2 år)31 00025 100
Gymnasial utbildning (3 år)30 10026 200
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)36 20030 500
Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)43 70035 000
Forskarutbildning53 70046 900

Här kan vi se skillnaden beroende vilken utbildningsnivå man har har. Det som är intressant är att medellönen är högre för de som valt att hoppa av gymnasiet och kanske kan förklaras med att de som väljer att hoppa av börjar jobba tidigare och därav har längre tid på sig att öka sin lön.

Stora skillnader på medellön och medianlönen

Det är även vanligt att man kollar på medianlön istället för medellönen för att ge en bättre bild på löneläget. Kollar man på medianlönen så är det istället Blekinge högst upp med 360 216 SEK och längst ner har vi Skåne med 277 015 SEK.

Varför ska man kolla på medianlönen istället? Eftersom det är så stora klyftor i Sverige i dagsläget så får man en mer rättvis bild av att kolla på medianlönen vilket är viktigt när man bl.a. löneförhandlar. Man slipper även att extremvärden påverkar statistiken vilket lätt sker när man kollar på medellönen.

Är du intresserad av att öka din lön ytterligare? Läs våran artikel om Extrajobb.

Jag heter Axel Hansson och är, tillsammans med min tvilling, huvudskribent för Buffert.se.

Lämna en kommentar

Din mejladress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*