Blogg

Här är medellönen högst i Sverige 2018/2019

Löner i Sverige
Skriven av Axel Hansson

Har du funderat på att flytta till en annan stad eller undrar du var du ligger till lönemässigt? Här presenterar vi vilka län som har högst respektive lägst medellön i Sverige.

Medellönen skiljer sig kraftigt beroende på vilket län, jobb, ålder och utbildning som du kollar på – Även kön spelar in när man kollar på statistiken.

Medellöner i Sverige

Medellön i Sverige 2018/2019

Län Medellönen
RIKET 290 261
STOCKHOLM LÄN 339 738
HALLANDS LÄN 292 348
UPPSALA LÄN 291 558
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 285 383
NORRBOTTENS LÄN 282 767
VÄSTMANLANDS LÄN 280 033
JÖNKÖPINGS LÄN 276 365
VÄSTERNORRLANDS LÄN 276 294
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 273 157
VÄSTERBOTTENS LÄN 272 204
SKÅNE LÄN 272 147
SÖDERMANLANDS LÄN 272 102
ÖREBRO LÄN 270 396
KRONOBERGS LÄN 270 201
DALARNAS LÄN 268 728
BLEKINGE LÄN 266 957
GÄVLEBORGS LÄN 266 879
KALMAR LÄN 264 449
JÄMTLANDS LÄN 260 453
VÄRMLANDS LÄN 259 424
GOTLANDS LÄN 252 572

”Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.”

– Statistiska centralbyrån (SCB)

Om lönestatistiken

Det är inte speciellt förvånande att medellönen ökar kring de större städerna som Stockholm eller Göteborg. IT branschen är exempelvis väldigt het i Stockholm och pressar upp både löner men även bostadspriser likväl.

Kollar man historiskt så har den disponibla inkomsten ökat för hushållen överallt i landet tack vare dessa löneökningar.

Något man också bör beakta är att detta är medellönen och målar inte ut vad varje enskild individ har utan det är fortfarande stora glapp mellan de lägst betalda yrkena och de högst betalda. SCB tog fram en rapport där man kollade på medellönen mellan de olika yrkena och en chef i finansvärlden har en medellön som är 100 000 kr mer lön i månaden gentemot de lägst betalda yrket.

Medellön eller medelinkomst?

Medellönen i Sverige skiljer sig lite ifrån medelinkomsten i Sverige trots att det nästan är samma sak. Medelinkomst syftar på inkomsten du får efter saker som övertid, sjukskrivning osv medan medellönen är detsamma oavsett dessa faktorer.

Vissa yrken så är det vanligt med lägre medellön men ökas tack vare att övertid ofta erbjuds som alternativ för att öka sin lön. Samma gäller yrken där sjukskrivningar är vanligare.

Medellön per åldersgrupp

Kollar man in medellönen per åldersgrupp så är det inte helt förvånande att ålderspannet 18-24 har lägst medellön (23 650 SEK) då de flesta är nya på arbetsmarknaden. Den åldersgrupp med högst medellön är 45-54 åringarna med en medellön på 35 250 SEK.

Medellön per kön

Tyvärr är det fortfarande stora skillnader när det kommer till medellönen per kön. Kollar vi in totalt sätt i riket så är det fortfarande att män tjänar 14% mer än vad kvinnor gör. Jämställdhet mellan könen är fortfarande en viktig fråga för många och trots att det bör vara självklart att alla skall ha samma förutsättningar så är det fortfarande ett stor skillnad.

Medellön per utbildningsnivå

Utbildningsnivå Medellön män Medellön kvinnor
Grundskola (under 9 år) 26 000 23 300
Grundskola (9-10 år) 28 800 25 100
Gymnasial utbildning (upptill 2 år) 31 000 25 100
Gymnasial utbildning (3 år) 30 100 26 200
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) 36 200 30 500
Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) 43 700 35 000
Forskarutbildning 53 700 46 900

Här kan vi se skillnaden beroende vilken utbildningsnivå man har har. Det som är intressant är att medellönen är högre för de som valt att hoppa av gymnasiet och kanske kan förklaras med att de som väljer att hoppa av börjar jobba tidigare och därav har längre tid på sig att öka sin lön.

Stora skillnader på medellön och medianlönen

Det är även vanligt att man kollar på medianlön istället för medellönen för att ge en bättre bild på löneläget. Kollar man på medianlönen så är det istället Blekinge högst upp med 360 216 SEK och längst ner har vi Skåne med 277 015 SEK.

Att ta lån, vad gäller

Varför ska man kolla på medianlönen istället? Eftersom det är så stora klyftor i Sverige i dagsläget så får man en mer rättvis bild av att kolla på medianlönen vilket är viktigt när man bl.a. löneförhandlar – Man slipper även att extremvärden påverkar statistiken vilket lätt sker när man kollar på medellönen.

Medianlön mellan kön

Här tittar vi på medianlönen i Sverige mellan könen och även hur medellönen skiljer sig i de olika percentilerna. Det intressanta är att med medianlönen är just att alla extremvärden som är inrapporterade försvinner och man får en tydligare bild om löneläget för en heltidsanställd person.

  Män Kvinnor Skillnad
Medianlön 30 600 28 100 2 500
Månadslön 34 900 30 700 4 200
10:e percentilen 22 500 21 700 800
25:e percentilen 25 900 24 400 1 500
75:e percentilen 38 400 33 700 4 700
90:e percentilen 50 900 41 800 9 100

Återigen så ser vi att det är ett gap mellan könen och vi inkluderade även skillnaden i kronor för att man enklare skall kunna se.

Vad anser ni kring lönegapet och vad är det man faktiskt kan göra för att lösa det här? Det sker initiativ hela tiden och även om det blivit bättre så är det svart på vitt att det fortfarande är en stor skillnad mellan snittlöner i Sverige.

Mer resurser
Fann du detta intressant och vill lära dig mer? Läs våra artiklar om:

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

10 Kommentarer

 • ang. Medellön per utbildningsnivå
  Är detta vad personer faktiskt tjänade under året eller är det personers månadslön?

 • Hej jag undrar om ni har en länk till eran källa för statistiken? På SCB:s hemsida hittar jag bara statistik för 2016, inte för för 2017 som ni påstår att ni visar?

 • Hur ser ni på att män och kvinnor, om de får välja fritt, är intresserade av lite olika yrken? Kvinnor jobbar i större utsträckning med människor och i offentlig sektor. Män dras i större utsträckning till problemlösning i privat sektor.

  Löneskillnaderna beror på många saker. Det är inte givet att vi blir mer konkurrenskraftiga eller lyckligare av att skillnaderna utjämnas.

  Jag tycker gott att er artikel kunde ifrågasätta ”problembilden” bättre.

  • Självklart kollar man endast på medellönen så är det svårt att bilda sig en klar bild till varför siffrorna är som de är. I samband med att nästa uppdatering av SCB kommer ut så kommer vi gå in lite mer i detalj och titta på saker som hur lönerna skiljer sig mellan olika yrken.

 • Vilket är den troligaste huvudsakliga faktorn för löneskillnader? Att olika yrkesområden har olika lön, eller att män och kvinnor tjänar olika mycket?

  • Det är en oerhört svår debatt. Självklart så måste man ju ta olika yrkesområden i hänsyn: Det vore intressant om SCB släpper information mellan löneskillnader inom samma yrkesområde och position. Att det finns en löneskillnad är det ingen tvekan om men exakt varför finns det inga tydliga bevis för. Något att anmärka är att vi hela tiden går i rätt riktning enl. flera studier även om det är en bit kvar.

Kommentera