Hävstång

Har du hört talas om ”leverage” och undrar vad det innebär? Leverage är den engelskspråkiga motsvarigheten till det svenska ordet hävstång. När vi talar om hävstång är vi inne på ekonomins område.

Hävstång är en viktig del för handeln med barriers, CFDs, turbowarranter, och optioner. På det stora hela är hävstång ett betydelsefullt verktyg för de som sysslar med trading.

Det hävstångseffekten innebär är att du kan dra nytta av små prisrörelser. Genom att göra detta kan ditt kapital och din portfölj få en större exponering, något som i sin tur kan leda till en bättre utdelning på ditt kapital. Om du handlar med hävstång kan du få en större exponering inom en viss marknad och helt enkelt tjäna på det.

Detta är hävstångseffekten

Hävstångseffekten innebär kort och gott att du får en bra utdelning på ditt kapital genom att exponera det inför en större marknad och dra fördel av små prisrörelser. Du kan öka den potentiella avkastningen på en investering med hjälp av hävstångseffekten. När du använder dig av en hävstång för ditt kapital får du en ökad chans för avkastning, men du får även en ökad risk – något som är viktigt att ha i åtanke.

När du använder dig av en hävstång använder du dig av lånat kapital, det är alltså inte dina egna besparingar som används. Du använder lånat kapital för att köpa tillgångar. Det som är syftet med denna typ av investering är att du i slutändan ska ha fått en så pass god avkastning att den är högre än såväl skulden som räntan. Det går säga att du lånar pengar som du ska göra en vinst på.

Ju mer pengar du lånar desto starkare blir hävstången och desto större effekt och avkastning kan du förväntas få.

Få koll på hävstångsformeln

För att få koll på hur mycket vinst du kan beräknas göra med din hävstång kan du använda dig av något som kallas för hävstångsformeln. Det hävstångsformeln visar på är det samband som finns mellan den avkastning du gör och den generella avkastningen och räntenivån.

Det du kan göra med hjälp av hävstångsformeln är att:

  • Beräkna avkastningen på ditt egna kapital
  • Beräkna avkastningen på det totala kapitalet
  • Beräkna ränta till långivare
  • Beräkna skuldsättningsgrad.

Hävstångsformeln ser ut på följande sätt: Re = Rt + (Rt-Rs)*(S/E).

Här står alla bokstäver för följande:

  • Re – Avkastningen på eget insatt kapital / Räntabilitet på eget kapital
  • Rt – Avkastningen på totalt kapital / Räntabilitet på totalt kapital
  • Rs – Genomsnittlig räntekostnad
  • S/E – Din skuldsättningsgrad i förhållande till eget kapital

Johanssonformeln efter svensk professor

Kanske har du hört talas om Johanssonformeln. Det är nämligen ett vanligt namn på hävstångsformlen i Sverige. Det var professor Sven-Erik Johansson vid Handelshögsskolan som gjorde hävstångsformeln mer vida känd i Sverige. Hävstångsformeln är ett användbart analysverktyg för att analysera potentiella effekter av lönsamma investeringar.

Så här fungerar en hävstång

Det är det belopp du lånat och investerat som bestämmer hur bra din hävstångseffekt blir. Om du lånar pengar till 5 % ränta och får en räntabilitet på 6 % blir det en liten avkastning om du har lånat lite pengar. Om du däremot har lånat ett större belopp kan du få en bättre avkastning.

Om du lånar en stor summa pengar för att investera enligt hävstångsformeln är det viktigt att du själv bestämmer över hur stor risk du vill ta och hur mycket du är villig att satsa. Det är viktigt att ha i åtanke att värdet på såväl din vinst som förlust kan öka mer än vad de hade gjort utan hävstången.

Den summa som behövs för att handla går ibland under namnet ”marginalen”. Därav namnet ”marginal-handel” som ibland används för handel där hävstångseffekten används. Hävstångseffekten används oftast vid handel av optioner, barriers, CFDs och turbowarranter. De olika produkterna ger olika tillvägagångssätt för handel. Generellt så betalar du en premie vilket ger dig en position som utgör din totala risk. Din insats är lägre än den underliggande tillgången, vilket gör att du därmed kan utnyttja hävstångseffekten. Du får helt enkelt en ökad exponering mot den underliggande marknaden och dess prisrörelser.

Handla med hävstångseffekten

Om du vill investera och dra fördel av hävstångseffekten så kan du göra detta på följande marknader.

På dessa marknader kan du köpa och sälja med hävstång. Dra nytta av hävstångseffekten för att få ökade vinster. Tänk på att du bara behöver lägga ut en ytterst liten del av det hela värdet för att få samma vinst som om du hade investerat utan hävstång. Detta är hävstångseffektens allra största fördel.

Artikeln senast granskad: 30 april, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.