Sparande

Indexfonder – Topplista på de bästa indexfonderna 2024

Indexfonder
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Det finns en mängd olika sätt att spara pengar. Ett av de vanligaste sätten för är att sätta in sina pengar på fonder. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att spara. Det ger förhoppningsvis lite mer än vanliga bankkonton (som vanligtvis inte ger någon ränta alls), och man måste inte jobba aktivt med dem. I den här artikeln går vi igenom vad en indexfond är och ifall du ska investera i dem.

Hela tanken bakom en fond är att man överlåter det övergripande ansvaret till en fondförvaltare. Detta kostar dock ofta en liten slant. Det är inte säkert att en högre kostnad innebär bättre avkastning på fonden. Det kan vara precis tvärtom.

Ett sätt att undkomma alltför höga förvaltningsavgifter för en fond är att satsa på indexfonder. Då får man i regel även ett tryggare sparande.

Bästa indexfonderna 2024

NamnUtv. 1 årTotal avgift (inkl förvaltningsavgift)
Avanza USA8,01%0,17%
DNB USA Indeks A5,62%0,23%
Länsförsäkringar USA Indexnära4,94%0,20%
DNB Global Indeks A2,70%0,24%
Avanza Global2,68%0,08%
Storebrand USA A SEK2,03%0,21%

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-03.

Vad är en indexfond?

Som hörs på namnet handlar indexfonder om just index. De består av aktier som ingår i ett visst index och följer alltså detta underliggande index i upp- och nedgångar.

Men vad är då ett index?

Index används för att jämföra. De kan bygga på en mängd olika saker. När det kommer till fonder handlar det t.ex. om aktieindex. Vi har flera sådana i Sverige, varav det främsta är OMX30, som innehåller de 30 mest omsatta aktierna på börsen.

Investerare kan använda sig av index för att jämföra med hur deras egna aktier går. Man hör ofta att investerare har som mål att gå bättre än index. Det innebär att investeraren i så fall måste satsa på andra aktier, och i en annan mängd, än de som ingår i indexet.

För indexfonder gäller att dessa istället följer indexet.

Då kan man ju undra vad det är som är så bra med det. Vore det inte bättre att de gick bättre än index?

Jo, man kan ju tycka så. Men det finns ändå vissa fördelar. Vi ska se närmare på vad en indexfond är och vad som skiljer dem från s.k. vanliga fonder.

Indexfonder jämfört med aktivt förvaltade fonder

Tänk dig att du har ett antal kulor i en mängd olika färger. Om dessa skulle ingå i en fond kanske en fond skulle ha röda kulor, en annan enbart gula. En tredje kanske skulle ha en blandning av röda och gula. Ytterligare andra fonder skulle kanske ha många röda och ett fåtal gröna och gula, eller lika många av vardera gul, grön och blå.

En indexfond däremot skulle innehålla alla färger. Och de skulle ha motsvarande proportioner. Om det finns 10 procent vardera av alla färger utom blått som det finns 50 procent av, ja, då skulle uppdelningen bli densamma i indexfonden.

En indexfond speglar alltså hela indexet. Om indexet är OMX30, då speglar fonden OMX30 och följer denna.

Med vanliga fonder, eller aktivt förvaltade fonder, menar man de som baseras på olika sorters aktier som inte ingår i något särskilt index. Det är de fonder som plockat lite som de vill bland de färgade kulorna.

Exempel:

Säg att vi har en fond med aktier i bolag som tillverkar kläder. När klädbranschen går bra, då stiger fonden i värde. Och när det går dåligt, då sjunker värdet. Det är inte svårare än så.

Dessa klädaktier kan också ingå i ett index. Men i detta index ingår det även många andra sorts aktier, som exempelvis teknik, läkemedel, mat. När det går dåligt för klädaktierna är det troligt att även indexet påverkas och går ner, men det är inte säkert. Kanske går läkemedlen upp mer än kläderna, och i så fall går indexet ändå med plus.

Den som har sparat i fonden som innehåller klädaktier går alltså back när klädaktierna går dåligt. Den som sparat i indexfond påverkas inte på samma sätt av just den nedgången, eftersom det finns fler sorters aktier i indexfonden.

Visst, indexfonden kanske inte ger samma möjlighet att stiga som vissa andra fonder. Men den sjunker å andra sidan oftast inte heller lika mycket. Det är därför många föredrar att spara i indexfonder. Sparandet är relativt tryggt, och på lång sikt kan man nästan alltid vara säker på att det blir en uppgång. Dessutom förvaltas indexfonder inte, varför de är billigare än vanliga fonder.

Vad finns det för indexfonder?

Den som vill köpa en indexfond kan välja på 3 olika sorts indexfonder:

 • Aktieindexfonder: Denna följer de aktier som ingår i fonden
 • Blandindexfonder: I dessa ingår både aktier och räntebärande värdepapper
 • Branschindexfond: Innehåller värdepapper från en särskild bransch eller sort

Dessa har dock underavdelningar. Det finns exempelvis många olika sorters aktieindexfonder.

Vad ska man titta på när man ska investera i indexfonder?

 • Vilket index vill jag att min fond ska följa? Detta är kanske den första frågan man ställer sig. Vill jag bara ha aktier i fonden eller även räntebärande papper? Är det någon särskild branch jag är intresserad av och kanske särskilt insatt i?
 • Hur hög är förvaltningsavgiften? En indexfond har oftast lägre förvaltningsavgift än vanliga fonder. Därför ska man se upp med priset. Många anser att en indexfond inte ska ha högre förvaltningsavgift än 0,4 procent per år.
 • Vem ger ut fonden? Ta reda på så mycket som möjligt om den som ger ut fonden. Ofta är det banker och försäkringsbolag som förvaltar dem. Men därmed inte sagt att man inte ska ta reda på information om dem. Läs noga i de faktablad som finns. Vilka fler fonder har de? Finns det omdömen på nätet? Läs på!
 • Vilket land är fonden inriktad på? Även om man bor i Sverige kan man köpa indexfonder från en mängd andra länder.
 • Hur väl följer fonden indexet? Detta är en viktig fråga. Man vill ju att indexet ska hålla vad den utlovar. Om man köper in sig i en indexfond vill man att den ska följa indexet. Man vill inte ha några otrevliga överraskningar som att den går sämre.
 • Hur högt rankas den? Finns det något skrivet om den? Vad kan du läsa om den på nätet och i informationsblad? Leta upp så mycket information som möjligt. Då vet du hur bra den är enligt professionella bedömare.
 • Välj en fond som följer ett brett index. Du får större riskspridning med en fond som täcker 300 än enbart 30 olika aktier.
 • Sist med inte minst måste man vara medveten om att även en indexfond kan innebära risk. Alla fonder, särskilt sådana som handlar med aktier, kan gå ner i värde. Även om indexfonder generellt sett brukar vara mindre riskfyllda än andra fonder, kan man alltså inte vara 100 procent säker på att få tillbaka det man satt in i den.

Vad finns det för fördelar med indexfonder?

Av vilken anledning ska man då satsa på en indexfond istället för en vanlig fond?

 • Tryggt sparande. En indexfond har generellt sett stor riskspridning. Detta för att såpass många olika sorts aktier ingår. Om man exempelvis sparar i en fond som följer OMX30 händer det inte jättemycket varje dag. Man kan inte plötsligt bli ruinerad över en natt. Så som faktiskt kan hända om man handlar med enbart aktier. Visst kan börsen gå ner, särskild vid börskrascher och under sämre tider. Men raset är ofta inte skyhögt. Och det går aldrig ner till noll. Dessutom sparar man som ofta över lång tid. Och ser man hur börsen utvecklar sig över tid stiger den, trots vissa svackor här och där. Att spara i en fond som följer index innebär alltså visserligen då och då några nedgångar. Men i övrigt kan du lugnt sitta och vänta tiden an. Så jämfört med mycket annat är en indexform betydligt säkrare.
 • Låga avgifter. Eftersom indexfonder endast har passiv förvaltning är avgiften i regel lägre. Du behöver inte bekymra dig om några höga kostnader.
 • Bekvämt. Att sätta in sina pengar i en indexfond är bekvämt. Man behöver inte själv engagera sig så mycket. Detta behöver man visserligen inte heller med vanliga fonder, men en indexfond kräver ännu mindre. Detta för att det ingår så många olika aktier i den. För en vanlig fond bör man ändå ha någon koll på vad som händer. Man bör se hur branschen går där man köpt in sig, eller vad som händer med de aktier som har störst andel i fonden. Har du en indexfond däremot behöver du inte göra så mycket. En indexfond är som ett pålitligt framtuffande tåg. Det går stadigt och stabilt, men det händer inte något mer akut. Du kan alltså ta det lugnt och kan göra annat än att läsa börssidorna.
 • Du vet vad du får. Man kan visserligen inte sia om framtiden, ändå kan man på ett sätt säga att man vet vad man får när man väljer att spara i en indexfond. Med vanliga fonder vet man inte riktigt hur de förvaltas. Kan man alltid lita på att förvaltarna sköter sitt jobb? Med en indexfond behöver du aldrig ställa dig den frågan. Fonden är tänkt att följa indexet. Det finns ingen där som har som uppgift att köpa och sälja för att få så bra avkastning som möjligt. Du blir alltså aldrig ”lurad” när du köper in dig i en indexfond. Med en indexfond går det helt enkelt inte att luras.

Finns det några nackdelar?

Som med det mesta finns det också hos indexfonder vissa nackdelar. Eller rättare sagt sådant som kanske inte alla är lika nöjda med. När man köper in sig in en indexfond bör man alltså vara medveten om det som kan tyckas mindre bra med dem.

 • En indexfond slår aldrig index. Den ger i regel lägre avkastning än en fond som förvaltas aktivt. För den som vill spara på kortare sikt och göra rejäla vinster på sitt sparande passar en indexfond därför mindre bra. I motsats till vanliga fonder som kan stiga högt över index (men också sjunka långt under det) finns det ingen möjlighet till några ”snabba klipp”. Så om du vill göra stora vinster på kort sikt, då ska du inte välja en indexfond. Men kom ihåg att även det motsatta gäller. Den sjunker heller inte under index, vilket vanliga fonder kan göra.
 • Det ingår oftast bara äldre stabila bolag. Detta kan ju i och för sig låta som en fördel. Att något är gammalt och stabilt är väl bara positivt. Men man missar det som är nytt. De kommer ofta inte med i de här indexen. Man får alltså inte möjlighet att ”följa med upp” när något nytt och innovativt bolag hittar till börsen. Dessa hamnar på de stora indexen först långt senare.

Vilka indexfonder finns det att investera i?

De indexfonder som är mest populära är också de med lägst avgifter.

En som inte kostar något alls är Avanza Zero. Det är knappast förvånande att denna toppar listan i Sverige på populära indexfonder.

En annan omtyckt indexfond är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den kostar något mer än ovanstående, även om blygsamma 0,20 procent är en låg summa.

Sammanfattning

Du ska komma ihåg att när man sparar i indexfonder gör man det ofta på lång sikt. Man köper inte in sig i en indexfond för att spara till något man behöver om ett halvår.

Rent allmän kan man därför säga att en indexfond är bra för den som vill spara långsiktigt. Men faktiskt kan den passa alla sparare, fast på olika sätt. För den som i vanliga fall handlar med riskfyllda aktier eller fonder, kan en indexfond vara ett bra komplement. Det blir lite som en grund att stå på om det andra rasar.

Vanliga frågor och svar

Det är ingen som vet när marknaden nått en topp, eller en botten. Det är generellt sett ansett som omöjligt att tajma marknaden helt och hållet. En vanlig rekommendation är därför att köpa indexfonder regelbundet, till exempel varje månad. På så vis kommer du att köpa in dig både under uppgångar och nedgångar. Att köpa in sig i indexfonder lite i taget på det sättet ger en jämnare avkastning över tid.

Du kan köpa indexfonder hos de flesta banker och plattformar som handlar med fonder. Såhär gör du:

 1. Skapa ett konto hos banken eller fondmäklaren.
 2. Leta upp fonden du vill köpa. Till exempel en indexfond över Stockholmsbörsen eller en global indexfond.
 3. Klicka dig fram till köp.
 4. Välj hur mycket pengar du vill köpa för.

Klart. Vänta någon handelsdag så ser du innehavet i din fondportfölj.

Ja, det är relativt vanligt att spara i indexfonder. Fondsparande överlag är en extremt vanlig sparform. På senare tid har det blivit något mer populärt än tidigare med just indexfonder, eftersom många insett att dessa brukar ha lägre avgifter än många förvaltade fonder. Enligt Fondbolagens förening sparar 8 av 10 svenskar i fonder. Det är dock svårt att veta exakt hur många som sparar i just indexfonder, men det är definitivt en vanlig sparform.

Artikeln senast granskad: 11 oktober, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

2 Kommentarer

 • Tack för en informativ och intressant artikel. En fråga bra: Varför nämner du inte Lysa med ett enda ord?

  • Hej Dennis,

   Därför Lysa är en fondrobot – inte en indexfond. Jag har hittills inte haft möjlighet att testa alla (Lysa, Opti, Nordnet osv) utan enbart Avanza Auto. När jag testat alla så är jag öppen för att skriva enskilda recensioner alt. en samlad artikel om vilka fondrobotar jag rekommenderar.

   Mvh/ Axel Hansson.

Kommentarer