Nyheter

Överskuldsättning – Vad det är och hur det undviks

Tungt utan sparbuffert
Skriven av Annons
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Idag är det väldigt lätt att ta ut mindre lån och krediter som kan användas till konsumtion. Det är positivt om man kan hantera skulderna och betala i tid. Problemet uppstår när man lånar för mycket, inte har råd att betala eller när det tar för lång tid att betala av skulderna. Då har man blivit överskuldsatt.

Om man är överskuldsatt kanske man bara har råd att betala räntorna på sina lån och då minskar aldrig skulderna trots att man betalar varje månad. Överskuldsättning kan göra att man måste prioritera återbetalningarna framför allt annat viktigt som mat, hyra eller räkningar. 

Det är många svenskar som är skuldsatta idag. Enligt en undersökning som utfördes av organisationen Sveriges Konsumenter har svenskarnas skulder ökat mycket snabbare än inkomsterna. Internationellt sett har Sveriges privatpersoner en rekordhög skuldsättning; svenskarnas privata skulder är 1,5 gånger högre än genomsnittet i Euroområdet. Konsumtionslån har nästan tredubblats sedan 2008.

Exakt hur många som är överskuldsatta går inte att säga eftersom det inte finns någon enhetlig definition av överskuldsättning. Enligt Sveriges Konsumenter kan man se att det fanns 417 6935 personer registrerade i Kronofogdens register 2008. Av dessa kommer cirka 22 procent finnas kvar i registret efter fem år. 

En annan intressant uppgift från Kronofogdens register visar att det 2013 var 95 000 personer som hade kvar en obetald skuld från innan 1992. Att ha en skuld som är äldre än 21 år tyder på att personerna inte kommer ut ur sin överskuldsättning. Statistiken talar sitt tydliga språk, men den räknar inte med alla som har stora skuldproblem. Allt detta pekar på att överskuldsättning är ett stort problem i samhället.

Att undvika överskuldsättning

För att undvika överskuldsättning gäller det naturligtvis att undvika onödiga lån. Försök alltid att spara ihop till saker du ska köpa och jobba på att bygga upp en buffert

När du tar lån som sträcker sig över en längre period är det viktigt att du planerar vad som ska hända med lånet om du förlorar jobbet eller om livet förändras på något annat sätt. Livet förändras ständigt och skulder kan snabbt bli ett problem. Budgeten med en i-värsta-scenariot-prognos är ovärderlig om du vill undvika ohanterliga skulder.

Hantera för mycket skulder

Om du redan har för mycket skulder kan det vara en bra idé att ansöka om ett samlingslån som betalar av alla små krediter. Det är ofta mycket bättre att bara betala en låneränta, samtidigt som det är enklare att bara behöva hantera ett lån i månaden. Det sista alternativet är skuldsanering, men det är svårt att få det beviljat av Kronofogden. Tidigare har myndigheten bara godkänt skuldsanering av personer som beräknades vara fast i skulderna i minst 15 år, men det kravet har tagits bort.

Artikeln senast granskad: 19 augusti, 2020

Om författaren

Annons

Den här artikeln är sponsrad.

Kommentarer