Sparande

PPM fonder – Bästa premiepensionsfonderna 2024

PPM fonder
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Pensionen är en trygghet för många och ju äldre vi blir, desto mer aktuellt blir det fundera över hur vårt pensionssparande faktiskt ser ut. Pensionen är uppbyggd i flera delar: den allmänna pensionen, tjänstepension och ett eventuellt privat pensionssparande.

I den här artikeln går vi igenom en mängd matnyttig information om premiepensionen (PPM) och saker som kan vara bra att känna till om PPM-fonder.

Bästa PPM fonderna (10 år)

De 5 fonder som genererat bäst årsavkastning i snitt över de senaste 10 åren är följande:

NamnGenomsnittlig årsavkastning senaste 10 åren
DNB Teknologi A21,87
Skandia Time Global21,02
BGF World Technology A220,92
Swedbank Robur Technology A20,64
Lannebo Teknik19,83

Siffrorna i tabellen är hämtade från Morningstars hemsida och hämtades 2022-10-03

Bästa PPM fonderna (3 månader)

Över en kortare tidsperiod under de senaste 3 månaderna har följande fonder haft bäst utveckling enligt Pensionsmyndighetens jämförelsesida den 3 oktober 2022:

NamnAvkastning senaste 3 månader
Franklin India Fund A19,9 %
Pictet Biotech R18,3 %
Nordea Indienfond15,6 %
Amundi Funds Latin America Equity A215,5 %
BlackRock – India A215,2 %

Det är dock sällan meningsfullt att ha en så kort tidshorisont som 3 månader som måttstock för ett pensionssparande som vanligen sträcker sig över flera decennier. Men genom att ha koll på såväl kortsiktiga, som långsiktiga trender och utveckling, går det att ta än mer välgrundade beslut i sina investeringar.

Kort om Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten, inrättad 2010, är den statliga myndighet som ansvarar för administration och utbetalning av den allmänna pensionen. Myndigheten har även ett informationsansvar och tillhandahåller relevant information till de grupper i samhället som på något sätt påverkas av pensionen, såväl unga som planerar sin pension, som den äldre delen av befolkningen som redan påbörjat sitt liv som pensionär. Pensionsmyndigheten har även ett samarbete med olika fondbolag och ansvarar för att ta fram förmånliga avtal för alla som väljer att spara i PPM-fonder.

Innan Pensionsmyndigheten inrättades fanns istället en liknande statlig myndighet vid namn Premiepensionsmyndigheten. De ansvarade för en mängd likartade uppgifter och tog till exempel beslut om premiepensionen, tillhandahöll information om pensionssystemet och bokförde dessutom köp och sälj av fondandelar som gjordes av pensionssparare.

Allmän pension

Den allmänna pensionen ligger under statligt ansvar via Pensionsmyndigheten. I denna pension ingår en mängd olika delar, till exempel:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Bostadstillägg
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Efterlevandepension
 • Premiepension

Den allmänna pensionen är tillgänglig för alla som levt eller arbetat i Sverige. Pensionen utgörs av de beskattningsbara inkomster en person haft under sitt liv. Utöver arbete gäller detta även till exempel arbetslöshetsersättning, föräldrapenning och liknande. När man börjar få allmän pension fortsätter den betalas ut under hela ens livstid. Utöver den allmänna pensionen är det vanligt att man får en tjänstepension, vilken betalas in av arbetsgivaren. Det förekommer också att personer väljer att ha ett privat pensionssparande i olika former.

Den allmänna pensionen utgörs av 18,5% av inkomsten, vanligtvis via lönen. Av dessa procent går merparten, 16%, till inkomstpensionen. De 2,5% som blir över går till det som kallas premiepension.

Vad är premiepension?

Premiepensionen ingår i den del av pensionen som kallas allmän pension. Utifrån din pensionsgrundande inkomst går 2,5% till just premiepensionen. Dessa pengar placeras automatiskt i fondportföljen AP7 Såfa. Detta är en statligt utvald portfölj som används som grundalternativ för alla svenskars premiepension.

Det går dock att välja att placera om denna del av pensionssparandet, genom att själv välja vilka fonder pengarna ska placeras i. Om du väljer att placera pengarna i egna fonder kan du välja upp till fem olika fonder till din portfölj.

Vad är PPM-fonder?

PPM-fonder är de fonder du kan välja att spara din premiepension i. Det går att välja bland hundratals olika fonder, med olika inriktningar, risknivåer, förvaltningskostnader och så vidare. Om du väljer att byta fond från den statliga AP7-fonden, är det klokt att ställa dig själv ett par frågor innan du flyttar din premiepension. Fråga dig själv:

 • Hur lång tid tills du behöver pengarna?
 • Hur stor risk är du redo att ta?
 • Har du några etiska riktlinjer för vilka fonder du väljer?
 • Hur stor avgift får förvaltaren ta?
 • Hur många fonder ska du spara i?

Genom att tänka igenom bland annat dessa frågor har du bättre förutsättningar att välja PPM-fonder som passar just dig och ditt sätt att tänka kring pensionen.

En fördel med fondsparande via premiepensionssystemet är att priserna för fondernas avgifter kommer till ett rabatterat pris, jämfört med vad de skulle kosta att spara i som privat kund på den vanliga fondmarknaden. Detta beror på att den statliga Pensionsmyndigheten har särskilda avtal med fondförvaltarna. För den som spar i PPM-fonder innebär detta att man endast behöver betala ungefär en tredjedel av de vanliga fondavgifterna.

AP7 Såfa

För den som inte aktivt valt att byta PPM-fonder är AP7 Såfa standardvalet av fondportfölj som alla svenska medborgare får sitt sparande placerat i. AP7 Såfa är flexibelt utformad och justeras beroende på åldern på den som placerar sina pengar. Såfa står för Statens Årskullsförvaltningsalternativ och är en portfölj med ett innehav av flera olika fonder. Innehavet innefattar både aktiefonder och räntefonder. Ju äldre en person blir, desto mer viktas portföljen mot att innehålla räntefonder och som mest har portföljen 65 procent räntebärande innehav och 35 procent aktier.

AP7-fonderna har väldigt låga avgifter som brukar ligga på omkring 0,06% till 0,09%. Den genomsnittliga värdeutvecklingen över de senaste 5 åren ligger på 14,9%, i skrivande stund den 8 november 2019.

Utöver AP7 Såfa, som är den statliga fondportföljen, kan du välja en av de andra färdiga fondportföljerna som ingår i AP7-fonderna.

Där finns:

 • AP7 Offensiv
 • AP7 Balanserad
 • AP7 Försiktig

Namnen på de olika portföljerna ger en hänvisning till vilken risknivå de ligger på.

Hur gör man för att välja egna PPM-fonder?

Det är enkelt att välja fonder genom att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. Inloggning görs till exempel via Bank-Id och hos Pensionsmyndigheten går det att se och jämföra en mängd olika fonder. Det kostar ingenting att byta fonder och går att göra när som helst.

Hur ska man tänka när man väljer PPM-fond?

I PPM är det möjligt att spara i flera olika typer av fonder.

Det finns:

 • Aktiefonder
 • Räntefonder
 • Blandade fonder

Det finns totalt flera hundra olika fonder att välja mellan, så det kan vara värt att ta sig tiden och fundera igenom vilka fonder som bäst passar ens riskprofil. Samtidigt är det möjligt att flytta om sina innehav utan några extra kostnader, vilket gör det enkelt att justera sina innehav, antingen om man ångrar sin placering, eller om något förändrats i ens syn på en viss fond eller marknad.

En generell tumregel som ofta brukar nämnas är att det är mer värt att ta en högre risk om det är lång tid kvar till pensionen. Ofta brukar aktiefonder vara den mer riskfyllda investeringen, vilken också historiskt har genererat bäst avkastning. Men eftersom aktiemarknaden historiskt brukar innehålla perioder av stora kraftiga nedgångar, är det inte rekommenderat att enbart ha aktier i portföljen om du kommer börja ta ut pension i närtid. Ju längre bort pensionen är, desto större andel av portföljen brukar vara rekommenderad att ha i aktier.

Samtidigt är ju risktolerans ofta beroende av flera andra faktorer. Den som har god ekonomi, ett privat pensionssparande, hög inkomst och stort kapital och tillgångar, är ofta inte så beroende av pensionen, eller premiepensionsdelen. I sådana fall är det inte lika viktigt att ha låg risk, utan blir istället en smakfråga hur man väljer att förvalta sina premiepensionspengar.

Ett vanligt sätt att skydda sig mot alltför hög risk är att gradvis allokera om sin premiepensionsportfölj. I takt med att pensionen börjar närma sig, övergår man då alltmer från att vara tungt investerad i aktiefonder, till att steg för steg bli mer viktad åt räntefondsmarknaden. På så vis låser man en viss del av pengarna och håller dem skyddade från en eventuell börsnedgång.

Historisk avkastning

Ett sätt att hitta fonder som kan prestera väldigt bra är genom att titta på den historiska avkastningen över en längre tidsperiod. Samtidigt är värt att komma ihåg att historiken inte nödvändigtvis kommer att säga något om framtiden, så en investering bör inte bara baseras på tidigare avkastning.

För den som har många år kvar till pensionen kan det istället vara värt att fundera över några regioner, eller sektorer som potentiellt kan komma att växa under till exempel de följande 20 åren. Med så långt tidsperspektiv kan till exempel tillväxtmarknader och fonder inriktade på ny teknik, eller branscher som befinner sig i ett väldigt tidigt skede, vara intressanta att snegla på.

Fondavgifter

En annan viktig aspekt att hålla koll på när man ska spara i fonder, är förvaltningsavgifterna. Även om ett sparande i PPM-fonder ger stora rabatter, kan det skilja sig mycket i avgifter mellan olika fonder.

De avgifter som tas av en fondförvaltare går till diverse omkostnader i samband med förvaltningen, till exempel: administration, skötsel, aktiv förvaltning, och så vidare. Vanligt är att fonder som investerar på mer svårtillgängliga marknader, till exempel tillväxtmarknader, har högre avgifter än till exempel fonder som inriktar sig på den svenska eller amerikanska aktiemarknaden.

Vanligt är att den avgift som tas för förvaltning utgörs av en viss procent på det totala innehavet på de pengar du investerat i fonden. Det innebär att du får en negativ ränta-på-ränta-effekt, som blir exponentiellt större ju högre fondavgiften är, och ju längre tid du sparar. Eftersom avgiften tas ut löpande förlorar du dels pengarna som går till avgiften, och dels avkastningen på de pengar du skulle ha haft investerade om du inte betalat avgift. Därför blir fondavgiften en viktig faktor att ta hänsyn till när du ska välja fond, även om bråkdelar av någon procent inte känns som så mycket vid första anblick.

Läs mer: Om du vill lära dig mer så rekommenderar via Aktieskolan.se och deras guide för fonder.

Ditt behov av premiepensionen

Premiepensionsdelen av den allmänna pensionen är som sagt endast en mindre del av den totala inkomsten du kommer att ha som pensionär. Det kan vara bra att göra vissa uppskattningar kring hur viktig denna del kommer att vara för dig när det väl är dags att gå i pension. För den som lever ekonomiskt ansträngt och saknar eget sparande kan premiepensionen komma att bli avgörande för ens livskvalitet. I ett sådant läge kan det vara viktigt att hålla risknivån låg för att säkerställa att pengarna kommer att finnas tillgängliga när de behövs. För andra som har både kapital och privat sparande kan premiepensionen istället fungera som en potentiell krydda i vardagen, vilket gör att det kanske blir ett intressant läge att maximera risken i den delen av portföljen.

Andra saker som spelar in är till exempel den rådande familjesituationen, eventuell partners ekonomiska situation och så vidare. Varje situation är unik och risken måste alltid ställas i förhållande till den egna livssituationen.

Bra att veta om premiepensionen

Det finns ett par saker som kan vara bra att känna till om premiepensionen och hur den fungerar. En sådan sak är att det är möjligt att föra över premiepensionen till sin make eller maka. Detta kan till exempel vara ett sätt att utjämna om en person i hushållet har en sämre inkomst under livet, eller har förlorat inkomst som följd av ett större ansvar i hemmet, med barn och så vidare. Detta är givetvis frivilliga åtgärder som bäst tas genom diskussion inom förhållandet, men det är bra att känna till möjligheterna, eftersom det kan påverka livet mycket när det väl blir dags för pension.

En annan sak som är bra att ha koll på när det gäller premiepensionen, är efterlevandeskyddet. Det innebär frågan om hur du vill att din premiepension ska utbetalas i händelse av din bortgång. Med hjälp av ett efterlevandeskydd kan du se till att dina pengar betalas till din make eller maka, en partner eller förälder till ditt barn. Om skulle avlida och inte har registrerat ett efterlevandeskydd betalas din intjänade premiepension till en pott som distribueras vidare till andra som sparar in sin premiepension. Att nyttja efterlevandeskyddet innebär dock en viss avgift, vilket leder till att din egen premiepension blir något lägre. Huruvida det är värt det får då vägas mot den trygghet detta skulle ge en partner; om en partners ekonomi är svag och är beroende av två inkomster kanske detta är en nödvändig trygghet. Vad man väljer att göra är personligt och varierar från fall till fall.

Passiv eller aktiv förvaltning?

En annan aspekt som är värd att fundera över är dels hur aktiv du själv vill vara i din PPM-portfölj, samt hur du värderar fondförvaltarens insats. För den som vill göra det enkelt för sig kan det vara bäst att antingen utgå från de färdiga AP7-fonderna eller välja någon bred fond, till exempel en globalfond. På så vis kommer avkastningen förmodligen att följa ett aktieindex någorlunda väl och borde generera en genomsnittlig avkastning i paritet med vad börsen ger överlag.

För den som är väldigt intresserad och vill engagera sig mer i sitt PPM-innehav kanske en mer aktiv linje är att föredra. Tillfälliga fondval med aggressiva placeringar i tillväxtmarknader kan vara intressanta alternativ under vissa perioder till exempel. Ytterligare ett alternativ är att välja fonder som har en aktiv förvaltning, där förvaltaren hela tiden letar och följer nya bolag på intressanta marknader.

Det gäller att känna sig själv och välja den väg som känns intressant. Många nöjer sig med de färdiga AP7-paket som finns, vilket har flera fördelar, till exempel låg förvaltningsavgift, anpassad risk och god historisk avkastning. Det är dock sannolikt möjligt att överträffa den avkastningen med rätt innehav, vilket dock kan vara en stor utmaning utan några som helst garantier att lyckas.

Orange kuvert

Vad är orange kuvert?

Varje år kommer ett orange kuvert hem till alla som påbörjat ett sparande till sin allmänna pension – vilket innebär alla som har en inkomst i form av lön, eller annan beskattningsbar inkomst. Detta besked kan även tas emot digitalt och hos Pensionsmyndigheten går det att logga in och ta del informationen när som helst. Det orange kuvertet innehåller ett årsbesked med information om till exempel hur mycket pension du har samlat ihop och hur den är fördelad.

När kan man ta ut sin pension?

Från och med år 2020 kommer åldern för att kunna få ut den allmänna pensionen att höjas från 61 till 62 år. Vidare räknar Pensionsmyndigheten med att denna ålder kommer att höjas ytterligare fram tills 2026, då man förmodligen kommer att behöva ha fyllt 64 innan man får möjlighet att ta ut sin allmänna pension.

Dessa ändringar bygger på den så kallade riktåldern, vilken är kopplad till hur medellivslängden för människor i Sverige förändras över tid. För den som inte är aktuell för pension inom de närmaste 10 åren eller så, är det värt att hålla sig uppdaterad för vilka ändringar som görs, då dessa regler kontinuerligt uppdateras.

Artikeln senast granskad: 8 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer