Privatekonomi Resor

Aktuella valutakurser 2024 – Jämför valutor

Aktuella valutakurser
Skriven av Svante Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Valutakurser syftar till det värdeförhållandet som finns mellan olika valutor. Enkelt beskrivet kan det sägas handla om vad ett specifikt penningvärde i en valuta, exempelvis svenska kronor, har för värde om pengarna växlas till en annan valuta, exempelvis amerikanska dollar – och vice versa.

När man växlar pengar mellan olika valutakurser, eller när man handlar med valutor av olika slag, innebär det att man betalar en viss summa pengar per växlad eller handlad enhet. Detta förstås vanligtvis utifrån den egna valutakursen.

Det finns ingen valutakurs som är ”standard”. Däremot är det vanligt att valutakursen utgår från den inhemska valutan, om en sådan finns. I Sverige används därmed vanligtvis svenska kronor som standardenhet vid beräkning av valutakurser och jämförande mellan olika kurser. Detta innebär att man bland annat kan mäta hur mycket andra valutor är värda i förhållande till exempelvis 1 SEK. Beroende på vilka valutakurser man jämför med kan summan både vara lägre, högre eller likvärdig.

Detta innebär också att olika valutakurser uppmäts till olika värden beroende på vilken valutakurs den sätts i relation till, beräknas utifrån eller jämförs med.

Aktuella valutakurser

ValutaValuta → SEK100 SEK → Valuta
EUR11.27 SEK8.87 EUR
USD10.55 SEK9.48 USD
GBP13.39 SEK7.47 GBP
THB0.29 SEK347.98 THB
JPY0.07 SEK1488.5 JPY

Datan är tagen från Europeiska Centralbanken (2024-06-14)

Vad påverkar valutakursen?

Valutakurser kan på ett fundamentalt plan sägas påverkas av den rådande tillgången och efterfrågan på olika valutor. Valutaförändringar kan ske på flera olika sätt och av flera olika anledningar. Det kan bland annat handla om att värdet på valutan stiger eller sjunker. Detta kan både ske som en följd av ökad eller minskad tillgång och efterfrågan på valutan i fråga, men det kan också påverkas av politiska beslut som påverkar valutakursen. Andra faktorer som kan påverka valutakurser är olika länders handel och handelsposition, tillväxt och politiskt läge.

Även bankerna har en inverkan i hur valutakurserna ser ut. Detta genom att de har möjlighet att påverka styrräntan, vilket i sin tur kan påverka finansiella marknader av olika slag och på olika sätt. I praktiken innebär det här att en viss valutas värdeförhållande till en annan valutas värde sällan är statiskt annat än under vissa perioder, utan är föränderliga till sin karaktär. När bankerna förändrar styrräntan innebär det att vissa valutor kan bli både försvagade eller förstärkta i relation till varandra och i förhållande till sin tidigare position. I dagligt tal brukar man då tala om att en viss valuta är ”svag” respektive ”stark”. I vissa fall kan de värdeförändringarna som sker röra sig om väldigt små skillnader, men oavsett hur små skillnaderna är kan de ändå ha en viss inverkan i helheten – särskilt om det rör sig om större totalsummor.

Räntekurva

Ett exempel på detta kan sägas vara valutakursen för euro innan 2008, som sägs ha varit någorlunda stabil. Det som förändrade det läget var på en ännu högre, internationell, nivå, i form av en finanskris som drabbade en stor del av alla länder. Det innebar också att alla valutakurser som drabbades av finanskrisen, eller påverkades av den direkt eller indirekt, också förändrades.

När det gäller köp- och säljkurser för valutor är det vanligt förekommande att det finns en åtskillnad mellan köpkursen och säljkursen. Detta förklaras ofta med att det tillkommer administrativa kostnader eller avgifter i samband med att ett köp eller försäljning genomförs. Detta kan bli mer märkbart när det gäller växling av fysiska pengar, jämfört med elektroniska sådana. Anledningen till det är att elektroniska växlingar ofta kan genomföras med hjälp av digitaliserade och automatiserade system, jämfört med fysiska växlingar där det finns en mänsklig faktor med i bilden som behöver hantera de fysiska pengarna.

Beroende på hur valutakurser står i förhållande till varandra och i förhållande till sin tidigare position samt vilken stabilitet de kan sägas inneha, kan det också påverka hur olika aktörer väljer att investera. Vissa vill investera i valutor som anses vara instabila, och kan därav välja bort valutor som uppfattas som instabila då sannolikheten kan bedömas vara högre för att de kommer minska i värde. I praktiken kan det innebära att aktörerna i fråga väljer att investera i större och mer välkända valutor i det fallet, istället för mindre valutor, då riskerna bedöms vara lägre att göra så. Så behöver naturligtvis inte vara fallet, vilket kan vara värt att nämna. När det gäller finansiella medel så finns det väldigt sällan några garantier för hur de kommer te sig i framtiden, vilket också gör att spekulation av olika slag kan vara nödvändigt.

Varför är det viktigt att tänka på valutakursen?

Anledningen till att det kan vara viktigt att tänka på valutakurser kan bli särskilt påtaglig när man hamnar i situationer där man behöver handla med valutor av olika slag. Valutakurser kan märkas av både i den inhemska valutan, men också om man använder sig av utländska sådana. På riksnivå kan valutakursen märkas av genom att penningvärdet kan vara högt eller lågt i förhållande till vad man är vad vid, vilket kan göra att exempelvis saker man är van vid att konsumera plötsligt uppfattas som dyrare eller billigare än vad det brukar vara. Detta påverkas av valutans värde. Samma princip kan appliceras beträffande andra valutakurser och när man använder sig av andra valutor i sin handel. Två situationer där det är vanligt är när man handlar saker på den internationella marknaden eller när man reser utomlands.

Köpa saker internationellt

Ibland när man handlar saker internationellt, vilket vanligtvis kan ske i form av onlinehandel, kan man ha möjlighet att välja vilken valuta man vill betala med. I vissa fall kan det erbjudas både svensk valuta och dynamic currency conversion, såväl som andra utländska valutor. När det erbjuds att betala med valutor som gäller i ens eget hemland, men som inte är den officiella valutan i landet varifrån man handlar, bör man veta att det ofta tillkommer extra avgifter för detta. Valutaomvandlingen kan ur det perspektivet ses som en extra tilläggstjänst. I praktiken innebär det här att kostnaden för att handla med exempelvis svensk valuta kan vara högre än vad motsvarande pris hade varit om man hade handlar med den utländska valutan som företaget själva har som standard i sitt land.

Att det alltid blir dyrare att handla med svensk valuta utomlands behöver naturligtvis inte stämma, däremot är det snarare regel än undantag att så är fallet. Undantaget som skulle kunna finnas är helt beroende av att växelkurserna i fråga förändras drastiskt inom det närmsta dygnet efter att transaktionen är gjord, vilket sällan sker om valutorna i fråga är någotsånär stabila. Av den anledningen kan man säga att det ofta lönar sig mer att betala med den valuta som företaget använder sig av i landet det är lokaliserat, och istället räkna ut kostnaden för köper själv med hjälp av en valutaomvandlare.

Semester utomlands

När man är utomlands och ska handla kan man i vissa fall, om man använder sig av betalkort, välja huruvida man vill betala med sin ordinära valuta eller med landets egen valuta. Det finns lite fördelar och nackdelar med båda dessa alternativ. En sak som kan uppskattas med att se kostnaden för en vara i den valutan man är van vid är att man direkt ser priset uträknad i den egna valutan, och därmed inte behöver fundera på hur mycket pengar man egentligen betalade.

En nackdel med att välja att kortbetala med exempelvis svensk valuta när man är utomlands är att det i många fall kan läggas till extra avgifter i dessa kostnader, för exempelvis valutaomvandlingen och andra administrativa utgifter, vilket kan innebära att totalsumman man betalar blir högre än den hade varit om man betalade med landets egen valuta direkt.

Anledningen till detta är att företag i vissa fall själva bestämmer vilka valutakurser, avgifter och liknande de ska sätta för denna typ av tjänster. Av den anledningen kan det också vara svårt att i förväg veta vad priset för dessa tjänster faktiskt är, särskilt med tanke på att den kan skilja sig från företag till företag. Företag som erbjuder denna tjänst har generellt skyldighet att alltid erbjuda dig att betala med den lokala valutan också.

Då det i vissa fall kan tillkomma extra kostnader av olika slag när man handlar med exempelvis ett svenskt betalkort utomlands förekommer det att personer ibland föredrar att införskaffa sig ett betalkort till det landet de reser till – särskilt om de planerar att stanna där en längre tid, eller om de har tänkt flytta dit. Om man inte har en fast adress i landet eller inte är bosatt där kan det i vissa fall vara lite krångligare, men det behöver för den sakens skull inte vara helt omöjligt. Fördelen med detta kan vara att man slipper betala extra utgifter för att använda sitt svenska betalkort, medan nackdelen kan vara att det tillkommer andra avgifter för det andra betalkortet man införskaffar.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Svante Hansson

Aktiesparare och Japan-entusiast. Driver Buffert.se tillsammans med min tvillingbror Axel Hansson. Som systemutvecklare i grunden så står jag för den tekniska biten av Buffert.se

Kommentarer