Nyheter

Avanza Sverige – Avanza lanserar ny indexnära Sverigefond

Skriven av Annons
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Artikeln är sponsrad av Avanza och innehåller samarbetslänkar, detta påverkar inte våra åsikter om fonden.

Nu lanserar Avanza deras nya indexnära Sverigefond Avanza Sverige, en bred och hållbar fond till ett lågt pris.

“När vi utvecklade Avanza Sverige utgick vi från hur vi själva skulle vilja placera våra pengar. Vi tyckte att det saknades en hållbar, lågt prissatt fond som ger en bred exponering över såväl stora som små bolag. Fonden kostar 0,17 procent i total avgift, vilket gör den till den billigaste Sverigefonden på Avanzas plattform efter Avanza Zero.” – Avanza

Vad gör Avanza Sverige så speciell?

Avanza Sverige har en jämnare mix mellan stora, medelstora och små bolag vilket ger fonden en bred exponering mot den svenska marknaden. I Avanza Sverige kommer de största bolagen få en lägre vikt, för att lyfta de mindre bolagen. Till skillnad från ett marknadsviktat Sverigeindex där bolagen viktas utifrån sina börsvärden. Detta gör att fler bolag i index får en större betydelse för fondens avkastning.

Genom att ge en större vikt till små och medelstora bolag får man en mer varierad fond som ökar avkastningspotentialen, då man historiskt kunnat se att små bolags omsättning och vinst växt snabbare än i stora bolag.

Nytt index från Morningstar

Avanza Sverige följer ett nytt index. Avanza har tillsammans med Morningstar utvecklat ett nytt index som ger en bred och hållbar Sverigeexponering. Indexet heter Morningstar Sweden Sustainability Select 70 och omfattar cirka 70 bolag.

Fonden är indexnära vilket gör att Avanza Sverige kan välja ut bolag med hög hållbarhetsnivå och därmed sänka hållbarhetsrisken. Samtliga fonder som väljs ut kommer ha den högsta hållbarhetsratingen av Sustainalytics.

I indexet kommer det inte finnas några bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner enligt FN Global Compact. Det kommer heller inte finnas med några bolag vars omsättning kommer från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grödor samt fossila bränslen som överstiger 5 procent.

Avanza Sverige har en låg förvaltningsavgift på 0,15% där den förväntade totalkostnaden landar på 0,17 % per år, inklusive transaktionskostnader. På så vis är Avanza Sverige den näst billigaste Sverigefonden på Avanzas platform, efter Avanza Zero.

Historisk avkastning för fondens jämförelseindex

I och med att fonden är nylanserad finns det ingen historisk avkastning tillgänglig. Morningstar har däremot räknat fram historisk avkastning för det index som fonden ska efterlikna, baserat på indexmetodiken.

Enligt uträkningen kan man se att den högre andelen mindre bolag har gett en högre historisk avkastning, samt att valet av bolag med lägre hållbarhetsrisker har lett till minskad risk mätt som volatilitet.

Nedanför kan du se en jämförelse mellan Morningstars index med det marknadsviktade indexet Nasdaq OMX Stockholm Benchmark samt med Avanza Zero.

Bolagen i Avanza Sverige

Detta är det bolagen som vi för närvarande vet att Avanza Sverige placerar i:

För närvarande är Atlas Copco det största bolaget i Avanza Sverige på 4,4 %, därefter Investor på 4,2 % och Epiroc på 4,1 %. Clas Ohlson, Elanders och Attendo är det minsta bolagen i fonden sett till marknadsvärde. När det kommer till vikt i fonden är det minsta bolagen Bygghemma Group och Swedencare. Det genomsnittliga marknadsvärdet sett till bolagen i fonden är 85 miljarder kronor.

Artikeln senast granskad: 11 september, 2021

Om författaren

Annons

Den här artikeln är sponsrad.

Kommentarer