Sparande

Blanka aktier – så här fungerar blankning av aktier

Blanka-aktier
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Om du tror att en aktiekurs kommer att minska, då kan du blanka aktier för att tjäna pengar på kursnedgången. Att blanka aktier kallas även för att korta eller ligga kort.

Att blanka något innebär att du säljer något som du från början inte ägde. Syftet med blankning är just att tjäna pengar på en nedgång, men kom ihåg att det är förenat med vissa risker då aktiekursen kan stiga istället för sjunka.

Att blanka aktier är alltså raka motsatsen till att köpa aktier där du hoppas att aktiekursen kommer att stiga. Det är ett smart sätt att tjäna pengar om du har fått reda på något beslut som gör att kursen mest troligtvis kommer att sjunka.

Börja investera med eToro

Med eToro får du tillgång till en global marknad av finansiella tillgångar, inklusive aktier, kryptovalutor, råvaror och fonder. Dra nytta av vår sociala handelsfunktion och kopiera framgångsrika investerare.

Hur blankar du aktier?

Att blanka aktier innebär att du lånar aktier av någon annan för att gå med vinst. Det hela går ut på att du ska lämna tillbaka lika många aktier som du lånade. Om de har sjunkit i pris från det att du lånade och sålde dem tills dess att du köpte och lämnade tillbaka dem så får du behålla överskottet.

På engelska kallas blankning för short selling eller shorting. Du kan välja att blanka aktier eftersom det är billigare att låna aktier än att köpa dem.

För att blanka aktier kan du behöva fylla i ett ramavtal hos din bank eller aktiemäklare. Avtalet behandlar då förhållandet och förpliktelserna mellan dig som blankare och den som lånar ut aktierna. Du behöver ha ett godkänt ramavtal hos både Avanza och Nordnet och dessutom ett kreditavtal. Dessa kan du signera online vilket påskyndar processen att kunna blanka.

För att blanka aktier söker du upp de aktier som du vill korta. Lägg sedan in en säljorder för fler aktier än vad du har på ditt konto. Du kommer då att få ett minustecken framför innehavet, vilket visar att du har blankat och lånat aktier. När du sedan vill sluta blanka och köpa tillbaka aktierna så köper du tillbaka minst samma antal som du sålde. Om kursen har sjunkit så får du in mellanskillnaden på ditt konto.

Det är inte alla aktier som går att blanka, utan de måste vara godkända för syftet. Såväl Avanza som Nordnet har dock listor på vilka aktier som är blankningsbara. För att få blanka aktier belastas du med ett säkerhetskrav för att täcka aktielånet.

Så blankar du aktier – ett räkneexempel

För att enkelt visa hur du blankar aktier kommer här ett lättförståeligt räkneexempel. Det hela börjar med att du lånar aktier som har en aktiekurs på 100 kr. För enkelhetens skull bortser vi från eventuella avgifter såsom courtagekostnader.

Om du har lånat 1 000 aktier som du säljer för 100 kr styck, då tjänar du 100 000 kr på din försäljning. Om aktiekursen sedan sjunker från 100 kr till 70 kr så kan du köpa samma antal aktier för 70 kr styck. 1 000 nya aktier kostar då 70 000 kr, vilket innebär att du har tjänat 30 000 kr då du förutspådde att aktiekursen skulle sjunka.

När du sedan återlämnar de aktier som du har lånat så får du behålla ditt överskott på 30 000 kr minus eventuella avgifter.

Vad kostar det att blanka aktier?

Precis som vid vanliga aktieköp så tillkommer det avgifter när du vill korta aktier. Det är framförallt tre avgifter som tillkommer:

Om du lånar av Avanza eller Nordnet så får du betala den vanliga courtageavgiften när du köper tillbaka dina aktier.

Det kan även tillkomma en administrativ avgift när du blankar aktier. Hos Avanza ligger den administrativa avgiften på 199 kr samt en låneränta för de aktier som du behåller över natten. Hos Nordnet så är den administrativa avgiften på 200 kr samt minst 3 % i årsränta för aktier som du behåller över natten.

Om du använder en annan bank eller aktiemäklare så är det viktigt att kolla upp vilka avgifter som den tar ut om du vill korta aktier.

Fördelar med att blanka aktier

Det finns såklart fördelar med att blanka aktier, annars skulle det inte vara någon som gjorde det. De tre största fördelarna med att korta är att:

  • Du tjänar pengar på kursnedgång
  • Aktiens likviditet ökar
  • Du kan investera pengar under blankningen

Den största fördelen är givetvis att du kan tjäna pengar på att aktiekursen och/eller börsen sjunker i värde. På så sätt kan du gå med en stor vinst om du förutser rätt nedgång. En annan fördel är att likviditeten i aktien ökar. Det kommer att ge en bättre prissättning. Den tredje fördelen är att du kan ta pengarna från din försäljning och investera dessa för att få avkastning om du planerar att blanka dina aktier under en längre tid.

Ha koll på riskerna vid blankning

Att blanka aktier är förenat med en del risker och nackdelar som det är bra att ha en god förståelse för. Den främsta risken är att aktiekursen stiger istället för sjunker, vilket innebär att du förlorar pengar eftersom du då måste köpa tillbaka aktierna för en högre aktiekurs för att kunna återlämna dem. En kurs kan som mest sjunka 100 %, men den kan teoretiskt sätt stiga flera tusen procent.

En annan risk är att du kan råka ut för kursmanipulation om aktörer med mycket kapital blankar för att pressa ned priset på aktien. Kursen kan även manipuleras i form av att stora långivare kräver tillbaka utlånade aktier vilket skapar ett köptryck.

Om du lånar aktier över natten så stöter du på en nackdel i form utav en extra räntekostnad. En annan nackdel kan vara att långivaren vill ha tillbaka sina aktier i ett läge som är ofördelaktigt för dig.

Du övertar äganderätten vid blankning

Om du blankar aktier så övertar du äganderätten av aktierna under blankningen. När du lånar aktier för att korta så får du alltså tillfälligt äganderätten och sedan går den tillbaka när du lämnar tillbaka aktierna igen.

För den som lånar ut aktierna så innebär det att hen förlorar rösträtten till dess att du har lämnat tillbaka aktierna igen. Trots att äganderätten är överlämnad så har utlånaren fortfarande en fordringsrätt på dig som låntagare, vilket innebär att hen när som helst kan återkalla sina aktier. Om de aktier du har lånat återkallas så tvingas du att köpa tillbaka dem för att återlämna dem.

Utdelning och nyemission under blankning

Om du lånar aktier som gör en utdelning under utlåningen så måste du betala utdelningen till långivaren. Om bolaget gör en nyemission så måste du leverera teckningsrätterna till utlånaren. Du får alltså inte tillgång till något mer än själva aktierna, som du ska återlämna när du köper tillbaka dem.

Börja investera med eToro

Med eToro får du tillgång till en global marknad av finansiella tillgångar, inklusive aktier, kryptovalutor, råvaror och fonder. Dra nytta av vår sociala handelsfunktion och kopiera framgångsrika investerare.

Artikeln senast granskad: 6 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer