Börsvärde

Om du vill investera på börsen är det bra att förstå börsvärdet för de företag du vill investera i. Börsvärdet kan nämligen hjälpa dig att avgöra ett företags storlek och vilka risker som finns med att investera i företaget genom att köpa dess aktier.

Vad är då ett börsvärde? Det är det totala värdet av alla företagets utestående aktier. Börsvärde kan ibland även kallas för market cap, vilket även är en förkortning av den engelska termen för börsvärde (market capitalization.)

Så räknar du ut företagets börsvärde

Du kan själv enkelt räkna ut ett företags börsvärde med en simpel formel: Företagets utestående aktier * den aktuella aktiekursen = börsvärdet.

Om ett företag har 100 000 aktier som är värda 12 SEK per aktie, då är företagets börsvärde 1 200 000 SEK.

Bör man välja aktier efter börsvärde?

Eftersom aktievärdet konstant förändras med både upp och nedgångar så är börsvärdet flytande. Ett företags börsvärde förändras alltså samtidigt som aktiernas värde sjunker eller stiger.

Ett stigande aktievärde innebär ett stigande börsvärde, medan ett sjunkande aktievärde innebär ett sjunkande börsvärde. Ett börsvärde är därför inte ett allt för pålitligt nyckeltal om du vill avgöra om ett företag är bra att investera i eller inte. I princip får du endast information om hur stort företaget är när du tittar på börsvärdet. Man kan dock hårdra det och säga att ett företag med lågt börsvärde är förknippat med en högre risk att investera i.

Large-cap, mid-cap och small-cap, vad är skillnaden?

Du kan använda börsvärdet för att jämföra ett företags storlek mot andra företag i samma bransch. Här kan du då stöta på termerna large-cap, mid-cap och small-cap. Dessa termer används för att kategorisera företag i höga, medelhöga och låga börsvärden.

Large-cap är företag med ett börsvärde på minst 10 miljarder dollar. Mid-cap är företag med ett börsvärde på mellan 2-10 miljarder dollar och ett företag som är small-cap har ett börsvärde på mellan 300 miljoner till 2 miljarder dollar.

Om du investerar i ett large-cap-företag förväntas du få aktier i ett pålitligt och väletablerat företag som kommer att ge dig en långsiktig vinst. Mid-cap-företag innebär en risk att investera i, men de kan ha en bra tillväxtpotential. Om du däremot investerar i ett small-cap-företag är det ofta ett nyetablerat företag med begränsade finansiella tillgångar och här får du en mycket högre risk.

Andra viktiga nyckeltal för att värdera ett företag

Du kan alltså använda dig utav ett företags börsvärde för att hitta företag som tillhör den riskkategori du är intresserad av. Det är dock viktigt att komma ihåg att företagets värde inte är direkt korrelerat med aktiernas värde eftersom aktiepriser kan vara såväl undervärderade som övervärderade.

Använd dig därför av andra nyckeltal i kombination med börsvärdet för att hitta bra och stabila aktier att investera i. Populära nyckeltal är bland annat:

Därutöver kan du kika på företagets direktavkastning, skuldsättningsgrad och soliditet för att få en bra överblick över företagets och aktiernas värde. Som nästa steg bör du jämföra talen med likande företag i samma bransch.

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Angelica Hedman

Webbproducent med flera års erfarenhet av marknadsföring, med ett stort intresse för privatekonomi och resor.