Sparande

ISK, AF eller KF – Vilket konto ska jag handla aktier i?

ISK-AF-eller-KF
Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

När bestämt dig för att öppna ett konto för aktier kanske du märkt att det finns lite olika typer av konton att välja mellan. Vilket konto är bäst och vad är skillnaden? Det och mycket mer reder vi ut i den här artikeln.

Börja investera pengar genom att öppna ett konto på Avanza eller Nordnet:

Tre olika kontotyper

Hos de banker där du kan handla med aktier kan du vanligtvis välja mellan dessa tre kontotyper:

 • Aktie- och fondkonto (Förkortas AF)
 • Investeringssparkonto (Förkortas ISK)
 • Kapitalförsäkring (Förkortas ibland KF)

Det finns flera skillnader mellan dessa som är viktiga att känna till för att du ska vara säker på att välja den typen av konto som är bäst för dig.

Aktie- och fondkonto (AF)

Kort sammanfattning av aktie- och fondkonto (AF konto):

 • 30% skatt på vinst vid försäljning och utdelning
 • Kan kvitta förluster mot vinster
 • Du står som ägare av aktierna
 • Dödsbo ärver innehavet
 • Går att flytta till och från andra konton av samma typ

Den största och viktigaste saken som är viktig att känna till när det gäller aktie- och fondkonto (kallas ibland aktiedepå), är att du på denna kontotyp behöver betala vinstskatt. Du är skyldig att deklarera och skatta 30 procent på vinsten när du säljer en aktie, eller när du får aktieutdelning.

Du kan även kvitta dina förlustaffärer mot dina vinster. Om du till exempel säljer en aktie med vinst och en annan med lika stor förlust, går skatten på vinsten jämnt upp mot förlusten i den andra aktien. Men om den totala vinsten av alla dina aktieaffärer för året är större än dina förluster, ska du alltså betala 30% skatt på den totala vinsten. De affärer du gör på ett aktiekonto deklareras i en bilaga till din skattedeklaration vid namn K4.

När du har aktier på ett aktie- och fondkonto är det du som står angiven som aktieägare. Det innebär att även har rösträtt på bolagstämmor för det bolaget du äger aktier i, om detta är aktuellt för aktietypen du har.

Vid händelse av bortgång går innehavet på aktie- och fondkontot över till dödsbon.

Aktier som ägs via aktie- och fondkonto kan överföras till andra likadana kontotyper.

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är ett sparkonto som gör det enkelt för dig som köper och säljer aktier. Kontot kan du öppna hos en vanlig bank och du öppnar det på precis samma sätt som vilket konto som helst. Det kan dock vara bra att prata med sin bank innan eftersom olika bankerna har lite olika villkor för denna typ av konton.

Kort sammanfattning av ISK:

 • Beskattas enligt schablonbeskattning på hela kapitalet
 • Behöver inte deklareras
 • Du står som ägare av aktierna
 • Dödsbo ärver innehavet
 • Går att flytta skattefritt till och från annat ISK

I detta konto kan du sedan spara kontanter och värdepapper, alltså aktier fonder, derivat mm. Anledningen till varför du vill spara dessa saker på ett investeringssparkonto är att det blir mycket enklare att deklarera. Banken du har ditt konto hos rapporterar helt enkelt till skatteverket och alla uppgifter kommer då förtryckta i din deklaration nästa år. Du slipper alltså allt slit och jobb med att göra det manuellt. Framförallt slipper du att deklarera affärerna var för sig så fort du har gjort en försäljning.

Du bör dock känna till att ISK har vissa begränsningar, du kan inte spara i precis vad du vill även om det räknas som ett värdepapper.

Begränsningar / Nackdelar med ISK

Det finns några sorters värdepapper som du inte kan spara i men även om det du vill spara i inte finns med på denna lista bör du kolla med din bank om du är det minsta osäker. De kan då svara på om du hos dem kan spara i den sortens värdepapper eller inte.

 • En av sakerna du inte kan spara i är alla finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform. Ett exempel på en sådan aktie är alla onoterade aktier, alltså aktier som inte finns med på börsen.
 • Om du äger 10% eller mer i ett företag (eller tillsammans med närstående) kan du inte spara dessa andelar i företaget på ett investeringssparkonto.
 • Den sista saken som du inte kan spara i ett ISK är kvalificerade delar i ett fåmansföretag.

Om du vill spara någon av dessa saker får du helt enkelt använda dig av ett vanligt konto, ingen bank kan erbjuda dig att spara dessa lagligt och de gör det därför inte. Men som vi tidigare sagt, kolla alltid med din bank om du känner dig osäker, de har svaren på alla dina frågor.

Nu ska vi kolla på en av dem sakerna som många undrar när dem skaffar ett investeringssparkonto. Vi ska kolla på hur skatten egentligen fungerar för dem. 

Hur fungerar skatten på ISK?

Skatt måste man tyvärr betala men den kan vara ganska krånglig att förstå sig på. Låt oss därför försöka förklara hur skatten fungerar för ISK så enkelt som möjligt.

Värdet på det kapital du har på kontot mäts varje kvartal. Man lägger också till de insättningar och värdepapper som har kommit in på kontot sedan den förra mätningen genomfördes. Summan man får ut av detta tar man 25% av och detta multipliceras sedan med statslåneräntan. Man kollar på den statslåneräntan som var den 30 november året före för att få fram denna ränta.  Summan av detta redovisar man sedan som intäkt av ditt kapital och denna summa beskattas med 30%. Allt detta sköter banken och allt kommer förtryckt i din deklaration året efter. Du behöver därför inte bekymra dig om det.

En sak att känna till är att du inte kan kvitta dina vinster och förluster inom ISK men det går att göra något åt schablonintäkten som beskattas med 30% Denna går nämligen att kvitta mot kapitalförluster eller andra kapitalutgifter i din deklaration. Om du har några funderingar kan du alltid kontakta din bank, dem har alla svaren.

Vi hoppas att detta var förståeligt för er som vill lära er mer om hur skatten för detta fungerar. Låt oss nu kolla på några andra saker som kan vara väldigt bra att veta om ISK.

Bra att veta

En av de sakerna som kan vara väldigt bra att känna till om ISK är att olika banker har olika villkor. Vissa banker kan till exempel välja att ta ut en avgift för ett ISK konto medans andra låter dig ha det helt gratis. Banken kan även ta ut en flyttavgift om du vill flytta ditt konto från en bank till en annan. För att få reda på exakt vad som gäller hos din bank kan du alltid kontakta dem eller gå in på deras hemsida. Där kommer du säkerligen att hitta allt du behöver veta.

En annan sak som är trevlig att veta är att sparformen är helt säker. Det beror på att den omfattas av den svenska insättningsgarantin. Vad det betyder är att om banken du har ditt konto hos går i konkurs kommer du få ersättning från staten.

En viktig skillnad på ett ISK jämfört med en aktie-och fonddepå, är att på ISK betalar du inte vinstskatt på dina affärer. Du betalar istället en så kallad schablonskatt på hela ditt kapital. Det innebär en viss förbestämd procentuell skatt på alla pengar du har på ditt ISK. Det betyder att skatten inte är baserad på hur stor vinst du gör, eller vad du får i aktieutdelning, utan bara på hur mycket pengar som finns på kontot under året, samt dina insättningar.

På ett ISK står du som ägare för aktierna. Du har rätt att gå på bolagsstämmor i de fall där det är aktuellt och får den rösträtt som ges enligt aktietypen du äger.

Vid händelse av bortgång går innehavet över till ditt dödsbo.

Det går att flytta aktier skattefritt mellan två olika ISK, även om de finns hos olika banker. Skulle du vilja flytta aktier från ett aktie- och fondkonto kommer du dock att behöva skatta för de eventuella vinster du gjort på dina aktier.

Kapitalförsäkring

Kort sammanfattning av kapitalförsäkring:

 • Beskattas enligt schablonbeskattning på hela kapitalet
 • Behöver inte deklareras
 • Banken / försäkringsbolaget står som ägare av aktierna
 • Du väljer arvtagare / förmånstagare av innehavet på kapitalförsäkring
 • Går inte flytta innehav till och från en kapitalförsäkring
 • Går att få tillbaka pengar från källskatten på utländska aktieutdelningar

En kapitalförsäkring är på många sätt lik ett ISK, men har vissa skillnader.

Precis som på ISK betalar du på en kapitalförsäkring en schablonskatt på ditt innehav. Det är samma skattesats som gäller här. Du behöver inte deklarera dina vinster eller dylikt, den biten sköts av banken som hanterar kapitalförsäkringen. Det kan skilja sig åt mellan olika banker när och hur schablonskatten dras, vanligt är att den dras fyra gånger per år.

En viktig skillnad som är bra att förstå är att på en kapitalförsäkring är det banken (försäkringsbolaget) som står angiven som ägare av aktierna. Det innebär att du inte är noterad i aktieboken och inte kommer bli inbjuden till årsstämmor eller ha någon rösträtt i bolagen du äger aktier i.

På en kapitalförsäkring har du möjlighet att själv välja vem som ska stå som förmånstagare vid händelse av bortgång. Antingen väljer du det själv, eller så finns en förbestämd ordning att det i första hand är din registrerade partner, därefter dina barn eller arvingar som ärver innehaven på din kapitalförsäkring. Men detta går att byta när du önskar på kapitalförsäkringen.

En annan viktig skillnad är att det inte går att överföra några värdepapper vare sig till eller från en kapitalförsäkring. Du kan alltså inte flytta aktier från en ISK till en kapitalförsäkring, eller vice versa.

En annan detalj som kan vara bra att känna till är den som gäller utländsk källskatt vid aktieutdelning. Om du har aktier registrerade i annat land än Sverige, är det vanligt att det dras en utländsk skatt på utdelningen. Det går att kräva tillbaka den här skatten hos Skatteverket i det landet där källskatten dras. Eftersom en aktierna på en kapitalförsäkring tekniskt sett ägs av din bank, är det deras uppgift att kräva tillbaka källskatten. Det innebär att du på en kapitalförsäkring ofta har möjlighet att återfå källskatten. Detta kan dock ta olika lång tid, i vissa fall upp till över 1 år.

Vilken kontotyp är bäst för aktier?

Det kan variera lite, beroende på vem du är och vilka aktier du vill handla. Men i stora drag kan man säga att:

 • ISK är bäst för dig som äger svenska aktier och gör vinst på dina aktieaffärer.
 • Kapitalförsäkring är bäst för dig som vill satsa på utländska aktier med utdelning.
 • Aktie- och fondkonto är bäst om vill betala 30% vinstskatt, men då bara betala skatt när du säljer aktier med vinst.

Slutsats

För de allra flesta kommer ISK eller kapitalförsäkring att vara de mest lönsamma kontotyperna. De är dessutom enklast eftersom du med hjälp av dessa slipper deklarera dina affärer.

ISK togs fram med avsikten att göra sparande och investerande enklare för småsparare, vilket de lyckats bra med. Nu för tiden är ISK och kapitalförsäkring de allra mest populära sparformerna för småsparare som vill spara i aktier.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer