Bostad

Sveriges bostadspriser 2020

Hitta bostad
Skriven av Svante Hansson

Bostadspriser är en ständigt aktuell fråga som berör många i olika skeden i livet. Många är oroliga för att köpa i fel läge, kommer priserna att gå upp eller ner? Är det en bostadsbubbla, eller är efterfrågan så stor att priserna måste fortsätta uppåt? Kommer mina barn att ha råd att köpa egen bostad eller inte? Frågorna kring bostadspriser brukar vara många och i denna artikel försöker vi att ge klarhet kring några av dem.

Bostadspriser 2020

Prisutvecklingen är baserad på senaste 12 månaderna.

Område Antal sålda Kr/kvm Pris tkr Prisutveckling (%)
Riket 107 820 38647 2479 3.7
Stor-Stockholm 39 416 55576 3458 3.5
Stor-Göteborg 11 770 43462 2824 -0.1
Stor-Malmö 10 095 28960 1958 8.4
Blekinge län 718 18568 1203 8.3
Dalarnas län 2 097 19767 1309 1.5
Gotlands län 649 31434 2010 5.3
Gävleborgs län 2 051 18163 1195 -1.1
Hallands län 1 843 30969 2244 10.6
Jämtlands län 1 446 25752 1769 3.7
Jönköpings län 2 273 23407 1582 10.7
Kalmar län 1 602 18249 1218 4.9
Kronobergs län 965 22113 1584 4.7
Norrbottens län 1 302 17978 1198 5.9
Skåne län 14 535 26193 1817 8.8
Stockholms län 39 416 55576 3458 3.5
Södermanlands län 2 644 20323 1460 6.6
Uppsala län 5 252 33659 2126 0.5
Värmlands län 1 974 17993 1252 10.5
Västerbottens län 1 987 23284 1505 -5.1
Västernorrlands län 1 951 13954 947 12.8
Västmanlands län 2 797 18674 1283 2.5
Västra Götalands län 16 213 35373 2304 2.2
Örebro län 2 234 19339 1411 14.1
Östergötlands län 3 871 25920 1705 5.2

Bostadsmarknaden idag

Många människor är under uppfattningen att bostadspriserna ständigt går upp. Överlag kan det till ytan tyckas stämma: under de flesta tidsperioder, även över en lång tid tillbaka, har priserna stadigt blivit högre. Om bostadspriserna mäts justerat för inflationen är det dock inte lika uppenbart att priserna bara går uppåt. Priserna tenderar då istället att se ut att ligga någorlunda stabilt eller bara ha en svag ökning.

I dagens bostadsmarknad, på både 5, 10 och 20 års sikt har bostadspriserna gått upp kraftigt i stort sett i hela landet. Sett på kortare sikt har priserna också gått upp, även vi inte befinner oss på toppen just nu. Kring augusti 2017 toppade bostadspriserna och har sedan sjunkit och legat något lägre. Det finns en konstant stor efterfrågan på bostäder i Sverige, men samtidigt byggs det mer än tidigare vilket är en delförklaring till varför priserna inte skenar iväg ytterligare.

Räntan har varit väldigt låg under en lång tid och många privatpersoner är högt skuldsatta. Det finns en osäkerhet och oro kring vad som skulle ske om räntan steg, särskilt för den som nyligen köpt en dyr bostad. Den oron kan också till viss del hjälpa till att hålla priserna nere då folk beter sig mer avvaktande inför nya bostadsköp. Även politiskt har det funnits en viss oro inför den höga skuldsättningen och belåningen hos befolkningen, vilket ledde till skärpta amorteringskrav i början av 2018.

Precis som inom andra marknader, till exempel aktiemarknaden, talas det ibland inom bostadsmarknaden om en krasch. Vissa menar att de stigande bostadspriserna över tid inte är hållbara, och att det endast kan sluta i en plötslig kraftig nedgång. Det har hänt historiskt att bostadsmarknader har kraschat. Om konjunkturen vänder, arbetslösheten ökar, BNP sjunker och räntor dessutom stiger och folk blir överbelånade, då kan en bostadsmarknad plötsligt krascha. Efterfrågan på bostäder sjunker drastiskt, men bostäder måste ändå säljas då folk inte har råd att bo kvar. Det är dock svårt att spekulera i att, eller när, något sådant skulle hända, även om många försöker. Argumentet mot att vi befinner oss i en bostadsbubbla brukar vara att efterfrågan på bostäder är konstant hög, och att det inte byggs i den takt som skulle behövas.

Kort sammanfattat om bostadsmarknaden idag kan man säga att: bostäderna är relativt högt värderade då de stigit under en lång tid, men att vi samtidigt är nere en bit från toppnivån, och att marknaden har mättats lite. Huruvida priserna ska upp eller ned härifrån går endast att spekulera om.

Räntekurva

Vad påverkar bostadspriser

Den huvudsakliga faktorn som påverkar bostadspriserna är precis samma faktor som styr allt annat i en marknadsekonomi, nämligen utbud och efterfrågan. Ju fler som vill köpa en bostad, desto mer stiger priserna. Detta blir snabbt tydligt för den som är med i en budgivning på en bostad; om många är med och bjuder på objektet, blir budet snabbt högre. Utöver detta finns en mängd andra faktorer som påverkar bostadspriserna. Här listar vi några av dem:

Räntan

I Sverige har vi vid det här laget många år bakom oss av historiskt låga räntor. De senaste fyra åren har Riksbankens styrränta, reporäntan, legat under noll. Detta har givetvis en stark påverkan på folkets benägenhet att ta bostadslån, vilket också avspeglas i bostadspriserna. Det har skrivits många artiklar de senaste åren om hur en räntehöjning skulle slå hårt mot väldigt många hushåll, vilket är ett tecken på den höga skuldsättningen. Skulle räntan på kort tid höjas finns en möjlighet att många skulle tvingas att sälja sin bostad då de inte klarar av att betala av räntan på sina lån. Det skulle då kunna leda till en hastig sänkning av bostadspriserna. På så vis är räntenivån tätt sammankopplad med rådande bostadspriser.

Förändringar av regelverk

Viljan att ta bolån kan förändras genom ändringar av olika regelverk. Ett exempel på det är amorteringskravet som för vissa gjorde det mindre attraktivt att låna pengar till bostaden. Andra liknande förändringar, till exempel i kraven för att ta bolån, kan påverka bostadsmarknaden. Kortfattat kommer regeländringar som gör bostadsköp mindre attraktiva ha en effekt på köpviljan, och därmed även bostadspriserna. Kring valtider kan en viss osäkerhet kring bostadspriserna råda, då en viss utgång kan ha stor påverkan på saker som bolån, amortering, möjlighet att hyra ut bostäder och så vidare. Politiken har ett tydligt inflytande på bostadspriserna i Sverige.

Hushållsekonomin

I goda tider med låg arbetslöshet, regelbunden löneökning och högkonjunktur, är det mer sannolikt att invånarna i ett land är villiga att lägga mer pengar på sin bostad. Efterfrågan på större och finare boenden ökar, vilket även driver upp priserna. I tuffare tider är folk mer sparsamma och mindre benägna att köpa ny bostad. I riktigt svåra tider ekonomiskt kan folk bli tvungna att sälja sitt boende, om kostnaderna för att bo kvar blir för stora.

Psykologiska faktorer

Det kan även finnas psykologiska faktorer som påverkar bostadspriserna. Precis som på andra marknader drivs folk av känslor som rädsla och girighet. Under tider när många tror att priserna är på väg uppåt, vill folk tjäna så mycket som möjligt på sin bostadsaffär. När det istället spekuleras i nedgång kan det uppstå oro och många vill hellre snabbt sälja och accepterar ett lägre bud.

Tillgången på bostäder

Tidigare nämnde vi tillgång och efterfrågan, vilket i praktiken ofta handlar om saker som bostadsbyggande, ökande befolkning, samt förflyttningar inom ett land. Om befolkningen ökar betydligt snabbare än vad nya bostäder hinner byggas, kommer det naturligt leda till en större efterfrågan. Detta tenderar att dra upp priserna. Samtidigt finns det områden i Sverige som är mindre attraktiva; många flyttar ifrån mindre orter på landsbygden och söker sig till storstäderna. Detta är en viktig del av förklaringen till varför bostadspriserna kan skilja sig så mycket mellan olika städer i Sverige.

Skillnader mellan olika städer

Det är en stor skillnad på bostadspriserna i Sverige beroende på vilken stad bostaden är belägen i. I städer med en kraftigt ökande befolkning hinner det sällan byggas tillräckligt mycket och priserna tenderar att stiga. På mindre orter där befolkningen minskar, står still, eller ökar betydligt långsammare, är priserna lägre.

Priset för en bostadsrätt i Sverige har i snitt legat kring 38 000 kronor per kvadratmeter över de senaste 12 månaderna.

Från månad till månad har priset rört sig med några hundralappar upp och ner, så priset är hela tiden föränderligt.  De priserna gäller alltså ett genomsnitt för hela landet, skillnaderna från ort till ort kan vara väldigt stora. I Stockholms län ligger det genomsnittliga priset över 12 månader på drygt 55 000 kronor per kvadratmeter, medan det i Västernorrlands län hamnar på under 14 000 kronor. Det brukar även finnas ett liknande förhållande för löner, samt tillgång till jobb. I korta drag är priserna högre i storstäder, och lägre i bruksorter samt ute på landsbygden.

Om författaren

Svante Hansson

Aktiesparare och Japan-entusiast. Driver Buffert.se tillsammans med min tvillingbror Axel Hansson. Som systemutvecklare i grunden så står jag för den tekniska biten av Buffert.se

Kommentarer